search

Studerende i DJ stifter ny forening

De studerende i DJ stifter Danske Mediestuderende, der skal forene dem på tværs af journalistik og kommunikation. »Vi skal blande os i stort set alt, der giver mening,« siger den nye formand, Mathias Bay Lynggaard

De studerende i Dansk Journalistforbund har på et seminar i weekenden stiftet den nye forening Danske Mediestuderende. Formand bliver Mathias Bay Lynggaard, som er studerende og medlem af DJ’s hovedbestyrelse.

Formålet er at samle de studerende på tværs af journalistik og kommunikation og give dem en fælles politisk stemme.

Danske Mediestuderende erstatter Danske Journaliststuderende, der opstod som et samarbejde mellem de tre klassiske journalistuddannelser KaJ, KaJO og RUC.

»Det samarbejde har stået på i en årrække, men har mest været et forum for at mødes og koordinere. Nu laver vi en politisk overbygning, som kan favne alle studerende i DJ uanset uddannelsesmæssig baggrund. Der skal være ét sted at gå hen, hvis man vil vide, hvad de studerende mener,« siger Mathias Bay Lynggaard.

Vil blande sig i alt, der giver mening

Den nye forening samler studenterforeningerne KaJ, KaJO, DJ RUC, Andrea og KSR. I næste uge mødes de med den yngste studenterforening i DJ – DJ KU – for også at invitere dem. Derudover skal Danske Mediestuderende repræsentere de studerende i DJ, der læser et sted, hvor de ikke har en lokalforening.

Hvad skal du så som formand ind og blande dig i rent politisk?

»Vi skal blande os i stort set alt, der giver mening. Hvis man tror, at de studerende kun har interesse for overenskomster for praktikanter, så tager man fejl. Vi mener noget om presseetiske og kommunikationsetiske regler, freelancestrategi, og hvor forbundet skal bevæge sig hen. Ingen af os er så egocentrerede, at vi ikke kan se, at vi snart er færdige som studerende, og så vil vi gerne sikre os, at forbundet kan hjælpe os mest muligt.«

Udspringer af tankerne om fusion

Hvorfor sker det her nu?

»Det måtte da også gerne have været endnu tidligere for min skyld. Men det udspringer blandt andet af de tanker, der har været om en fusion mellem DJ og KS. Der er mange studerende i KS, og de er ikke særlig organiserede i forhold til DJ’s. Så vi satte os ned og spurgte: Har vi den rigtige struktur i dag? Det blev vi enige om, at det har vi ikke.«

En af de mærkesager, Danske Mediestuderende vil slås for, er at få kontingentet for studerende sænket igen. I slutningen af oktober besluttede DJ’s hovedbestyrelse at sænke det til 77 kroner. Før var det 77 kroner, plus et ekstra kontingent på 20-30 kroner opkrævet i de seks studenterorganisationer.

Kontingent på 50 kroner

Mathias Bay Lynggaard mener, at kontingentet skal ned på 50 kroner.

»Det er rigtig svært for forbundet at rekruttere studerende på uddannelser, som ikke er klassisk journalistiske. Det er ikke let at konkurrere med for eksempel KS, hvor de første seks måneder er gratis. Vi vil fortsat gerne, at DJ vokser og organiserer flere medlemmer, og derfor skal vi være konkurrencedygtige,« siger han.

Omvendt mener han ikke, at DJ skal have gratis måneder, som KS har.

»Vi mener, at 50 kroner er fair. Det gør ikke noget, at det koster lidt, for hvis man forventer en vis kvalitet, så må man være indstillet på at betale. Men folk melder sig altså ikke ind på samme måde som i tidernes morgen, da det her var en lille lukket journalistklub.«

Er det ikke lidt forkælet at ville have kontingentet ned igen, når det ikke falder for de andre medlemmer?

