Støttepenge på vej til journalistik om valget i maj

Alt fra en husstandsomdelt avis over indstik og tv-programmer til datajournalistik. Folketinget har afsat 11 millioner kroner til at oplyse danskerne, inden vi skal stemme om EU's patentdomstol i maj. En lang række medier er blandt støttemodtagerne. Se fordelingen her

Den 25. maj skal danskerne til et dobbelt valg. Vi skal både vælge medlemmer til Europa-Parlamentet og samtidig stemme ja eller nej til en ny EU-patentdomstol.

Derfor har Folketinget afsat 11 millioner kroner til at oplyse danskerne om, hvad patentdomstolen er. De penge har Europa-Nævnet fordelt – og der er mange medier blandt modtagerne.

De politiske partier og bevægelser har fået 3,8 mio. kroner, imens 7,6 mio. kroner er gået til anden oplysning, blandt andet journalistik.

Når hjem i dagligstuerne med oplysningsavis

Den suverænt største bid af pengene går til Oplysningsforbundet DEO, som laver en husstandsomdelt avis med titlen Ja eller nej til den fælles patentdomstol. Avisen bliver hjemsendt til knap en million husstande over hele landet i maj.

»Det her er en afstemning, som kommer til at have reel betydning for de danske virksomheder, der tager patenter, og for alle de forbrugere i Danmark, der køber patenterede produkter – hvilket er langt de fleste af os. Derfor er det en rigtig vigtig proces at oplyse folk om domstolen,« forklarer redaktør Michael Birkkjær Lauritsen.

Oplysningsforbundet DEO udgiver også EU-magasinet Notat.

Ud over distribution og tryk skal bevillingen også gå til projektledelse og den eksterne journalistiske arbejdskraft, Oplysningsforbundet DEO hiver ind. En fagperson skal hyres til at kvalitetssikre det redaktionelle stof.

»Vi tror, avisen er en vigtig og god måde at komme ud til knap en million husstande på, som ellers ikke ville komme i kontakt med patentdomstolen hjemme i deres dagligstue,« siger Michael Birkkjær Lauritsen.

Sideløbende lanceres hjemmesiden hvaderdinholdning.dk, der forventes at være i luften midt-april. Her vil læserne kunne finde information om patentdomstolen, avisen i netformat og en test, hvor de kan finde ud af, hvilken kandidat til Europa-Parlamentet de er mest enige med.

Information vil bruge datajournalistik

Også iBureauet/Information er blandt bevillingsmodtagerne. Her har man modtaget 250.000 kroner, som blandt andet skal dække et indstik om EU i avisen lørdag den 3. maj. Arbejdstitlen er "Viden over grænser", og indstikket skal forklare, hvad der sker på patentområdet i dag.

»Vi er ikke færdige med at udvikle ideerne, men tanken er at gå datajournalistisk til værks, så vi også kan fremstille indholdet infografisk og give et forsøg på et overblik over, hvad det egentlig er for et felt, vi skal til afstemning om,« siger udviklingsdirektør på Information, Stine Carsten Kendal.

Tematillægget kommer i et oplag på 55.000 i stedet for Informations normale lørdagsoplag på 30.000. Det kommer også ud til højskoler, biblioteker, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede, ligesom det vil være at finde på information.dk – gratis.

Støtten er afgørende for, at avisen kan gøre en ekstra indsats for at fordybe sig og forklare sagerne, mener Stine Carsten Kendal.

»Det er et komplekst emne, så hvis vi kan bruge infografik og datajournalistik til at forenkle det og fortælle historien på en anden måde, så vil vi gerne være med til det.«

En lang række andre medier har også fået penge. Altinget.dk har fået bevilget 174.000 kroner til en "vælger/ordførermatch før afstemningen", Den2Radio har fået 70.000 kroner til 'Patentvalget', og DK4 har i alt fået 217.500 kroner til 'Patentdomstolen – for og imod' og 'Fascinerende opfindelser'. Du kan se alle modtagerne på listen her.

»Jeg tænker ikke i, hvem der kan finansiere vores journalistik«

Der er også mange medier, der ikke har ansøgt puljen. Et af dem er Fyns Amts Avis. Her fortalte chefredaktør Troels Mylenberg til Journalisten i januar, at avisen vil sætte redaktionelle ressourcer af til at dække EU-valget – endda flere end til et folketingsvalg.

Fyns Amts Avis er allerede i fuld gang med dækningen af dobbeltvalget. Troels Mylenberg var ikke opmærksom på, at man kunne søge penge hos Europa-Nævnet.

Hvis du vidste, puljen fandtes, ville du så have søgt?

»Hvis det passer ind i den kontekst, vi havde tænkt os, ville vi måske, men vi leder ikke efter ekstra finansiering af vores journalistik. Det kan da godt være, vi skal tænke mere i det fremadrettet. Det kan godt være, vi skal blive bedre til at bruge ting som crowd-funding for eksempel, der kan hjælpe med at kvalitetssikre journalistikken,« siger Troels Mylenberg.

Må ikke påvirke journalistikken

Han mener, den slags støtteordninger sætter gang i en kritisk automatreaktion.

»Selv om Europa-Nævnet giver nogle penge, kan jeg ikke lade være med at have den journalistiske automatreaktion, at EU ikke skal betale mig for at lave journalistik om EU. Men jeg er heller ikke mere hellig, end at jeg ikke skal afvise, at der kan være situationer, hvor vi kunne have fundet på det.«

Mylenberg fortæller, at de slet ikke har tænkt i de samme baner, som Information for eksempel har med et indstik i et tematillæg. I stedet har der været fokus på at afsætte de nødvendige redaktionelle ressourcer.

»Men jeg anklager ikke kolleger for at gøre noget, de ikke burde. Jeg synes, det er fair at lede efter eksterne finansieringskilder. Så længe det klargøres ordentligt for læserne og ikke har indflydelse på journalistikken.«

Information: Gør opmærksom på støtte

På Information gør man læserne klart opmærksomme på, at indstikket er støttet af Europa-Nævnet, understreger Stine Carsten Kendal.

Hvordan forholder I jer til, at der kommer nogen udefra og finansierer jeres journalistik på den måde?

»Så længe vi i tillægget gør opmærksom på, at det er støttet af Europa-Nævnet, kan alle jo se det. Nævnet støtter både organisationer, der siger ja, nej og måske, og andre organisationer, for eksempel Altinget og Ingeniøren, der har den rene oplysning som formål, så i støtten ligger der ingen politisk farvning. Der ligger et rent oplysningsformål, og det formål, der hedder oplysning og debat, deler vi sådan set også,« siger Stine Carsten Kendal.

Hun tilføjer, at iBureauet/Information også tidligere har lavet oplysningsmateriale og undervisningsmateriale, blandt andet om Afghanistan i samarbejde med DR.

1 Kommentar

Mikael Nielsen
28. MARTS 2014
Det er ualmindeligt klamt, at
Det er ualmindeligt klamt, at den danske presse tager imod penge for at dække valget. Det lugter langt væk...