Stort HB-flertal bag ny freelancestrategi

Strategi vedtaget. Men ømtåleligt spørgsmål om, hvorvidt DJ'ere må ansætte DJ’ere, blev diskuteret intensivt – og sendt i arbejdsgruppe indtil 2015 (Rettet 25/1-13)

HB har godkendt indstillingen af ”den endelige ordlyd, revideret efter indspark og diskussion på HB-mødets førstedag, af forslaget til en ny freelancestrategi for Dansk Journalistforbund”.

Den tekst, som HB har godkendt til DJ's freelancestrategi, starter med at fastslå, at arbejdsmarkedet er mangefacetteret – nationalt, europæisk og globalt. "DJ's medlemmer i medie- og kommunikationsbranchen består af såvel fastansatte som ikke-fastansatte, plus alle mulige kombinationer for den enkelte DJ'er af ansættelsesforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed."

"DJ opfatter freelancetilværelsen som et mål og en måde at organisere sit arbejdsliv på – på lige fod med at være fastansat. DJ betragter alle medlemmer som ligeværdige. Det betyder, at DJ arbejder for at sikre hvert enkelt DJ-medlem størst mulig indflydelse på egen situation, uanset om man er selvstændig eller lønmodtager, og uanset om man er studerende eller på vej til den tredje alder."

Det fremgår også af teksten, at "det er DJ's ambition at ruste medlemmerne bedst muligt til en nutid og fremtid, hvor det enkelte medlem i højere grad end hidtil skal kunne skabe sit eget job og sin egen karriere – i et samspil med DJ's indsats for at sikre de bedst mulige løn- og arbejdsforhold for alle medlemmer."

I forbindelse med fremlæggelsen af strategien blev der også fremlagt et ide-katalog. Inden vedtagelsen blev teksten og idekataloget grundigt og længe diskuteret på førstedagen af HB-mødet i Dansk Journalistforbund. Diskussionen blev ikke afsluttet, men fortsatte om morgenen på andendagen af mødet, inden teksten til sidst blev vedtaget.

Indledningen til strategien blev skrevet om efter input fra hovedbestyrelsesmedlem Villy Dall. Det var Villy Dall, der foreslog, at indledningen til strategien skulle fastslå, at ”arbejdsmarkedet bliver mere og mere mangefacetteret – nationalt, europæisk og globalt. DJ’s medlemmer består af såvel fastansatte som ikke-fastansatte, plus alle mulige kombinationer for den enkelte DJ’er af ansættelsesforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed.”

Men inden dette blev skrevet ind og teksten vedtaget, var der altså en lang diskussion, der startede med, at forslaget og idekataloget blev fremlagt af DJ-næstformand Lars Werge:

»Vi har haft et godt forløb omkring udarbejdelsen af en freelancestrategi. Tidsmæssigt intensivt, men med mulighed for at gå tilbage til baglandet og få tid til eftertanke,« sagde Lars Werge.

»Freelancestrategien er ikke kun for freelancere, den er for hele forbundet.«

HB-medlem Karen Hedegaard bakkede op om teksten:

»Jeg blev glad, da jeg læste indstillingen, helt ind i hjertet. Det er skidegodt. Og hvor er der sket meget i de her to år. Jeg ved ikke, om I kan huske, at Abelone Glahn sagde dengang, at hun var ikke sikker på, at hun kunne se sig selv i dette forbund om to år. Det mener jeg, at der er plads til med den strategi, der er fremlagt. Man er holdt op med at se freelancere som én ting. Godt, at der er taget hul på det tabu, at man som freelancer kan være nødt til at hyre freelancere ind.«

Karen Hedegaard henviser dermed til debatten om freelanceren Abelone Glahn, der på delegeretmødet i 2011 tilkendegav, at hun i perioder er arbejdsgiver, hvilket fik Lars Werge, der dengang var næstformandskandidat, op af stolen:

»Jeg har ikke noget imod Abelone, men jeg mener helt grundlæggende, at DJ er en lønmodtagerorganisation, hvor der ikke er plads til arbejdsgiverne,« sagde Lars Werge dengang.

