Største antal norske aviser i 56 år

Bladdøden har været en fast del af samfundsudviklingen i mange år. Men ikke i Norge. En ny rapport opgør antallet af norske betalingsaviser til 228 – det største siden 1952.

Bladdøden har været en fast del af samfundsudviklingen i mange år. Men ikke i Norge. En ny rapport opgør antallet af norske betalingsaviser til 228 – det største siden 1952.

I det forløbne år er ingen aviser blevet nedlagt, mens to nye – lokalaviserne Varangeren og Klæbuposten – er kommet til.

Til gengæld er det samlede avisoplag faldet til godt 2,8 millioner, og det er niende år i træk, at oplagstallet falder. Det skyldes især de to store løssalgsaviser VG og Dagbladet, der det seneste år har mistet 3,6 pct. af deres oplag.

Rapportens forfatter, professor Sigurd Høst, er dog generelt optimistisk for de norske papiravisers fremtid. Han bemærker, at det på trods af den hårde nyhedskonkurrence er de ’langsomme’ aviser, der klarer sig bedst set i forhold til dagbladene.

Afslutningsvis laver Sigurd Høst i spøg en beregning på papiravisernes levetid og når frem til, at løssalgsaviserne vil forsvinde i 2039, abonnementsaviserne vil klare sig frem til 2072, mens aviser med lavere udgivelsesfrekvens vil vokse ind i himlen.

Sigurd Høst er professor ved Høgskulen I Volda. Rapporten kan ses her.

0 Kommentarer