STUDERENDE MÅ FORTSAT IKKE BIJOBBE

Journaliststuderende bijobber, selv om det er i strid med DJs love. Derfor foreslog de studerende at legalisere, at studerende laver journalistisk arbejde, men forslaget blev stemt ned.
Journaliststuderende bijobber, selv om det er i strid med DJs love. Derfor foreslog de studerende at legalisere, at studerende laver journalistisk arbejde, men forslaget blev stemt ned.

“Forslaget om at ændre på bijob-reglerne er tåbeligt og vidner om rigtigheden i, at de studerende burde bruge mere tid på at læse. Så kunne det være, at de blev klogere.”
Slam!
Thomas Szlavik, Ekstra Bladet og HB-medlem, udtrykte sig kontant og direkte, da de studerende fra de tre journalistuddannelser foreslog at fjerne studerende, der ikke er i praktik, fra forbudet om bijob i forbundslovene. Med opbakning fra FreelanceGruppen i øvrigt.
Forslaget blev fremlagt, fordi studerende som rent faktisk bijobber, og det derfor er vigtigt at få situationen frem i lyset, så tillidsrepræsentanterne og Journalistforbundet kan få styr på de studerendes løn- og arbejdsvilkår.
HB-medlem Helle-Karin Helstrand begrundede forslaget på vegne af Kredsen af Journaliststuderende (KaJ):
“Ved at fjerne de studerende fra bijobreglen skaber vi åbenhed om bijobberiet – de studerende vil kunne konkurrere på kvalifikationer; ikke på løn. Og det betyder i hvert fald ikke en stigning i bijobberiet,” sagde Helle-Karin Helstrand.
Herefter fulgte en sand kugleregn af argumenter mod KaJs forslag:
“De studerende ønsker ikke bare ret til at bijobbe, den har de i forvejen – nej, de ønsker ret til at bijobbe på en måde, så det forhindrer arbejdsløse i at komme i beskæftigelse. Det skal de ikke have lov til,” fortsatte Thomas Szlavik.
“Jeg hører tre krav i det her. I vil bijobbe under studiet, have praktikpladser og fast arbejde bagefter. Pas på I ikke snubler over jeres egne ben,” sagde Lars-Bo Larsen, tillidsmand på Politiken, mens Ekstra Bladets Rene Simmel var anderledes ligefrem i sin kommentar:
“Arbejdsløse har det værre end studerende, derfor skal det lort stemmes ned.”
I de studerendes delegationer var der uforståenhed over for de hårde angreb.
“Det er helt forfejlet at tale om egoisme og kortsynethed. Vi vil sikre os mod løntrykkeri, og vi tænker anstændigt omkring det her forslag,” sagde KaJs formand Søren Lippert.
“Som journalister skal vi beskrive virkeligheden, og virkeligheden er, at studerende bijobber,” sagde Søren Verup, tidligere KaJ-formand
Lige meget hjalp det, forslaget blev stemt ned.

BIJOBREGLEN § 27, STK. 3 I DANSK JOURNALISTFORBUNDS LOVE & VEDTÆGTER
“Et medlem må ikke ved siden af fuldtidsbeskæftigelse, uddannelse, orlov fra uddannelse eller praktiktid have journalistisk beskæftigelse, som hindrer arbejdsløse medlemmers beskæftigelsesmuligheder. Hovedbestyrelsen kan ved overtrædelse heraf idømme medlemmet bøde.”

0 Kommentarer