Dengang svarede Abelone Glahn:

»Hvis DJ definerer sig snævert som en lønmodtagerorganisation, så er jeg her ikke.«

Ide-kataloget tog blandt andet hul på spørgsmålet om freelancere, der ansætter DJ'ere i kortere eller længere tid. Det var ikke mindst det tabu, der derefter blev diskuteret – og som der ikke kom endeligt svar på.

»Rigtig mange af vores medlemmer er indtil flere ting på en gang,« sagde Villy Dall.

»De har måske fire jobs om ugen, hvor de løser forskellige opgaver. Journalist den ene dag, kommunikatør den næste. Papir langt hen ad vejen politisk papir. Er det ikke mere et underleverandør-begreb, vi skal operere med?«

DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård var positiv over for diskussionen om, hvorvidt DJ’ere må ansætte DJ’ere:

»Det er godt, at der er nogen, der er med til at skabe job til andre. Vi ved godt, at selvfølgelig er der en grænse. Hvis der pludselig er en freelancer med 6-7 ansatte, så er det en anden situation.«

Iben Danielsen fra FreelanceGruppen opfordrede til, at diskussionen ikke blev lukket ned:

»Vi skal balancere på en knivsæg og ikke lukke af. Vi er nødt til at være åbne over for en medieverden, hvor de her ting allerede sker, og hvor det fungerer. Det er den her verden, vi er i. Vi kan ikke sige, at det vil vi ikke have. For det foregår – og det har det gjort i mange år,« sagde Iben Danielsen om det fænomen, at medlemmer af DJ kan være med til at ansætte andre DJ’ere – hvad enten det er som freelancere eller som fx redaktionssekretærer, der indkøber freelancearbejde.

Per Roholt trillede bolden videre:

»Jeg synes, at vi skal udvise rettidig omhu. Det kan godt være, at der ikke står en række sager, hvor vi skal ekskludere 20 medlemmer, fordi de har ansat nogle andre. De tider er forbi, et langt stykke hen ad vejen. Jeg er sikker på, at der er masser af medlemmer, der godt kan genkende, at de skal ud, de skal lave nogle opgaver, men de kan godt se sig selv i DJ med de muligheder, der er i forbundet. Vi skal lukke os op nu. For ellers er der andre, der tager det marked.«

»Det problem, om man som kollega må have kolleger ansat, er HAMRENDE væsentligt for en fagforening,« sagde Lars Lindskov.

»Hvis selv formanden er i tvivl om intentionerne bag loven – på det her punkt – hvis man har folk ansat, som laver noget i vores organisationsområde, så er man altså CHEF. Hvis det ikke er tydeligt, så må vi gøre det mere tydeligt. Hvis man har fem ansatte, men godt må være medlem, bare man kalder sig noget andet end chef, så kan vi lige så godt give adgang til alle de chefer, der har fyre-ret i virksomhederne.«

»Jeg har ikke noget imod, at medlemmer skaber jobs til andre medlemmer,« sagde Allan Boye Thulstrup.

»Men diskussionen er jo, er vi en fagforening eller en brancheforening? Det ændrer ikke på, at der kan være mange måder at organisere sig på, kooperativer osv. Men i det øjeblik et medlem af DJ får en lønseddel, der er skrevet under af et andet medlem af DJ, så har vi et problem. Skal vi have en ny paragraf i forbundslovene? Så folk helt præcist ved, hvad de har at forholde sig til?«

Hertil svarede Lars Lindskov:

»Vi er nødt til at kigge på, om man må have ansatte som medlem af dette forbund. Men det skal ske i et andet regi end freelancestrategien. Vi skal helst ikke have den diskussion blandet ind i freelancestrategien. Derfor bliver vi nødt til at have det som et selvstændigt punkt.«

Derefter blev det besluttet, at Villy Dalls ændringsforslag til indledningen skulle skrives ind og papiret fremlægges igen – og at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der lægger op til en debat om, hvorvidt forbundets vedtægter svarer til den virkelighed, medlemmerne befinder sig i. Det fremgår af indstillingen til denne arbejdsgruppe, at den skal arbejde frem mod delegeretmødet i 2015.

 

Rettet 25/1-13. Journalisten havde blandet afstemningen af bijobregler ind i HB's godkendelse af indstillingen til tekst til freelancestrategien.

0 Kommentarer