»Nej, jeg synes ikke, det er forkælet. Det er klart, at det altid er rart at få sænket sit kontingent, men jeg ser det som et spørgsmål om rekruttering. Vi har tidligere i de lokale studenterforeninger talt om, om vi overhovedet havde lyst til at gå ned på 77 kroner, fordi vi mistede retten til selv at styre kontingentet. Men vi har en interesse i, at DJ får nye studentermedlemmer.«

Vil ikke være "klassisk fagforeningsagtig"

I en pressemeddelelse skriver de studerende, at Danske Mediestuderende skal være med til at trække DJ i ”en mere progressiv retning”.

På hvilke områder skal DJ helt konkret være mere progressivt?

»Der er en tendens til, at nogle strømninger trækker DJ i en mere konservativ retning. Hvor man siger: Vi har et forbund, der er i stand til at lave overenskomster for dem, der er i faste job på klassiske mediearbejdspladser, og det er tilstrækkeligt. Men det synes jeg er yderst utilstrækkeligt. DJ får svært ved at omstille sig til en virkelighed, hvor de store mediehuse ikke er så store som nu, og hvor vi får mange flere freelancere. Vi får flere medlemmer, der arbejder i reklamebranchen eller med kommunikation, og dem skal vi også have aftaler for. Vi kan ikke drive fagforening som for fem eller 10 år siden.«

Hvad skal DJ så gøre anderledes?

»DJ skal være klar til at reformere sig, når branchen ændrer sig. Jeg kan ikke pege på, hvad der er nødvendigt for de studerende, som starter nu, når de er færdige om fire eller seks år. Jeg kan kun sige, at hvis man er klassisk fagforeningsagtig, så bliver det svært at følge med.«

Trætte af tonen

Mathias Bay Lynggaard mener også, DJ har et problem med tonen over for nye medlemmer, som ikke er klassiske journalister. Han peger blandt andet på debatten, efter at Journalisten interviewede DJ’s medlem nummer 17.000. Flere medlemmer var kritiske over for, om det nye medlem passer ind i DJ.

Du kan læse interviewet og debatten her.

»Vi er enormt trætte af, at nye medlemmer ikke kan føle sig velkomne. Det er ikke et problem, at vi er uenige i DJ, men mange taler i en meget hård tone. Nogle af de udmeldinger, der kom over for medlem 17.000, var langt over grænsen. Det lyder jo, som om DJ har A- og B-medlemmer.«

Mathias Bay Lynggaard har i DJ’s hovedbestyrelse været en af fortalerne for en fusion med KS. Han mener, at de studerende – med Danske Mediestuderende – lykkes med noget af det, der ikke lykkedes for DJ med fusionen.

»Jeg tror, at en af grundene til, at fusionen fik det så hårdt, var, at mange DJ-medlemmer faktisk ikke har mødt et medlem af KS. I stedet for at tale om, hvor vi er forskellige, så burde man møde dem og finde ud af, hvad vi har til fælles. Det er jo ikke, fordi vi studerende ikke har alenlange diskussioner, men vi ender altid med et kompromis, fordi vi har en masse til fælles. Det er måske den lektie, resten af forbundet kan lære af os,« siger Mathias Bay Lynggaard.

Kommentarer
13
Uffe Gardel
02.12.14 09:56
Jeg tror ikke det gavner DJ
Jeg tror ikke det gavner DJ at iscenesætte sig selv som "progressiv", og kalde folk man er uenige med, for "konservative".

Det hjælper heller ikke at gå lidenskabeligt til angreb på synspunkter, som ingen har fremsat. Ingen af os mener at det er tilstrækkeligt at overenskomstdække de klassiske mediearbejdspladser. Det er tværtimod aldeles utilstrækkeligt. Vi SKAL aftaledække freelancerne nu, og vi skal i hvert fald lægge en plan for hvordan vi aftaledækker kommunikatørerne.

Nej, Mathias Bay Lynggaard, jeres fusion blev ikke til noget, og jeg forstår din ærgrelse, men nu skal vi videre. Så lad være med at skabe kunstige modsætninger i DJ mellem "progressive" og "konservative". DJ har reelle problemer og reelle opgaver. Dem skal vi samle os om at løse.

