Stregen under Pressefriheden

Ytringsfriheden blev endnu engang massivt understreget af samtlige toppolitikere og ledende mediefolk, da Muhammed-tegningerne den 12. februar igen kom i søgelyset efter mordtruslerne mod Kurt Westergaard. Som alle andre kan jeg kun tage kraftigt afstand fra mordtruslerne.

Ytringsfriheden blev endnu engang massivt understreget af samtlige toppolitikere og ledende mediefolk, da Muhammed-tegningerne den 12. februar igen kom i søgelyset efter mordtruslerne mod Kurt Westergaard. Som alle andre kan jeg kun tage kraftigt afstand fra mordtruslerne.

Mens offentligheden benytter sagen til at debattere ytringsfrihed og har gjort det stort set siden den 30. september 2005, da tegningerne blev offentliggjort, hæfter jeg mig mere ved pressefriheden.

For det er jo pressefriheden, der har gjort det muligt at bruge ytringsfriheden, som blandt andet har givet sig udslag i en debat, hvor en lang række aktører er kommet til orde med mange nuancerede holdninger lige fra at tage afstand fra enhver diskussion til en meget omfattende dialog. Omfanget af debatten er historisk, for aldrig har så mange deltaget i en så nuanceret debat som i forbindelse med det, der også har fået betegnelsen karikaturkrisen.

Det er også af hensyn til pressefriheden, at jeg som formand for Dansk Journalistforbund ikke på noget tidspunkt har blandet mig i, om det er rigtigt eller forkert at bringe tegningerne eller i øvrigt kommentere de beslutninger, der træffes i redaktionslokalerne. Det er jo hele ideen med pressefrihed og redaktionel frihed, nemlig at politikerne skal holde fingrene væk fra disse beslutninger. DJs fornemste opgave har derfor fortsat været at varetage medlemmernes interesser, hvilket har givet sig udslag på to måder: Nemlig dels at tage vare på tegnernes sikkerhed, dels at forsvare pressefriheden ved blandt andet at afvise ethvert tiltag til at ændre i de presseetiske regler i Danmark samt forsøg på nye internationale regelsæt.

Mordtruslerne mod Kurt Westergaard mere end understreger nødvendigheden af, at DJ som en af de væsentligste opgaver har valgt at varetage tegnernes sikkerhed. Det vil vi fortsat gøre.

Samtidig understreger sagen også det nødvendige i at forsvare pressefriheden, og det bliver der rig brug for i de kommende år. Med den opbakning, der fra alle sider har været til både ytrings- og pressefriheden, når det gælder Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten, kan vi i Journalistforbundet kun forvente en helt anderledes opbakning til journalistikken og medierne i fremtiden.

Vi har for eksempel brug for en markant politisk opbakning til, at journalister kan få lov til at passe deres arbejde

• uden at skulle være under overvågning som følge af en strammere terrorlovgivning

• uden at skulle risikere at blive sigtet, tiltalt og dømt for overtrædelse af lovene, selv om den pågældende journalistik tydeligvis har en særlig samfundsmæssig interesse

• uden at blive taget ind til vidneafhøringer, på trods af at lovgivningen her er klar og tydelig

• uden at skulle risikere beslaglæggelse af råmateriale, som har stor betydning for kildebeskyttelsen.

Dette er blot nogle af de omstændigheder, der i det daglige er i strid med pressefriheden. Denne problematik har vi i Dansk Journalistforbund løbende handlet på gennem konkrete retssager, debatindlæg og anden deltagelse i den offentlige debat og flere gange i modvind.

Mediernes mangfoldighed er også et afgørende grundlag for pressefriheden, og derfor er det da nu også mit håb, at der vil være en langt stærkere opbakning til at få tilrettet lovgivningen på medieområdet, således at vi også i fremtiden har et bredt udbud af medier, som kan levere indhold af høj kvalitet på alle platforme.

Pressefriheden er dyrebar og helt nødvendig, hvis vi skal tage ytringsfriheden alvorligt. Derfor varetager Dansk Journalistforbund pressefriheden i en lang række forskellige sammenhæng, for det er kun ved et sådant vedvarende arbejde, at vi kan opretholde et mangfoldigt og alsidigt udbud af frie og uafhængige medier. /

 

Mogens Blicher Bjerregård, Formand for Dansk Journalistforbund

1 Kommentar

Preben Juul Madsen
1. MAJ 2008
Re: Stregen under Pressefriheden
Formanden skriver:
"Mordtruslerne mod Kurt Westergaard mere end understreger nødvendigheden af, at DJ som en af de væsentligste opgaver har valgt at varetage tegnernes sikkerhed. Det vil vi fortsat gøre.

Samtidig understreger sagen også det nødvendige i at forsvare pressefriheden, og det bliver der rig brug for i de kommende år. Med den opbakning, der fra alle sider har været til både ytrings- og pressefriheden, når det gælder Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten, kan vi i Journalistforbundet kun forvente en helt anderledes opbakning til journalistikken og medierne i fremtiden.

Vi har for eksempel brug for en markant politisk opbakning til, at journalister kan få lov til at passe deres arbejde".

Hykleri, kære formand. Enhver der følger med ved, at du og dine venner kun bakker de medlemmer op, I har lyst til.

Det er utroværdig snak. Og jeg ved, du ikke engang gider svare på kritikken. Det er du nok for fin til.

Med venlig hilsen
Preben Juul Madsen
et af de medlemmer, der ikke er i kridthuset hos fornanden og hans fine venner

data_usage
chevron_left
chevron_right