Støtte til nye freelancere

 Mentorstøtte og hjælp til korrekturlæsning skal hjælpe indvandrerjournalister ind på det svenske freelance-marked.SVERIGE. Indvandrerjournalister er klart overrepræsenteret i gruppen af arbejdsløse journalister i Sverige.

 

Mentorstøtte og hjælp til korrekturlæsning skal hjælpe indvandrerjournalister ind på det svenske freelance-marked.

SVERIGE. Indvandrerjournalister er klart overrepræsenteret i gruppen af arbejdsløse journalister i Sverige.

»Mange af dem føler sig usikre og isolerede som freelancere. Derfor tilbyder vi disse journalister støtte i form af mentorer. Mentorerne henter vi blandt journalister med lang erfaring på freelance-området,« forklarer Maria Larsson, formand for den svenske specialgruppe for freelancere, Frilans Riks.

Kommunikationen mellem mentor og 'lærling' foregår over telefon og e-mail.

»Mange ønsker at blive bedre til at skaffe kundekontakter og få hjælp til at finde ud af, hvad deres arbejde skal koste. Mange spørgsmål handler også om, hvordan de kan markedsføre sig selv og som indvandrerjournalister komme ind på markedet,« fortæller Maria Larsson.

Via annoncer i diverse freelance-medier opfordres indvandrerjournalister, som vil have hjælp, til at tage kontakt til Frilans Riks. Det har ikke været svært at finde mentorer.

»Mange finder det udviklende at kunne hjælpe til som mentor. Man bliver sat i forbindelse med en uerfaren freelancer, og kontakten kan føre til ny kundskab og indsigt. Ikke mindst tvinges mentorerne til at konkretisere deres egne holdninger i forskellige freelance-spørgsmål. Det kan være nyttigt,« forklarer Maria Larsson, som selv har fungeret som mentor to gange.

Mentorens økonomiske godtgørelse svarer til honoraret for fagligt arbejde: 175 svenske kroner i timen, svarende til 143 danske kroner. Penge, som Frilans Riks betaler.

Hjælp til korrekturlæsning er en anden satsning, som skal bane vejen for freelance-journalister blandt indvandrerne. Det hidtil mest udbredte ønske blandt 'lærlingene' har netop været at få nogen til at nærlæse deres artikler kritisk inden levering.

»Vi hører ofte fra redaktionschefer og redaktionssekretærer, at sproget er en barriere for disse journalister. Derfor tilbyder vi indvandrerjournalister gratis korrekturlæsning udført af professionelle korrekturlæsere,« siger Katarina Bjärvall, der er bestyrelsesmedlem i freelancernes lokalafdeling i Mälardalen.

 

Oversættelse: Rasmus Brendstrup

 

0 Kommentarer