Uffe Gardel
Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Mathias Bay Lynggaard
02.12.14 14:09
Uffe, man skal passe på med
Uffe, man skal passe på med at sætte mærkater på folk. Det har du en pointe i.
Det er blot mit take på DJ's politiske situation, at der er nogle, der er mere progressive, og nogle, der er mere konservative. Det er ikke en iscenesættelse, men et forsøg på at anskueliggøre forskellige politiske retninger for DJ.

Vi mener, der skal ses positivt på forandringer i DJ. Der er brug for, at DJ ændrer sig og tilpasser sig i et højere tempo, end man tidligere har haft. Selvom du og jeg (og stort set alle andre i forbundet) er enige om, at vi skal have indført overenskomster og ordentlige forhold for freelancere og kommunikatører, så er det i vores optik ikke tilstrækkeligt. DJ skal være bedre til at favne mindre virksomheder og finde svar på, hvad man gør, når arbejdsgiverne omgår overenskomster eller slet og ret ikke vil være med til at lave en sådan. Den hurtige teknologiske udvikling giver også en række medlemmer udfordringer, som DJ må hjælpe medlemmerne med at takle. Det gælder både ophavsretslige spørgsmål, og hvad DJ kan gøre, når medier fyrer ældre medarbejdere for kort efter at ansætte unge medarbejdere i nyopslåede stillinger med fokus på nettet. Vi tror på, at vi har mere, der samler, end der skiller. Derfor mener vi, at DJ skal være et bredt forbund for medlemmer i hele mediebranchen.
Der skal gøres mere på nye områder, hvis DJ skal følge med udviklingen i branchen. Der har DJ en udfordring, som vi sammen må finde ud af at løse.
Vi mener, at reformer er vejen frem. Vi kan ikke bevare status quo i DJ. Så vil forbundet miste relevans både i samfundet og for medlemmerne.
Det er ud fra den holdning, vi definerer vores politiske indstilling som progressiv, når vi skal sige det kort.

I modsætning til det, ser jeg andre folk, der står for, at DJ skal fokusere mere på klassiske værdier såsom fokus på overenskomster, endnu mere opmærksomhed til journalister som faggruppe og modstand mod et bredere funderet medieforbund.
Der er for mig at se en konservativ retning. Derfor bruger jeg det ord. Der er en politisk forskel på de to politiske visioner. Den forskel er ikke en kunstig modsætning.
Du er velkommen til selv at definere, hvor du står politisk, og hvad du vil kalde den retning, du personligt står for. Hvis du da vil kalde den noget? Det behøver man selvfølgeligt ikke gøre. Især ikke, når man udelukkende taler for sig selv. Jeg har bare følt behovet for at tegne, at DJ's 2699 studerende selvfølgeligt ikke er enige i alt - det giver sig selv - men at vi har en fælles holdning til, at vi trækker i en bestemt retning og har nogle områder, vi prioriterer over andre. Det er så en retning, jeg vælger at kalde progressiv.

Hvad angår fusionen, så lad mig gentage, hvad der er blevet sagt og skrevet af mange andre mange gange før:
Det er forkert at sige, den ikke er blevet til noget. Det er korrekt at sige, at den er udsat. Hverken du, jeg eller nogen andre kan på nuværende tidspunkt erklære den for død eller en realitet.

Venlig hilsen Mathias
Formand, Danske Mediestuderende
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
02.12.14 15:34
Så vidt jeg ved har DJs
Så vidt jeg ved har DJs Hovedbestyrelse netop i enighed tilsluttet sig en ny overenskomststrategi, som indebærer at DJ skal fokusere mere på at indgå overenskomster.

Og nu skriver du, Mathias, at mere fokus på overenskomster er en konservativ retning, og udtryk for en helt anden politisk vision end din egen.

