Studerende har tabt tilliden til praktikformand

Danske Mediestuderende udtrykker mistillid til Praktikudvalgets formand, Christian Kierkegaard, efter at han og de store medier har aftalt at genindføre Panikdagen. »Jeg mener stadig, det var den eneste rigtige beslutning for at undgå kaos,« svarer han. DJ bakker ikke op om de studerendes mistillid, men deler frustrationen

Danske Mediestuderende har ikke længere tillid til formanden for Praktikudvalget, Christian Kierkegaard.

»Vi har forhandlet i mange timer for at finde en løsning. Nu underminerer Christian Kierkegaard så den aftale uden overhovedet at vende det med os. Derfor udtrykker vi mistillid til ham,« fastslår de studerendes formand, Merete Lindstrøm.

Hun fortæller, at de studerende både har meddelt Christian Kierkegaard og Praktikudvalget, at de ikke længere kan bakke op om udvalgsformanden.

Har genindført Panikdagen

Anledningen er, at Christian Kierkegaard sammen med en række af de største mediearbejdspladser på et møde tirsdag besluttede at ændre reglerne forud for praktikansættelserne om to uger.

I starten af februar lød det ellers, at Praktikudvalget var blevet enig om at afskaffe både Åbent Hus-ugen og Store Match Dag – bedre kendt som Panikdagen. Men på tirsdagens møde blev DR, TV 2 Nyhederne, TV 2 Regionerne, Jyllands-Posten, Berlingske, Politiken og Ritzau enige om alligevel at afholde begge dele.

I aftalen fra februar 2016 lød det, at Åbent Hus-ugen blev erstattet af en stor praktikmesse i Odense. Den afholdes stadig.

Den nye Panikdag vil foregå fredag den 15. april på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Går kun ud over de studerende

Merete Lindstrøm kalder det »piv-ærgerligt«, at de studerende ikke blev hørt, før beslutningen blev truffet. Det er de studerende, der har presset på for at få afskaffet Panikdagen.

»Den beslutning, som de har truffet uden om Praktikudvalget, går kun ud over de studerende. De aner jo ikke, hvad de skal gøre nu, og der er to uger, til de skal finde en praktikplads. Vi mener, det her er en helt forkert og udemokratisk proces,« siger hun.

Hvis I ikke har tillid til formanden, har I så tænkt jer at forsøge at få ham væltet i udvalget?

»Det har vi ikke taget stilling til, for det aner vi ikke, om vi kan.«

Studerende: Meget udemokratisk

Har I undersøgt, om I har opbakning til at vælte ham?

»Det har vi selvfølgelig. Men vores mistillid handler ikke om, hvad andre mener, men om, at vi bliver kørt ud på et sidespor, mens der ændres på en aftale, vi har været med til at lave,« siger Merete Lindstrøm.

Hvad bliver konsekvensen, hvis I hverken lykkes med at ændre den nye aftale eller få skiftet formanden ud?

»Det er ikke, fordi vi ikke kan fortsætte i Praktikudvalget, hvis han bliver siddende. Men vi er nødt til at have nogle klare retningslinjer for, hvor meget man kan aftale uden om Praktikudvalget. Jeg synes personligt, det er voldsomt at bruge så meget tid på en aftale, som så undermineres på et møde mellem de største medier. Det er meget udemokratisk. Vi har brug for at vide, om der er en mening med, at vi sidder med ved bordet, eller om vi bare er til pynt.«

Formand kan godt forstå frustrationen

Christian Kierkegaard er ked af, at Danske Mediestuderende ikke længere har tillid til ham som formand.

»Men jeg tror, det hænger sammen med min manglende pædagogiske evne til at fortælle dem, hvorfor det her er nødvendigt for at sikre et kvalificeret ansættelsesforløb for de studerende. Derfor er det vigtigt, når vi har overstået det her forløb, at vi får diskuteret forløbet og Praktikudvalgets rolle grundigt igennem.«

Han kan godt forstå frustrationen fra de studerende.

»Jeg kan godt forstå, de gerne ville have været involveret tidligere. Men der var ikke andre muligheder, som situationen var,« siger Christian Kierkegaard, som også er journalistisk direktør i sammenslutningen for de privatejede medier, Danske Medier.

Reelt intet alternativ

Føler du dig overbevist om, at du har et flertal bag dig som formand i Praktikudvalget?

»Det er ikke sådan, at vi stemmer i udvalget, så det tør jeg ikke svare på. Men jeg har indtryk af, at uddannelsesstederne også kunne se, at der var ved at opstå en uholdbar situation, og jeg har også indtryk af, at jeg har opbakning fra mediernes side.«

Christian Kierkegaard fastholder, at det var den rigtige beslutning at lave reglerne om på mødet med de største medier.

»Det var helt tydeligt på det møde, at hvis alle i den kreds – som repræsenterer de mest søgte praktiksteder – skulle forpligtes, så krævede det en Store Match Dag og et fast tidspunkt, man kunne ansætte på. Nogle medier ville ansætte allerede i ugen før stillingerne blev slået op. Jeg mener stadig, det var den eneste rigtige beslutning for at undgå kaos. Der var reelt intet alternativ, som situationen lå,« siger han.

