Studerende for færre studerende

De tre journalistuddannelser diskuterer færre studerende. Næstformand i DJ turnerer ved de tre generalforsamlinger for at orientere om forbundets nye tiltag.

"Dette er ikke Socialdemokratiet, og jeg er ikke Statsminister endnu hvem ved."

Iført ternet, lyseblå skjorte, stram sideskilning og vanlig veloplagt stil, indledte den afgående formand for KaJ, Søren Lippert, generalforsamling på DJH lørdag den 29. september.

Og var det ikke et socialdemokratisk Landsmøde, så lignede det i hvert fald.

To bannere, der matchede den afgående formands skjorte, flankerede talerstolen med det ubeskedne slogan "KaJ – Danmarks dygtigste".

Dagens debat var i store træk en forlængelse af føljetonen "Søren Lippert vs. Jens Nørlem", som læsere af JOURNALISTEN har kunnet følge på debatsiderne: Er kvaliteten af praktikpladserne god nok ?

Fine gestikulationer og store armbevægelser prægede diskussionen i det fyldte Frøberts Auditorium på Danmarks Journalisthøjskole.

"Det kan godt være, det ikke er et socialdemokratisk landsmøde, men der er lige så mange klicheer," hviskede sidemanden.

Med to nye uddannelser og en arbejdsløshed på 50 procent blandt nyuddannede, kunne de fleste studerende hurtigt blive enige om, at det nok er bedst at man lukker færre journaliststuderende ind på de eftertragtede uddannelser i fremtiden.

"Man kan frygte, at ledighedstallet vil fortsætte med at stige, og hvis det ikke ændrer sig, er det nødvendigt at reducere optaget," sagde næstformand i Journalistforbundet, Christian Kierkegaard, til forsamlingen.

"Efter halvandet år er det lykkedes os at overbevise Journalistforbundet om, at der må skæres i optaget," sagde Søren Lippert. Dermed gav han de studerendes indsats i debatten en væsentlig del af æren for, at der nu er fokus på problemet.

Næstformand i journalistforbundet, Christian Kierkegaard, turnerer i øjeblikket rundt til de tre journalistuddannelsers generalforsamlinger for at orientere om fremtidens mediemarked. Det skal blandt andet undersøges, hvor mange studerende der skal optages, så de ikke bliver uddannet til arbejdsløshed.

 

Mere informationsjournalistik
En anden af Christian Kierkegaards pointer er, at journali-ster i fremtiden skal kvalificeres til at udfylde de stillinger, der for øjeblikket er i vækst. Det er blandt andet informationsstillinger.

Her ramte næstformanden en anden hed debat, som rektor på journalisthøjskolen, Kim Minke, blæste voldsomt til sidste år med sin ofte citerede udtalelse om, at "vi vil ikke lære journalister at narre andre journalister".

"Det er at udtrykke foragt for journalisters evner, hvis I tror, vi kan gå ind og narre. Den går ikke ret mange gange," sagde Tivolis informationschef Benedicte Strøm, som KaJ havde inviteret til tema-debat med skolens rektor om informationsjournalistik.

Benedicte Strøm mente, at journalister har mange fordele ved at have indsigt i, hvordan pressen tænker, og ved at kunne kommunikere bredt og med mange målgrupper. Derimod mangler journalister en række konkrete kvalifikationer, når det gælder informationsjournalistik, for eksempel erhvervsøkonomisk sans.

Kim Minke afviste en decideret PR-uddannelse. Til gengæld var han åben overfor at udbygge eller erstatte dele af uddannelsen for de elever, der ønsker det, for eksempel med et fagspeciale på 7. semester.

Årets Kravling, som er de journaliststuderendes svar på en Cavlingpris, gik til Lars Nørgaard Pedersen, der er i praktik på Jyllands-Posten, for hans artikelserie om forholdene på institutionen Fuglekær.

Hans Engell, som er formand for Kravling-komiteen, talte til de studerende om originalitet, som et vigtigt kriterie for fremtidens journalistik.

Ny formand for KaJ blev tidligere næstformand, Martin Kaae, 4. semester, som er i praktik på Sjællandske Dagblade

0 Kommentarer