Stort flertal for ny investeringspolitik

Hovedbestyrelsen har med stort flertal besluttet, at DJ skal have en ny investeringspolitik med etikken for øje. Det kommer efter Journalistens afsløring af, at DJ-penge var investeret i presse-undertrykkende styrer

Efter en kort debat har DJ’s hovedbestyrelse netop vedtaget, at der skal fastlægges en ny investeringspolitik, hvor der er mulighed for at anvende op til 15 procent af DJ's samlede kapital på investering i aktier. Dette sker under særligt hensyn til, at der investeres med etikken for øje.

Ændringen i investeringspolitikken kommer efter Journalistens afdækning af, at DJ-midler var investeret i presse-undertrykkende regimer.

Under debatten om beslutningen var flere HB-medlemmer skeptiske over for valget af at investere i aktier.

»Oprindeligt var jeg skeptisk. Men det, vi har snakket os frem til, kan jeg godt stå inde for,« sagde Lars Lindskov.

»Nogle gange skal man gå nye veje. Jeg er ikke helt sikker på, at det her er den rigtige vej. Men omvendt har vi vist alle sammen pensionspenge investeret i aktier. Så jeg er gået fra at være en meget, meget stor tvivler til at være en lille positiv tvivler.«

Også DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård  var skeptisk, men positiv:

»Jeg har selv været meget stejl på, at vi ikke skulle investere i aktier. Jeg kan godt se, at hvis vi skal forvalte vores medlemmers penge ordentligt, så er vi nødt til at overveje det. Vi er nødt til at sikre os så meget som muligt. Jeg synes, at det er en god og forsvarlig måde at forvalte vores medlemmers penge på. Men vi skal holde godt øje med det.«

Det er en bekymring, at etikken i investeringerne skal holdes højt.

»Man har formået at få en god balance til et svært forhold omkring etik og omkring aktier som sådan. Så jeg støtter forslaget. Vi må have en evaluering, ikke om et år, men når det er målbart. Jeg støtter forslaget, men ved, at det er svært. For man kan investere i en fabrik, der laver skruer – men så ender skruerne i en maskinkanon – og er det så våbenproduktion?« sagde Peter Thornvig.

Hertil svarede Lars Lindskov:

»Kommer der sager, kan det være en holdningstilkendegivelse for Dansk Journalistforbund over for det omgivende samfund. Jeg håber ved gud ikke, at der kommer sager, men så må vi handle hurtigt.«

Det blev sekunderet af næstformand Lars Werge:

»Der er så mange ting for og imod i forhold til at investere pengene. Der må vi som HB træffe et valg. Vi håber ikke, at der kommer en sag. Men kommer den, så kommer den.«

»Jeg er ikke nødvendigvis en stor fortaler for denne model. Det her hænger meget sammen med ønsket om at bevare købekraften. Vi kan ikke få nogen garantier. Ikke på obligationer. Ikke på ejendomme. Fordelen ved sådanne papirer er, at vi kan komme relativt hurtigt ud af dem.«

Journalisten afdækkede sidste år, at 1,8 procent af DJ's formue, der er placeret i den såkaldte Sikringsfond, blev investeret i udenlandske statsobligationer, hvor afkastet var med til at sikre DJ en sund økonomi. Halvdelen af beløbet var placeret i lande som Mexico, Rusland og Tyrkiet, der scorer lavt på Reportere uden Grænsers liste over pressefrihed.

På baggrund af denne afdækning blev det besluttet, at investeringspolitikken skulle ændres.

0 Kommentarer