Studerende får fuldt hus på delegeretmøde

Ligesom på RUC og DMJX er det nu lykkedes KaJO at finde kandidater til alle pladser på delegeretmødet. Det betyder, at de studerende kommer til at stå stærkt, når DJ's kurs skal sættes

Der bliver trangt om de studerendes borde på delegeretmøde til april.

Det er nemlig lykkedes de journaliststuderende i Odense at finde kandidater til alle de pladser, de har krav på til delegeretmødet. Det samme gør sig gældende på DMJX og RUC.

De tre studieorganisationer er dermed indtil videre de eneste af de større grupper og kredse i Dansk Journalistforbund, der har meldt, at de stiller fuldt hold til delegeretmøde den 23. og 24. april.

De studerende udgør 12,5 % af forbundets medlemmer og stiller tilsammen med 70 delegerede ud af i alt 631. De øvrige kredse og grupper har dog typisk sværere ved at finde delegerede, hvilket også fremgår af de foreløbige tilbagemeldinger: Kommunikationsgruppen og TVGruppen sender tilsammen blot 35 af 79 mulige delegerede af sted. Fristen for tilbagemelding til DJ er den 15. marts.

De studerende er i forvejen den næststørste enkeltgruppe i DJ, så det store engagement betyder, at de studerendes stemmer bliver ekstra stærk, når DJ's kurs det kommende år bliver fastlagt.

Afgående bestyrelsesmedlem Nicholas Muhs Rindahl fortalte generalforsamlingen, hvad KaJO's bestyrelse ønsker, at indflydelsen skal omsættes til.

»Vi skal afskaffe bijobreglen, sikre vores uddannelses kvalitet, bekæmpe dimittendledighed og sikre vores generelle indflydelse i forbundet,« sagde Nicholas Muhs Rindahl.

Ligesom den netop afgåede formand i KAJ, Asbjørn Andersen, slog den afgående formand i KaJO, Nanna Cecilia Pedersen, fast, at det er på tide, at de færdiguddannede i DJ opper sig og bliver bedre til at tage de studerende med på råd.

Den seneste tid har nemlig budt på nogle uheldige situationer, hvor DJ og de studerende har talt forbi hinanden.

»For eksempel da DJ besluttede, at der skal oprettes lønnede stillinger i Aarhus og Roskilde for blandt andet at hverve medlemmer, uden at vi blev taget med på råd – det er jo ellers netop noget, vi normalt står for at gøre,« sagde Nanna Cecilia Pedersen i sin beretning til generalforsamlingen.

Hun understregede dog, at det efterfølgende er lykkedes at finde en fælles aftale mellem DJ og de studerende, og at det bør være et eksempel til efterfølgelse.

»Den bedste kommunikation er jo også tovejs, og derfor må vi som studerende også blive bedre til at sige, ”hej lyt til os,” hvis det er sådan, at forbundet ikke selv tager initiativ til det,« sagde Nanna Cecilia Pedersen.

Hun forklarer til journalisten.dk, at det allerede har været et punkt i de tre journalistuddannelsers samarbejdsudvalg, at de selv skal gå mere aktivt ind i dialog med forbundet, så de studerendes synspunkter oftere kommer på dagsordenen.

0 Kommentarer