Studerende blæser på freelancetakster

Journaliststuderende sælger artikler til priser, der ligger langt under Dansk Journalistforbunds takster. Men hverken studerende eller freelancere får den rigtige pris, siger DJ's faglige konsulent. Rettet.

Journaliststuderende sælger artikler til priser, der ligger langt under Dansk Journalistforbunds takster. Men hverken studerende eller freelancere får den rigtige pris, siger DJ's faglige konsulent. Rettet.
Mens de journaliststuderendes fagforeninger i DJStud sidder i et udvalg og diskuterer bijobreglen, sælger studerende deres artikler til priser, der slet ikke står mål med DJ's takster. DJ kan i sådanne tilfælde i princippet idømme medlemmer en bøde ifølge forbundets vedtægter. Det sker dog aldrig, og DJStud vil have reglerne ændret.

Det skriver illbunker.dk.

Det kan i det hele taget være svært at vide, hvad den korrekte takst er, forklarer faglig konsulent i DJ, Henrik Bruun.

»Ingen får den rigtige pris på dagbladene, lige meget om du er freelancer eller studerende,« siger han til illbunker.dk, som har været i kontakt med flere studerende, der har taget underpris.

Henrik Bruun mener, det centrale er, at den studerende får det samme, som en freelancer ville få, forklarer han.

DjStud ønsker at ændre reglerne, når det gælder artikelsalg.

»Vi arbejder for, at studerende gerne må sælge artikler, de har skrevet til skolen. Men der skal laves regler for betalingen ud fra artikeltype, længde, antal af kilder, etc. Bestillingsarbejde er som udgangspunkt ikke i orden. Hvis det sker, skal den studerende have fuld freelancetakst,« står der på DJStud.dk.

DJStud har tidligere foretaget en undersøgelse af de journaliststuderendes bijobvaner. Her viste det sig, at to ud af tre journaliststuderende har haft et bijob på et tidspunkt i løbet af studierne.

(Rettet 28.2 kl. 14.58: Vi havde skrevet, at DJStud finder det urealistisk, at studerende får samme betaling som freelancere. Det er nu ændret.)