Jeg er simpelt hen nødt til at spørge: Er der andet som Mathias Bay Lynggaard, formand for Danske Mediestuderende, er uenig med HB-medlemmet Mathias Bay Lynggaard om?
Fremhævet af Journalisten
Mathias Bay Lynggaard
02.12.14 16:15
Uffe, kunne vi ikke starte
Uffe, kunne vi ikke starte med at snakke om det, du selv havde kommenteret på, og som jeg havde svaret på?
Det kunne være så dejligt, hvis du gad forholde dig til noget andet af det, jeg skriver. Kan du overtales til det? Jeg tog mig trods alt tid til at formulere et længere svar, og jeg vil så gerne, at vi ikke kun griber efter hinanden, der hvor vi kan finde noget at være absolut uenige om. Journalistens kommentarspor må gerne være et sted, hvor man også kan finde godt humør.

Jeg kender godt strategien. Men jeg ser ingen uoverensstemmelser i det, jeg siger. Lad mig hjælpe med at forklare det, du udlægger som en uenighed mellem jeg og mig. For jeg synes netop, det er et godt eksempel på, hvad en kunstig modsætning er.
DJ har arbejdet på en aftalestrategi, der tidligere har været behandlet i Fagpolitisk Udvalg (FPU). Det er en god idé at have sådan en, hvis der står noget fornuftigt i den. Det gør der heldigvis. Nu har den så været behandlet i hovedbestyrelsen. Det er godt at få aftalestrategi, så vi nu har forbundets overenskomststrategi nedfældet på skrift. Det er godt.
I punkt 1 i strategien står der, at DJ har det som hovedopgave at indgå kollektive aftaler. Det er jeg ikke uenig i. Men det er selvfølgeligt ikke nok til at sikre DJ's relevans i fremtiden. Derfor er jeg også glad for, at punkt 2 handler om, at kravene til forhandlingerne skal være fremsynet dagsordensættende, så aftalerne følger udviklingen på arbejdsmarkedet. Det er også dejligt, at der i punkt 7 står, at DJ skal prioritere aftaler for ikke-fastansatte. Det er for mig at se det, der bliver nødvendigt at huske særligt på i fremtiden, hvor flere, tror jeg, bliver freelancere og selvstændige. I strategiens punkt 6 bliver områder, der ikke står stærkt på overenskomstområdet - som fx kommunikationsområdet - nytænkt. Det er godt. Jeg vil endda driste mig til at sige, det er en smule progressivt.
Der er kort sagt mange gode takter i den aftalestrategi. Jeg håber, at den bliver vedtaget, når de delegerede skal tage stilling til den på næste delegeretmøde.
Det synes både FPU-medlemmet, HB-medlemmet og formanden for Danske Mediestuderende, Mathias Bay Lynggaard.

Venlig hilsen Mathias
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
02.12.14 16:35
Bestemt. Jeg blev bare så
Bestemt. Jeg blev bare så nysgerrig på hvad det egentlig var, vi var uenige om, siden du fandt det nødvendigt at skitsere to helt forskellige politiske visioner, en "progressiv" og en "konservativ". Og den eneste lille sætning jeg kunne finde, var den om at det var konservativt at ville lægge mere vægt på overenskomster. Men her er vi så heller ikke uenige, forstår jeg.

Resten er vi helt enige om. Og jeg tror de fleste fagligt aktive i DJ vil være enige med os.

Vi er alle sammen tilhængere af et bredt medieforbund med både journalister og kommunikatører.

Alle mener vi, at DJ skal udvikle sig. Vi er enige om at "vi skal have indført overenskomster og ordentlige forhold for freelancere og kommunikatører". Vi er også enige om at det ikke er nok.

For som du skriver, skal vi nemlig "finde svar på, hvad man gør, når arbejdsgiverne omgår overenskomster eller slet og ret ikke vil være med til at lave en sådan." Og det du skriver om teknologiske udfordringer og ophavsret, og så videre - helt enig.

Som du ved, har jeg fremlagt et syvpunktsoplæg til en opstramning og revitalisering af DJ. Store dele af mit oplæg er dækket ind af det du skriver. Så selv om det sikkert vil vise sig, at vi er uenige om den ene og anden detalje i udmøntningen af strategien, så er vi enige om selve strategien for fremtidens DJ. Det glæder mig. Oprigtigt.

