Strejke på Morsø Folkeblad

De redaktionelle medarbejdere på Morsø Folkeblad har i dag nedlagt arbejdet. Arbejdsnedlæggelsen sker i protest mod direktør Claus Thomsens ledelsesstil, oplyser tillidsmand Bo Lehm til Journalisten.dk. 

De redaktionelle medarbejdere på Morsø Folkeblad har i dag nedlagt arbejdet. Arbejdsnedlæggelsen sker i protest mod direktør Claus Thomsens ledelsesstil, oplyser tillidsmand Bo Lehm til Journalisten.dk. 

Medarbejderne har igennem længere tid været utrygge ved ledelsesstilen, men nye fyringer i går af to kollegaer og nedlæggelse af et barselsvikariat har fået dem til sige fra. Og utilfredsheden er rettet speicifikt med Morsø Folkeblads direktør Claus Thomsen.

»Medarbejderne er utrygge ved ledelsens måde at lede på, og de er ikke trygge ved den måde, direktøren varetager bladets interesser på,« siger tillidsmand Bo Lehm til Journalisten.dk.

Han tilføjer, at medarbejderne anerkender sparebehovene. Men det er udførelsen, den er gal med.

»Folk sætter spørgsmålstegn ved Claus Thomsens dispositioner og hele hans måde at håndtere situationen på,« siger Bo Lehm.

Claus Thomsen ønsker ikke at kommentere de personlige angreb, men siger til Journalisten.dk: 

»Jeg kan kun sige, at vi har hver vores version af det skete. Vi har været nødt til at skære ned ligesom alle mulige andre dagblade i Danmark. Der foregår jo nogle strukturelle tilpasninger i hele dagbladsbranchen,« siger Claus Thomsen til Journalisten.dk.

Ifølge Journalistforbundets hjemmeside mener medarbejderne selv, at de i februar og marts fuldt ud bidrog til at løse de økonomiske problemer, som de erkender, bladhuset befinder sig i. De redaktionelle besparelser var dog – ifølge medarbejderne – dengang langt over det sparekrav, som direktøren havde lanceret tidligere på året.

Men hertil siger Claus Thomsen:

»Vi har lagt en fast strategiplan, som vi kører efter. Så det er der ikke noget nyt i.«

Medarbejderne mener dog, der mangler »holdbare visioner« samt respekt for husets formålsparagraf – at udgive en daglig avis på Mors. De kritiserer tillige en række meget omkostningstunge investeringer, som efter medarbejdernes opfattelse har vist sig at være nyttesløse i forhold til det oprindelige formål om avisudgivelse. Herunder især bygningsforandringer.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) har på vegne af Morsø Folkeblad indkaldt til et møde i det faglige fællesudvalg, som forventes at blive gennemført sidst på eftermiddagen i dag.

»Nu tager vi det på mødet i eftermiddag. Så må vi se, hvad vi kan komme frem til,« siger Claus Thomsen, der understreger, at parterne har hver deres version af forløbet.

Morsø Folkeblad er ikke den eneste avis, der har nedlagt arbejdet inden for den seneste tid. For nylig var der også strejke på de Midtjyske Medier.

0 Kommentarer