Stort flertal stemmer ja til DR-aftale

DR's medarbejdere har stemt om den overenskomst, som ledelsen og tillidsfolkene er enige om. Aftalen er godkendt med 79 procent stemmer for.  Også freelancerne har bakket op om aftalen

DR's medarbejdere bakker op om aftalen, som tillidsfolkene og Dansk Journalistforbund har forhandlet på plads med ledelsen.

Det viser den urafstemning, som DJ har gennemført blandt forbundets fastansatte medlemmer i DR.

"Jeg er rigtig glad for resultatet, men jeg er måske mest glad for den høje stemmeprocent, for den viser, at folk har fulgt med i debatten. Dermed er det også blevet et meget solidt ja," siger forhandlingschef i DJ, Claus Iwersen.

957 var stemmeberettigede, og 663 deltog. Heraf stemte 79 procent for aftalen, 15 procent stemte nej, og resten stemte blankt.

Flertal for blandt freelancere

DJ valgte også at sende aftalen til vejledende urafstemning blandt freelancerne. DJ ønsker ikke at oplyse, hvor mange der har deltaget, men 75 procent har stemt ja.

"Jeg er glad for freelancernes opbakning til aftalen. Der er en god grad af solidaritet i den måde, der er blevet stemt på," siger Claus Iwersen.

Hvorfor vil I ikke oplyse, hvor mange freelancere, der har stemt?

"Vi sender en opfordring til at deltage ud til mange tusinde freelancere, uden at vide hvem der er stemmeberettigede efter vores regler. Derfor ved vi ikke, hvor stor en stemmeprocent, vi opnår, uanset hvor mange, der deltager. Det ville være en væsentlig oplysning, hvis man skulle kunne offentliggøre hvor mange, der deltog," siger Claus Iwersen. [factbox:0]

Konkret har DJ skrevet ud til alle freelancere i forbundet, fortæller Claus Iwersen. De, der har tjent svarende til en halv fastansats månedsløn hos DR i løbet af det seneste år, har derefter kunnet bede om en stemmeseddel.

Fryser lønnen for at undgå fyringer

Aftalen i DR er usædvanlig. Medarbejderne accepterer, at lønningerne fryses i to år for at spare penge. Disse besparelser skal til gengæld bruges til at undgå eller nedbringe antallet af fyringer i den kommende sparerunde, som ledelsen har varslet. Ifølge DJ's beregninger kan cirka 45 stillingsnedlæggelser undgås på grund af aftalen.

Aftalen omfatter også freelancerne, hvis honorarer og lønninger fastfryses i to år.

Aftalen har været omdiskuteret. Fællestillidsmand i DR, Henrik Friis Vilmar, kaldet det en solidarisk aftale.

”Hvis man stemmer ja til den her aftale, stemmer man godt nok ja til ikke at få den helt store lønstigning. Men man stemmer også ja til at redde nogle stillinger. Status er, at vi redder omkring 45 stillinger, hvilket er halvdelen af de 90 stillinger, som ledelsen har talt om at nedlægge. Og det er meget solidarisk i mine øjne,” har Henrik Friis Vilmar sagt til Journalisten.

Kritik for at forfordele freelancere

Omvendt har aftalen fået kritik. P1-journalist og tidligere hovedbestyrelsesmedlem i DJ, Mathias Bay Lynggaard, har kritiseret aftalen for at tilgodese de fastansatte frem for freelancerne.

”Når overenskomsten bliver omtalt som ’solidarisk’, så er det naturligt at spørge ”med hvem?”. I denne aftale er alle medarbejderne solidariske med fyringstruede fastansatte. Jeg kunne godt tænke mig, at solidariteten også gjaldt freelancere, løstansatte og tidsbegrænsede ansatte, som ikke har den tryghed, man har prioriteret så højt i denne aftale,” sagde Mathias Bay Lynggaard til Journalisten.

Aftalen er også godkendt af DJ's hovedbestyrelse. Dermed er den nu godkendt i DJ's system og trådt i kraft – med tilbagevirkende kraft – fra 1. juni.

0 Kommentarer