Bedste hilsner
Uffe
Fremhævet af Journalisten
Mathias Bay Lynggaard
03.12.14 09:46
Det glæder også mig, at vi er
Det glæder også mig, at vi er så enige.
Tak for en god debat.

Venlig hilsen Mathias
Fremhævet af Journalisten
Maria Becher Trier
04.12.14 10:03
Tillykke med den nye forening
Tillykke med den nye forening for mediestuderende.
Jeg glæder mig til at følge jeres arbejde og se, hvordan I klarer udfordringerne med at forene studerende fra journalistik og kommunikation. Jeg håber, at DJ kan lære af jeres erfaringer.
Bedste hilsner fra
Maria
Fremhævet af Journalisten
Jon Kirketerp Jørgensen
04.12.14 22:24
»Der skal være ét sted at gå
»Der skal være ét sted at gå hen, hvis man vil vide, hvad de studerende mener,« siger Mathias Bay Lynggaard.

Det lyder som om, at min egen studenterorganisation, Kredsen af Journaliststuderende, har parkeret sin politiske stemme i Danske Mediestuderende.

Vil det sige, at journaliststuderende nu ikke længere mener noget, fordi Danske Mediestuderende mener noget på min studenterorganisations vegne?
Fremhævet af Journalisten
Mathias Svane Kraft
05.12.14 07:22
Hej Jon

Hej Jon

Det helt korte svar på dit spørgsmål er "nej". Vi er et samarbejde mellem fem foreninger, men de enkelte foreninger er stadig selvstændige i enhver henseende, og Danske Mediestuderende kan for eksempel ikke påtvinge KaJ at mene noget bestemt. Derfor kan det i teorien godt hænde, at én forening mener noget andet end samarbejdsforeningen Danske Mediestuderende. Når det så er sagt, har vi jo en fælles interesse i at have maksimal opbakning til samarbejdsforeningens politik, og min erfaring efter to år i Danske Journaliststuderendes samarbejdsudvalg er også, at uenighederne er uhyre sjældne.

Med venlig hilsen

Mathias Svane Kraft
Organisatorisk næstformand i Danske Mediestuderende
Fremhævet af Journalisten
Jon Kirketerp Jørgensen
05.12.14 12:40
Hej Mathias

Hej Mathias

Det lyder da interessant.

DM kan kun tale for de studerende, så længe alle DM's medlemsorganisationer er enige. Det giver nærmest sig selv, når du siger, at KaJ godt kan mene noget andet end DM.
Hvis medlemsorganisationerne ikke er enige, taler DM kun på DM's vegne - såfremt DM's SBU altså kan blive enige om en fælles holdning.
Hvis DM's SBU ikke kan blive enige, så taler DM's formandsskab kun på formandsskabets vegne, der ifølge DM's vedtægter blot skal 'forholde sig til' DM's egentlige holdning og »så vidt det er muligt tage udgangspunkt i de vedtagne politiske papirer. Såfremt det ikke er muligt, skal formanden så vidt muligt udtale sig på linje med samarbejdsforeningens generelle holdninger.«

Så vi har en samarbejdsforening, der ikke formelt har fået overdraget nogen som helst form for kompetence fra de enkelte medlemsforeninger. Med en nyudpeget formand der mener, at han kan tale på alle DJ's studerendes vegne.

Det er sgu en sindrig konstruktion :)
Fremhævet af Journalisten
Mathias Svane Kraft
07.12.14 13:49
Hej Jon

Hej Jon

Når vores forbundsformand kommer med en politisk udmelding, vil de fleste nok kunne blive enige om, at han taler på vegne af Dansk Journalistforbund - også selvom der skulle være en kreds, en specialgruppe eller et hovedbestyrelsesmedlem, som har en anden holdning. På samme vis kan formanden for Danske Mediestuderende godt udtale sig om, hvad samarbejdsforeningen Danske Mediestuderende mener, selvom en enkelt forening skulle have en anden holdning. Jeg har svært ved at se, hvordan det skulle være et problem.

