Strid om færøsk pressenævn

 

 

Flere års tovtrækkeri ser endelig ud til at slutte med, at Færøerne får sin egen lov om medieansvar. Journalistforbundet på øerne er dog kritisk over for lovforslaget og kræver, at pressen får større indflydelse i det kommende pressenævn. Færøernes justistminister afviser at imødegå forbundets krav.

Selvom Færøernes landsstyre og journalistforbundet på de nordatlantiske øer er enige om, at det er på høje tid at få en medieansvarslov sat i kraft på øerne, er parterne særdeles uenige om, hvordan det færø-ske pressenævn skal sammensættes.

"Vi ønsker, at pressens repræsentanter skal besætte størstedelen af nævnets poster," siger Jústinus Eidesgaard, der er formand for de færøske journalister.

Hans krav er rettet direkte mod landsstyrets justitsminister, republikaneren Høgni Hoydal, der i disse dage netop er optaget af spørgsmålet om, hvordan pressenævnet skal sammensættes.

"Det er forkert at lade medierne være overrepræsenterede i pressenævnet. Vi opererer i øjeblikket med et forslag, hvor pressen sidder på halvdelen af posterne," siger justitsministeren.

 

Risiko for manglende respekt
Dermed er der udsigt til fortsat uenighed op til, at både Folketinget og Færøernes Lagting skal behandle spørgsmålet om en færøsk medieansvarslov. Hidtil har færingerne måttet være foruden en mediean-svarslov, der bl.a. placerer ansvaret for de journalistiske produkter og fastsætter de presseetiske regler. Journalisternes formand er specielt bekymret for, om journalisterne vil tage det kommende pressenævn alvorligt, hvis det overvejende bliver sammensat af personer uden for det journalistfaglige miljø.

"I pressenævnet kommer der til at foregå en hel del journalistisk selvransagelse og faglig oprydning. Den må pressen selv stå for. Alt andet er uden mening," siger Jústinus Eidesgaard.

På direktionsgangene i flere medier på Færøerne har der også hersket modstand mod justistministerens måde at fordele pladserne i pressenævnet.

"Det nye pressenævn skal f.eks. formulere et sæt presse-etiske regler, der passer til vort samfund. Dem må branchen have afgørende indflydelse på. Idéen er jo, at pressen skal udøve selvjustits, og så nytter det ikke, at andre kommer og opstiller spillereglerne for os," understreger Jógvan Jespersen, direktør for Færøernes Radio, der mener, at pressen må sidde i mindst halvdelen af pressenævnets stole.

 

Det gælder troværdigheden
Journalisternes argumenter preller af på justistministeren.

"Pressenævnets troværdighed ligger bl.a. i, at det både er pressens og borgernes repræsentanter, der behandler klager og træffer afgørelser. Derfor vil landsstyret fastholde, at pressen får den ene halvdel og offentlighedens repræsentanter den anden halvdel af pladserne i pressenævnet," siger Høgni Hoydal.

Regeringen blev i sidste måned enig med Færøernes landsstyre om, at medieansvar som sagsområde kan overgå til hjemmestyret. Men før overtagelsen kan ske, skal spørgsmålet dog behandles i Folketinget og i øernes lovgivende forsamling, Lagtinget.

0 Kommentarer