TV 2 startede oprøret

I midten af marts meddelte TV 2 Nyhederne, TV 2 Sporten og TV 2 Regionerne, at de ville ansætte praktikanter allerede 11. april – dagen inden den planlagte praktikmesse i Odense.

Christian Kierkegaard henviser til TV 2’s beslutning som noget af det, der startede oprøret mod Praktikudvalgets aftale.

»Vi oplevede, at TV 2 indbød til ansættelser meget tidligt, og så begyndte de andre medier at sige ”hvorfor skal de være først?” Vi kunne se, at kampen kom til at handle om at være først, og det ville være dybt utilfredsstillende for de studerende. Derfor måtte vi skabe en fælles forståelse hurtigt.«

Hvorfor indkaldte du ikke Praktikudvalget til et møde, så beslutningen kunne træffes der?

»Vi kunne ikke efter mødet tirsdag begynde at indkalde Praktikudvalget for at drøfte det. Så ville tiden være løbet. Vi havde brug for en hurtig aftale,« siger Christian Kierkegaard.

Han afviser også, at han kunne have inviteret en repræsentant fra de studerende med til mødet med de store mediearbejdspladser.

»Det var et møde, der handlede om at skabe en forpligtende enighed mellem medierne. Der kan man ikke have de studerende siddende ved bordet.«

Forventer, at alle overholder ny aftale

Christian Kierkegaard afviser, at han burde have banket de medier på plads, som har meddelt, at de ikke ville overholde de rammer, Praktikudvalget først havde aftalt.

»Nu er hverken TV 2, TV 2's regioner eller DR medlemmer af Danske Medier – vi organiserer ikke offentligt ejede medier. Derudover er det spørgsmålet, om vi har magt og kompetence til at tvinge vores medlemmer til noget. Praktikudvalget har heller ikke kompetence til at sanktionere. Den eneste mulighed var at sikre fælles forståelse mellem medierne.«

Danske Medier har her til formiddag skrevet ud til alle sine medlemsvirksomheder og bedt dem overholde den nye aftale, som blev indgået tirsdag.

Hvad gør du, hvis nogen af de arbejdspladser, som ikke sad med om bordet, ikke vil overholde aftalen?

»Jeg har en forventning om, at alle følger med nu, hvor alle de største har accepteret aftalen. Men vi vil gerne inddrage alle praktiksteder, og derfor indkalder vi til et møde med samtlige godkendte praktikvirksomheder efter Store Match Dag og inden sommerferien. Her vil vi drøfte, hvordan fremtidens praktikordning skal se ud med henblik på at finde et fælles udspil, der kan forelægges Praktikudvalget,« siger Christian Kierkegaard.

Nødt til at overveje Praktikudvalgets rolle

Mister Praktikudvalget ikke sin betydning, når de største arbejdspladser bagefter kan sætte sig sammen og aftale at ændre reglerne?

»Udvalget har en afgørende rolle, når det kommer til kvalitetssikringen af praktikforløbet, fx godkendelse af nye praktiksteder. Det er udvalgets oprindelige hovedopgave. Jeg mener, at vi er nødt til at overveje konstruktionen bag udvalget og udvalgets rolle, når det her forløb er overstået.«

Mener du, at udvalget skal holde sig til kvalitetssikringen og fx blande sig uden om Panikdag og Åbent Hus?

»Det vil jeg ikke udtale mig om nu. Det mener jeg, vi bør tage os god tid til at drøfte blandt alle udvalgets medlemmer, når forløbet her er overstået,« siger Christian Kierkegaard.

DJ: Frustrerende forløb

I praktikudvalget er mediearbejdspladser, studerende, uddannelsessteder og Dansk Journalistforbund repræsenterede. Næstformand i DJ Tine Johansen repræsenterer forbundet.

Hun bakker ikke op om de studerendes mistillid til formanden, selv om hun godt kan forstå den.

»Jeg deler deres frustration over forløbet. Men jeg vil hellere bruge min plads i Praktikudvalget til på næste møde at fortælle, hvor frustrerende det er at have været del af. Jeg har oplevet det som en skindemokratisk manøvre for at lande et system, som bagefter kuppes af de store arbejdspladser,« siger hun.

Tine Johansen understreger, at hun mener, de studerende burde være hørt, inden reglerne blev lavet om tirsdag. Hun er enig med både de studerende og Christian Kierkegaard i, at der er brug for at diskutere, hvad Praktikudvalgets rolle skal være fremover.

»Hvis vi skal overgive al magt til de store mediearbejdspladser, så skal det ske med åbne øjne i Praktikudvalget. Men det er ikke det, jeg har oplevet, at vi besluttede. Jeg har meget andet at bruge min tid på end at sidde i et udvalg, hvor det, vi siger, alligevel ikke bliver hørt,« siger hun.

0 Kommentarer