Strejkekassen

 På delegeretmødet i april vil de delegerede få valget mellem at gøre reservekapitalen mindre eller hæve kontingentet.

 

På delegeretmødet i april vil de delegerede få valget mellem at gøre reservekapitalen mindre eller hæve kontingentet.

Dansk Journalistforbund har en særlig kasse, en sikringsfond – også kaldet en strejkekasse. Hvis medlemmerne kommer ud i en lovlig varslet konflikt, går i strejke og ikke får løn fra arbejdsgiveren, så kan sikringsfonden træde til.

Eftersom der ikke har været lovlige konflikter i større stil gennem de seneste mange år, har den kasse vokset sig meget stor. Samtidigt står forbundet i den situation, at i takt med, at arbejdsløsheden stiger, falder indtægterne, fordi arbejdsløse ikke betaler kontingent – og samtidig stiger udgifterne til kurser og projekter for at få de arbejdsløse i gang.

Flertallet af hovedbestyrelsen er enige om, at der ikke er nogen grund til, at strejkekassen bare vokser, mens resten af forbundet mangler penge til aktiviteter for arbejdsløse. Derfor vil hovedbestyrelsen på dette års delegeretmøde foreslå, at man simpelthen beslutter, hvor mange penge der skal ligge i strejkekassen. Hvor omfattende en konflikt skal forbundet kunne klare i hvor lang tid?

Ved en gang for alle at beslutte, hvor mange penge det er nødvendigt at have i reserve til en storkonflikt, vil delegeretmødets deltagere kunne beslutte at overføre en del af beløbet til forbundets drift. Et samlet overskud i drifts- og Sikringsfondsregnskabet vil ubeskåret gå i Sikringsfondens kasse.

Hvis ikke delegeretmødet vil være med til det, vil det være nødvendigt at hæve kontin-gentet for at få regnskabet til at hænge sammen.

Bliver der sat tal på, hvor stor strejkekassen skal være, betyder det ikke kun, at der bliver overført penge til Journalistforbundet. Det betyder også, at i det øjeblik, der bliver underskud i strejkekassen, så skal forbundet dække det ind.

Regnskabsmæssigt vil der ske det, at Journalistforbundets og Sikringsfondens driftsbudgetter fremover vil blive kørt sammen, hvis delegeretmødet stemmer for hovedbestyrelsens forslag.

Det er dog ikke en enig hovedbestyrelse, der fremsætter forslaget. Carsten Lorenzen fra DR, Nordjyllands Radio, synes, det er for risikofyldt at sætte loft på Sikringsfonden. Han vil forsøge at overbevise de delegerede om, at det er bedre at hæve kontingentet.

Det er Sikringsfonden, altså strejkekassen, der ejer ejendommene på Gl. Strand 46 i København og i Klostergade 56 i Århus. Journalistforbundet betaler husleje til Sikringsfonden for at bruge ejendommene. De nordiske journalistforbund har en aftale med hinanden om, at skulle et forbund blive blanket fuldstændig af på grund af en lovlig konflikt, så vil de andre træde til med lån.

0 Kommentarer