Stort flertal af kommunikatører oplever jævnligt etiske dilemmaer

DJ-undersøgelse viser, at kommunikationsfolk jævnligt oplever etiske problemer i deres arbejde, men også at flere er trætte af etiksnak, der er "irrelevant og fordømmende"

I en undersøgelse foretaget af DJ svarer to tredjedele af de adspurgte kommunikationsfolk, at de jævnligt oplever etiske dilemmaer i deres arbejde.

568 medlemmer har svaret på undersøgelsen. 27 procent svarer, at de oplever etiske dilemmaer mindst et par gange om måneden.

Formand for DJ Kommunikation Lars Elmsted er overrasket over, at så mange oplever etiske dilemmaer i deres daglige arbejde. Han tager det dog som et udtryk for, at mange af medlemmerne  i DJ netop har en høj etisk standard og gør sig tanker om den virkelighed, de er med til at påvirke hver eneste dag. 

"Jeg hæfter mig ved, at halvdelen af respondenterne også svarer, at de finder det ’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’ med etiske retningslinjer i deres daglige arbejde. Det siger mig, at vi i DJ Kommunikation har fat i noget rigtigt, når vi sender vores bud på et sæt etiske standarder til afstemning på delegeretmødet i april," siger Lars Elmsted til kommunikationen.dk.

Der er typisk fire kategorier af etiske dilemmaer, som kommunikationsbeskæftigede løber ind i:

  • Lyv eller tilbagehold oplysninger.
  • Klemt på fagligheden.
  • I strid med personlige værdier.
  • Mangelfuld eller fordrejet på grund af hensyn til andre.

Det fremgår af svarene på den spørgeskemaundersøgelse, som DJ har foretaget blandt forbundets kommunikationsmedlemmer.

Mange af de adspurgte melder tilbage med tanker om, at de som kommunikatører kun fortæller om et udsnit af helheden. De lyver ikke, men har omvendt fået til opgave at få produktet, servicen, virksomheden eller beslutningen til at fremstå bedst muligt. Balancegangen er at være så objektiv som mulig, samtidig med at ikke alt for mange dårlige sider kommer frem.

Et andet etisk dilemma, som bliver fremhævet i undersøgelsen, er, at folk oplever det som et etisk dilemma ikke at kunne løse opgaver på den måde, som deres faglighed byder dem. Det kan være, når kunden eller lederen ønsker, at man løser en opgave på en måde, så det bliver ringere eller decideret forkert i forhold til, hvad ens faglighed siger en.

En kategori af dilemmaer handler om, at opgaver kan være i strid med personlige værdier. Det sker, når man som kommunikatør arbejder med sager eller produkter, der strider imod ens egen holdning eller værdier.

Endelig er der hensynet til andre. I forbindelse med DJ's undersøgelse er der kommet svar, der handler om, at kommunikatører tilbageholder viden af juridiske, politiske og forvaltningsmæssige grunde, eller når en sag ikke kan beskrives helt åbent. Det giver en mangelfuld eller fordrejet præsentation af sagen.

Det sker både i forhold til enkeltpersoner, fx i forbindelse med kommunikation om personalesager og ved fyringsrunder i virksomheder, og på makroniveau, når kommunikationen skal tage hensyn til særligt udsatte grupper eller måske skal tage religiøse hensyn.

Debatten om etik i kommunikationsfaget har præget medierne på det seneste, blandt andet på grund af Waterfront/DSB-sagen. Samtidig har DJ Kommunikations bestyrelse sendt et bud på et sæt etiske standarder af sted til afstemning på delegeretmøde i april.
Undersøgelsen blev foretaget omkring årsskiftet.

5 Kommentarer

Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
30. JANUAR 2013
Mest udfoldede bud er her:

Mest udfoldede bud er her:

http://kommunikationen.dk/Nyheder/2013/Januar/typiske-etiske-dilemmaer/
Kresten Roland Johansen
30. JANUAR 2013
Interessant, men vil I ikke
Interessant, men vil I ikke linke til undersøgelsen i sin helhed? Eller fortælle, hvor man kan finde den?
Michael Bjørnbak Martensen
30. JANUAR 2013
@ Erik Bagge Juul

@ Erik Bagge Juul
Diskussionen her har afsæt i en undersøgelse!

Den etiske debat skal fortsætte, og vi skal alle passe på debatten, sikringen og kontrollen af etikken. Desværre er der et hav af sager vi sagtens kunne debattere, men som på en eller anden måde er blevet hverdags-svineri, hvor ingen gider. Hvor det er lettere at dukke nakken og komme videre.
I virkeligheden, synes jeg det er en meget vigtigere diskussion - for hver gang vi hæver niveauet for svineriet, får vi et dårligere samfund. Den dag, sammenhængskraften forsvinder, den dag alles kamp mod alle er total. Den dag bliver diskussionen om etik helt uinteressant. Den dag er der andre faggrupper, der skal rydde op, genopbygge og sikre en ny slags orden.
Jeg er ret sikker på, at vi kan gøre noget i Dansk Journalististforbund i interne diskussioner, f.eks. på Delegeretmødet - så de par dage vi har sammen, tror jeg, vil betyde noget.
Omend det ikke er så nemt..
Erik Bagge Juul
29. JANUAR 2013
Nu skal man jo huske, at hver
Nu skal man jo huske, at hver gang man konstruerer en ond kommunikatør, så konstruerer man også en åh så snedig og indsigtfuld journalist, der viser verden hvor vigtig han er.

Mon ikke den hysteriske besættelse af kommunikationsfaget bare handler om, at befolkningen forlængst har dømt journalistikken irrelevant for demokratiet, at politikerne kan få storslåede karrierer uden at skulle slikke anus på journalistikken og at ingen investorer kan se fornuften i at betale dobbelte lønninger for et dovent verdenssyn.

Det handler om en stand, der kæmper desperat for sin raison d'etre, selvom udviklingen forlængst har gjort den redundant.
Michael Bjørnbak Martensen
29. JANUAR 2013
Det er da noget, at Lars
Det er da noget, at Lars Elmsted er overrasket - det er noget helt nyt.
Hvad man sådan kan sige, det er udtryk for, er noget med at vælge fra en lang og bred hylde - hvor det ene kan være lige så godt som noget andet.
Lars Elmsted går dog ikke i skjul eller bruger Waterfront-kneb. Det taler til Lars Elmsteds ære.
Men derfra - og så til at klappe i hænderne over Lars Elmsteds valg fra hylden, er der søreme et stykke vej.

Flere