Studerende skal skubbes til provinsen

Mange praktikpladser i provinsen er ledige, fordi journaliststuderende vil til København. Praktikvejleder Pia Færing kalder tendensen for grim og vil forsøge at lokke de studerende til lokaljournalistikken.

Mange praktikpladser i provinsen er ledige, fordi journaliststuderende vil til København. Praktikvejleder Pia Færing kalder tendensen for grim og vil forsøge at lokke de studerende til lokaljournalistikken.

I et brev til mediernes praktikantvejledere skriver praktikvejleder Pia Færing:

»Vejlederne på de tre institutioner er opmærksomme på eventuelle skævvridninger af systemet – det være sig geografisk eller branchemæssigt. Så vi vil i vores vejledning af de unge forsøge at sikre, at markedet bliver dækket så bredt som muligt.«

Hun har intet problem med at forsøge at ændre på, hvor de unge geografisk søger hen. Det vil hun gøre ved at vejlede de studerende bedre og invitere oplægsholdere fra provinsen til at sælge lokalvaren inden 'Store-Matchdag'.

»Når jeg med god samvittighed vejleder de unge til at vælge lokale medier, er det, fordi jeg ved, at de studerende stortrives i provinsen. Jeg er den eneste, der kan se hele markedet, så jeg synes, det er mit, praktikudvalgets og uddannelsernes ansvar at forsøge at ændre den grimme tendens,« siger Pia Færing.

Hun vil gøre uddannelsen så bred som muligt og undgå en geografisk skævvridning af, hvor praktikanterne blive uddannet henne.

»Jeg har ikke ondt af den enkelte chefredaktør, men jeg gør det for fagets, uddannelsernes og demokratiets skyld. I provinsen bliver de studerende mere ansvarlige, blandt andet fordi de skal se mange af deres kilder i øjnene i Brugsen,« mener Pia Færing.

I løbet af de senere år har hun oplevet, at unge gerne vil lave lokaljournalistik, men af sociale årsager fravælger at flytte til mindre byer.

»De studerende kommer ikke fra søskendeflokke på otte, men er ønskebørn. Alle vil helst stå på scenen i stedet for at sidde blandt publikum. Og derfor vil de ikke tage et tilbageskridt og flytte retur til provinsen,« siger Pia Færing.

I løbet af efteråret skal studerende fra SDU, RUC og DJH søge praktik. Pia Færing regner med, at provinsen vil opleve færre ledige praktikstole. Både fordi 11 tidligere praktikanter fra Nyhedsavisen skal genplaceres og på grund af den fokuserede praktikvejledning.

»Jeg har intet problem med at lokke og skubbe de studerende til provinsen,« lover Pia Færing.

2 Kommentarer

Christian Baadsgaard
4. SEPTEMBER 2008
Re: Studerende skal skubbes til provinsen

Det er en dejlig udmelding. 

Jeg har netop færdiggjort mit praktikophold på Dagbladet Ringkøbing-Skjern, og det var en fantastisk oplevelse, som jeg håber at mange andre også må få. 18 måneders frit slag med at forsøge sig med alle mulige genrer, var hvad jeg oplevede. Og ingen af de typiske fordomme om at komme til provinsen, holdt vand i virkeligheden.

Jeg håber, at kommende studerende kommer til den konklusion, at lokaljournalistik ikke er et kvalitetsspørgsmål, men i stedet et spørgsmål om, at man arbejder inden for et geografisk afgrænset område.  

 Christian Baadsgaard, DJH, 7. semester.  

Britt Nielsen
4. SEPTEMBER 2008
Re: Studerende skal skubbes til provinsen

Super initiativ fra den kække Pia & co.!

Jeg havde selv en helt fantastisk praktik på et lokalmedie...Og nu som færdig journalist laver jeg såmen stadig lokaljournalistik....Som jeg plejer at sige, hvorfor kæmpe for at få en minister i tale, når jeg kan få en borgmester til at ringe til mig! Jeg tror slet ikke, mange journaliststuderende ser mulighederne og den kreative legeplads, der ligger i lokaljournalistikken ;-)