Streger på museum

Danske bladtegnere får nu deres eget museum - eller rettere, når Det Kongelige Bibliotek i starten af år 2000 slår dørene op for den store udvidelse, bliver »Museet for Dansk Bladtegning« indrettet i en særafdeling af biblioteket.

Danske bladtegnere får nu deres eget museum – eller rettere, når Det Kongelige Bibliotek i starten af år 2000 slår dørene op for den store udvidelse, bliver »Museet for Dansk Bladtegning« indrettet i en særafdeling af biblioteket.
Men startskuddet er allerede fyret af. Det skete, da arvingerne efter bladtegnerne Ebbe Sadolin og Hans Bendix den 8. december ‘98 overrakte en række tegninger, dagbøger og andre effekter til det fremtidige museum.
Det er planen, at museet skal indsamle og registrere danske bladtegninger fra dette århundrede og desuden løbende arrangere udstillinger – både de historiske og de mere aktuelle.
»I museumsregi er man ofte 2-5 år om at tilrettelægge udstillinger. Men vi vil også lave plads til de mere hurtige og korte udstillinger. Hvis museet allerede var åbnet, ville det være oplagt at vise tegninger fra debatten om efterlønnen eller Nyrups krise,« siger Claus Seidel, der er formand for Danske Bladtegnere (DB).
Han er – som repræsentant for DB – trådt ind i den selvejende forening, der står bag etableringen af museet. Her vil han – sammen med to repræsentanter for efterkommere af afdøde bladtegnere samt en kunsthistoriker – kontakte ældre bladtegnere samt deres efterkommere for at opfordre dem til at overdrage tegninger, dagbøger og andre effekter, der kan belyser personen og personligheden bag tegningerne, og som ellers risikerer at gå tabt.
»Meget går til – hvis det da ikke direkte bliver smidt ud – når de gamle tegnere dør. Det er ikke altid at børnebørnene interesserer sig for farfars gamle vejrvignetter,« siger Claus Seidel.
Museets første udstilling i år 2000 er allerede planlagt. Det bliver Bo Bojesens livsværk.
»Han er den store mester,« siger Claus Seidel. »Ingen har mere præcist end ham ramt danskernes personlighed med satiren – dag efter dag, igennem generationer, i Politiken. Han er den bladtegner, der har skrevet historie – og er blevet et begreb i danskernes bevidsthed.«

0 Kommentarer