Stram op

Farumsagen viser, hvor let kommuner kan misbruge huller i Offentlighedsloven til at forhindre pressens arbejde. Og den viser, at tilsynsrådene skal tvinges til at bruge deres beføjelser over for genstridige kommuner. Det skal ikke uden videre kunne betale sig at afvise aktindsigt. Det siger pressejurist ved Danmarks Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen, der i en årrække har fulgt Farums praksis med at afvise aktindsigt. "Det må være på tide, at tilsynsrådene som klageinstans bliver mere effektive til at håndhæve Offentlighedsloven. Hvis myndighederne ikke frivilligt giver aktindsigt, bør man fra tilsynsrådets sekretariat kunne rykke ud og hente papirerne eller pålægge tvangsbøder," mener Oluf Jørgensen. Han siger, at tilsynsrådene allerede i dag har hjemmel til at uddele bøder og foretage razziaer. Men det er yderst sjældent, at det sker. Formand for Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt, Chri-stian Trønning, siger, at tilsynsrådet ikke uden videre kan pålægge byrådsmedlemmer tvangsbøder. Rådet skal vide, hvilken rolle det enkelte medlem har spillet i sagen, før man kan gribe til bøder. "Men Oluf Jørgensen har ret i, at Farumsagen viser, at der er behov for at strømline procedurerne for uddeling af tvangsbøder. Det kunne for eksempel ske ved at give borgmesteren tvangsbøder, uden at kommunalbestyrelsen bliver inddraget," siger Christian Trønning. Han mener ikke, at tilsynsrådene bør gribe til razziaer, hvor rådets sekretariat selv henter dokumenter, som kommunen ikke ønsker udleveret. "Vi har godt nok en teoretisk mulighed for at gøre det, men det vil være en stor ændring i forhold til, hvordan tilsynsrådene arbejder i dag. Vi er ikke en politimyndighed, der ransager. Vi forudsætter, at vi har at gøre med pæne kommuner, som gerne vil samarbejde." Det kan Oluf Jørgensen ikke se logikken i. "Det er vigtigt, at tilsynsrådene ikke kun tager sig af pæne kommuner, men også af dem, der tilsidesætter reglerne. Derfor skal det ikke bare være en teoretisk mulighed at afhente papirer. Det er et skridt, man skal tage, når der er brug for det." Ti dages svarfrist Ifølge Oluf Jørgensen er Farum ikke det eneste eksempel på, at kommuner tilsidesætter offentlighedsreglerne. Det usædvanlige er, at afvisning i aktindsigt er foregået så systematisk. "Det er ikke for meget at sige, at Offentlighedsloven har været sat ud af kraft i Farum." Oluf Jørgensen mener, at tilsynsrådene skal effektivisere deres sagsgang, hvis de skal have en reel værdi for medierne. Derfor skal de have en svarfrist på maksimalt ti dage, så det ikke tager måneder, før en sag behandles. Christian Trønning ser gerne, at tilsynsrådene svarer hurtigere end i dag. Men en ti dages svarfrist bliver en tom hensigtserklæring. "Mange af sagerne er så komplicerede, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre," siger Christian Trønning. De mest komplicerede sager handler især om udlicitering, kommunale indkøb og samarbejdsaftaler. Her kan tilsynsrådene i dag bruge måneder på at indhente udtalelser fra samarbejdspartnerne, før en anke kan behandles. Samtidig betyder en bekendtgørelse fra 1999, at kommuner inden for lovens rammer kan afslå aktindsigt i de fleste af disse sager. For Farum har det omfattet store dele af kommunens aktiviteter – engagementet i boldklubben, marinaen, arenaen, stadion o.s.v. "De har sikkert været glade for bekendtgørelsen i Farum. De har med rette kunnet sige, at de ikke behøvede at udlevere akterne," siger Oluf Jørgensen. Journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen fra B.T. får årets Kristian Dahls Mindelegat for med stædighed og dygtighed at have fået hul på Farum-sagen.

Læs også: Fort Farum

0 Kommentarer