Blandt de fem studenterforeninger, der har skabt Danske Mediestuderende, har der længe været enighed om, at der var behov for, at samarbejdet havde en decideret formand og ikke "blot" en generalsekretær, som vi havde tidligere. Derfor er de fem foreninger naturligvis også indstillede på, at formanden kan udtale sig om, hvad de studerende i DJ samlet set mener - ellers havde man jo ikke valg en konstruktion, hvor samarbejdsforeningen har et formandsskab.
Fremhævet af Journalisten
Jon Kirketerp Jørgensen
08.12.14 21:49
Hej Mathias

Hej Mathias

Formanden for Danske Mediestuderende siger i artiklen, at man kan spørge ham, hvad de studerende mener. Men i vedtægterne står der helt tydeligt, at han kan udtale sig efter forgodtbefindende. Så længe han 'så vidt det er muligt' tager hensyn til, hvad SBU og politisk udvalg har sagt, han skal mene.

Det er jo en gummiparagraf, der kan bøjes efter behov, og ikke kan tolkes anderledes, end at formanden uden problemer
kan udtale sig på alle de studerendes vegne, på baggrund af hvad han personligt mener om dette og hint. Uden at have opbakning til det blandt medlemmerne. Men så er han jo ikke talerør for, "hvad de studerende mener."

Så det ser unægteligt ud som om, at man ikke uden forbehold kan sige, at han taler på de studerendes vegne.

Måske bedst fortalt ved dine ord: "Derfor er de fem foreninger naturligvis også indstillede på, at formanden kan udtale sig om, hvad de studerende i DJ samlet set mener."

Det ser jo unægteligt ud som om, at de enkelte medlemsforeninger i samarbejdet netop har gjort det, jeg spurgte om, de havde gjort. Parkeret deres politiske stemme hos Danske Mediestuderende og underlagt sig det flertal, der nu måtte være i DM's SBU eller politiske udvalg. Eller formandens lune.

Men det bliver da interessant at se, hvordan det spænder af. For eksempel, hvis de af DJ's studerende, der ikke er journalist- eller TVM-studerende, på et tidspunkt kommer i undertal. Og DM's holdning til overenskomstspørgsmål derfor kan afgøres af studerende, der ikke er i praktik på den overenskomst, der forhandles om.

Men jeg undrer mig måske egentlig mest over, at de respektive studenterorganisationer er gået med til at afgive så meget magt til samarbejdet. Men det kan de jo selv få lov til at svare på, hvis de har lyst.
Fremhævet af Journalisten
Merete Lindstrøm
08.12.14 23:32
Kære Jon

Kære Jon
Som formand for Kaj, Medie -og Journaliststuderende, og som en del af det nye samarbejde i Danmarks Mediestuderende, vil jeg gerne understrege, at vi ikke har afgivet magt eller retten til en politisk holdning på vores medlemmers vegne.

Vi har indgået et samarbejde, hvor vi samlet melder ud på de områder, der giver mening. Når det drejer sig om de studerende på DMJX, som er samlet i KaJ, er det stadig undertegnede formandskab og bestyrelse, der lægger linjen. Den linje, der bliver lagt, er den linje, vores medlemmer har indflydelse på to gange om året til GF. Det vil fortsat være sådan, selvom vi nu har et styrket samarbejde med de andre studerende i DJ, og selvom der er politiske emner, vi i dette samarbejde vil arbejde for på et andet plan. Vi i KaJ´s bestyrelse har stemt for samarbejdet i Danske Mediestuderende efter, at det på GF i september blev godkendt af medlemmerne. Jeg håber og tror på, at det nye samarbejde bliver givtigt for alle parter, og vil som formand for KaJ kæmpe for, at vores medlemmers stemmer stadig vil runge højt og tydeligt i Dansk Journalistforbund.
Mange hilsner
Merete Lindstrøm
Formand KaJ, Medie -og Journaliststuderende
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen