Strukturreformen og radio/tv

Regionalradioer fortsætter som hidtilDRs ni regionale stationer sender i de samme områder efter reformen - selv om regionernes grænser og radioernes sendeområder ikke følger hinanden.AFVENTEN. Vi venter og ser, hvad der sker, før vi gør noget, lyder den kollektive melding fra de regionale DR-stationer i forhold til strukturreformen. Radioerne forventer ikke, at reformen får nogen nævneværdig betydning for deres daglige arbejde.

Regionalradioer fortsætter som hidtil

DRs ni regionale stationer sender i de samme områder efter reformen – selv om regionernes grænser og radioernes sendeområder ikke følger hinanden.

AFVENTEN. Vi venter og ser, hvad der sker, før vi gør noget, lyder den kollektive melding fra de regionale DR-stationer i forhold til strukturreformen. Radioerne forventer ikke, at reformen får nogen nævneværdig betydning for deres daglige arbejde.

DR Regionalen i Næstved dækker i dag Storstrøms og Vestsjællands amter, men Region Sjælland får tilført Roskilde Amt.

»Vi afventer, hvordan situationen udvikler sig. Roskilde Amt bliver dækket af DR København i dag, og det er endnu ikke besluttet, om vi skal udvide dækningen med det nuværende Roskilde Amt,« siger Jørgen Hansen, redaktionssekretær på DR Regionalen.

Han påpeger, at den nye regions fælles sundheds- og sygehuspolitik vil være et vigtigt tema for radioen fremover.

DR København er åben for et samarbejde med Regionalen om Roskilde Amt, ligesom DR København forventer et samarbejde med DR Bornholm, eftersom Bornholm også bliver en del af hovedstadsregionen.

»Det bliver der ingen vanskeligheder ved, da DR-regionerne i forvejen arbejder sammen på kryds og tværs,« siger Heidi Sivebæk, kanalchef på DR København.

Selv om DR København skal dække Region Hovedstaden og en del af Region Sjælland efter reformen, afviser Heidi Sivebæk tanken om at skære antallet af DR-regioner ned fra ni til fem – matchende regionerne efter reformen.

»Nærhed og identifikation har altid været regionalradioernes varemærke. Det kan vi ikke give lytterne, hvis vi bliver færre regionalradioer. Regionerne bliver så store, at én radio ikke kan bevare nærheden, hvis den skal dække en hel region,« mener hun.

DR Bornholm var igennem en kommunal reform, da øens fem kommuner og amt smeltede sammen til en regionskommune.

»Regionskommunen var en større omvæltning for os, end reformen denne gang bliver. Nu skal Bornholms interesser varetages fra hovedstaden, men vi har ikke lagt os fast på, hvor tæt vi vil dække det. Vi vil først se konturerne af, hvordan situationen bliver,« siger Erik Nielsen, der er redaktionschef på DR Bornholm.

Han fortæller, at Bornholms egen kommunalreform har gjort, at DR bruger stationens folk som eksperter i, hvad en kommunal-reform betyder for medier.

»Tidligere kunne vi opsnappe en historie om eksempelvis sygedagpenge i en mindre kommunes budget og brede den ud til de andre kommuner. Det kan vi ikke i dag, da antallet af kilder og indgange til historierne er færre,« siger Erik Nielsen.

DR Nordjylland får Mors og Thy under sine vinger, men programchef Lars Brix forventer ikke, at reformen får nogen praktisk betydning for DR-stationens daglige virke.

»Morsingboer og thyboer har været vant til at stille radioen ind på Midt & Vest, og de begynder ikke pludselig at høre DR Nordjylland, fordi de nu kommer til at høre under Region Nordjylland. De er vant til at køre til Holstebro for at handle, og de vender ikke som ved et trylleslag øjne og ører mod Aalborg. Det samme gør sig gældende i Himmerlands-kommunerne. Her hører de Radio Viborg, og de begynder ikke at høre ANRs radio fra Aalborg i stedet,« siger han.

Ud over fælles sendeflade med DR Nordjylland forudser chefen for DR Midt & Vest, Tyge Dinsen, at stationen kommer til at udveksle stof med både DR Kanal 94 og DR Østjylland. Et af spørgsmålene bliver, hvordan stationerne dækker Region Midtjyllands møder i Viborg.

Kanal 94 vil stadig sende og dække hele det nuværende Vejle Amt, der bliver kappet midt over. Den nordlige del ryger med i Region Midtjylland og den sydlige i Region Syd.

»Vores dækningsgrænser er lagt i forhold til, hvad lytterne interesserer sig for. Lytterne i Horsens vil ikke interessere sig mere for, hvad der sker i Ringkøbing end i Vejle, bare fordi Ringkøbing og Horsens tilfældigvis er i samme region. Vi laver stadig radio til og om Horsens,« siger chefen for Kanal 94 i Vejle, Jørgen Bøgen, der forudser, at radioen vil dække de færre kommuner tættere.

»I vores område er der flere superkommuner med mere end 100.000 indbyggere – små stater i staten. Jeg forventer, at vores dækning af de enkelte kommuner bliver mere intensiv end i dag,« siger Jørgen Bøgen.

 

TV 2-regionerne rykker tættere sammen

Strukturreformen betyder mere samarbejde og større udveksling af indslag mellem TV 2-regionerne.TV2/NORD får en ny egnsredaktion og styrker de fire eksisterende.

Tekst: Jacob Hille

SAMARBEJDE. De regionale TV 2-stationer følger i dag i grove træk amtsgrænserne i deres dækning. Efter strukturreformen vil der være flere TV 2-stationer i samme storregion, og de vil lappe ind over regionsgrænserne i deres dækning. Samarbejde og udveksling af indslag TV 2-regionerne imellem er den logiske konsekvens.

Sygehusene vil få TV 2/Lorry til at se ud over den nye hovedstadsregions grænser.

»Vi vil arbejde sammen med TV2 ØST om sundhedspolitiske temaer, blandt andet i Roskilde, der kommer ind under Region Sjælland, men som stadig regnes som en del af hovedstaden, som vi dækker,« siger Lorry-redaktionschef Mette Hybel.

Ud over samarbejdet med Lorry får reformen ikke nogen journalistisk betydning for TV2 ØST.

»Vi får færre kommuner. Vi har i forvejen ikke ret meget kommunal- eller amtspolitisk stof, men laver journalistiske historier om menneskene i vores region. Det laver reformen ikke om på,« mener Ole Hampenberg Andersen, redaktionschef på TV2 ØST.

Region Syd bliver en fusion af Fyns, Ribe og Sønderjyllands amter samt halvdelen af Vejle Amt, men TV SYD ændrer ikke på sit sendeområde.

»Horsens kommer ikke med i Region Syd, men vi vil stadig lave historier derfra. Det, Horsens-borgerne interesserer sig for, er også interessant i Vejle,« siger Lars Feldthaus, redaktionschef på TV SYD.

TV 2/FYN fastholder også den lokale og geografisk-betingede forankring, selv om Fyn bliver en del af Region Syd.

»Fordi Fyn kommer med i Region Syd, laver vi stadig historier fra Fyn og øerne omkring. En historie fra Rudbøl ved grænsen er interessant for sønder-jyder, men ikke i Bagenkop på Sydlangeland eller på Nordfyn. Man kan jo heller ikke forestille sig, at
Fyens Stiftstidende og JydskeVestkysten går sammen, fordi de begge dækker et område i storregionen. Vi skal dog have en aftale med TV SYD om, hvordan vi dækker det nye regionsråds møder i Vejle,« siger direktøren for TV 2/FYN, Ove Mulvad.

TV2/NORD vil trods de færre kommuner styrke dækningen lokalt i den nordjyske region, der får tilført Thy og Mors samt Ulstrup og Mariager kommuner i Himmerland.

»I dag har vi en hovedredaktion og fire egnsredaktioner med to mand i hver. Efter reformen vil vi opgradere egnsredaktionerne med flere folk, så vi bliver færre på hovedredaktionen. Desuden vil vi gerne oprette en ny egnsredaktion,« siger konstitueret direktør for TV2/NORD, Hans Otto Delfs.

 

Ro på TvDanmark

Tekst: Jacob Hille

KLAR. På TvDanmarks regionale stationer hersker stoisk ro. Strukturreformen kan bare komme.

TvDanmark Midtjylland udvider dækningsområdet med blandt andet Nørre Snede Kommune.

»Vi dækker i forvejen ikke kommunalpolitik så grundigt, men det bliver nemmere nu, da mange af byrådene forsvinder. Vi fortsætter med samme bemanding, og vi regner ikke med, at kommunalreformen berører os i dagligdagen,« siger nyhedsredaktøren på TvDanmark Midtjylland, Anita Rahbek.

Med den holdning ligger hun på linje med sine kolleger på andre TvDanmark-stationer.

»Vi dækker bredt og vælger de historier, der egner sig bedst til tv. Vi går ikke op i kommunegrænser, så den nye struktur får ingen betydning for os,« siger Helge Wedel, journalistisk redaktør på TvDanmark Vestsjælland og TvDanmark Sydsjælland.

TvDanmark Fyn forventer, at arbejdsgangen glider lettere, når kommunerne bliver færre.

»Det bliver nemmere at dække de enkelte kommuner, og seer-interessen for indslagene bliver også større. For eksempel ser kun meget få et indslag fra Glamsbjerg Kommune i dag, men når Glamsbjerg ryger med i den store Assens Kommune, vil de flere indbyggere i kommunen kunne bruge indslaget. Seerne vil opleve, at vi interesserer os mere for deres kommune i nyhedsdækningen. Der kommer større fokus på de større enheder,« siger Lars Havelund, der er direktør for TvDanmark Fyn.

»Reformen betyder noget, hvis den berører vores sendetilladelser, der er udstedt af kommunerne og følger kommunegrænserne. Bliver kommunerne større, gør vores sendeområder det også,« tilføjer han.

TvDanmark Syd i Kolding har en regional sendetilladelse over kommunegrænserne i Syd- og Sønderjylland og tager kommunalreformen med ophøjet ro.

NORDJYSKE Medier producerer TvDanmark Aalborg og nyhedskanalen 24NORDJYSKE, der sendes via satellit.

»For TvDanmark Aalborg betyder kommunalreformen ikke ret meget. 24NORDJYSKE har et regionalt snit, så vi overvejer at udvide kanalens sende-område til også at dække de nye områder i den nye nordjyske region til den tid. Læs også i dette nummer af Journalisten: I vores valg af historier ser vi ikke på kommunegrænser, men om historierne er fra vores region,« siger chefredaktør på NORDJYSKE Medier Lars Jespersen.

Læs også i dette nummer af Journalisten:

* Strukturreformen og kommunerne/amterne: De første reform-ofre * Uvished i amterne * Jobfesten er aflyst

* Strukturreformen og den trykte presse: Plads til det kreative * »Vi har tænkt at give os selv et løft« * Gamle navne forbliver * Ugeaviser mister millioner

 

0 Kommentarer