Store udsving i k-praktikanters løn

Kommunikationspraktikanter fra DMJX har forhandlet sig til en gennemsnitsløn på 10.661 kroner. Nogle får det samme som journaliststuderende. Andre får en løn, der svarer til SU, og det er ikke godt nok, siger formændene for KaJ og DJ  

Mens journaliststuderende gennem en lønaftale er sikret en praktikløn på præcis 15.966 kroner, så har 39 praktikansøgere på den ny kommunikationsuddannelse på DMJX selv skullet forhandle deres løn under praktikken.

Det har tidligere vakt stor debat, som omtalt i Journalisten

Problemet er ikke mindst, at der er blevet meldt flere forskellige lønniveauer ud undervejs. DMJX har signaleret over for de studerende, at skolen ville være kritisk over for en løn under 10.000 kroner. Senere har skolen meddelt praktikstederne, at man ikke vil videreformidle praktikopslag, hvor der tilbydes mindre end SU – hvilket vil sige 5.000 kroner.

Dertil kommer, at KaJ og DJ over for praktikstederne har tilkendegivet, at 14.000 kroner vil være et godt udgangspunkt for forhandlingerne.

Nu ligger tallene der. Den gode nyhed er, at alle kom i praktik. Alle får løn, men der er store udsving i den løn, praktikanterne forhandlede hjem. Ifølge kommunikationen.dk har de studerende forhandlet sig frem til et gennemsnit på 10.661 kroner.

Formand for KaJ Mathias Bay Lynggaard siger om resultatet til Journalisten:

»Det er vel okay omstændighederne taget i betragtning. Jeg er ikke skuffet. Men jeg hæfter mig ved, at nogle af dem, der får mindst, får en praktikantløn, der svarer til SU-niveau. Det er ikke godt nok,« siger han.

Blandt de 39 kommunikationspraktikanter ligger to praktikanter på niveau med de journaliststuderendes praktikantløn på knap 16.000 kroner. Ni ligger på 14.000 kroner.

»Det er positivt. Det er en udfordring at løfte et område, hvor man ikke har tradition for at give folk løn under praktik,« siger Mathias Bay Lynggaard.

DJ: Det er for lidt

Forklaringen på forskellen mellem journalistpraktikanter og kommunikationspraktikanter er, at der ikke findes en arbejdsgiverforening på kommunikationsområdet, som DJ har kunnet forhandle med, forklarer Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ.

»Med det udgangspunkt, der har været, synes jeg, at man er landet pænt med lønnen. Det kunne være bedre, men det er godt at se, at der har været basis for at nå det gennemsnit, man endte på.«

Hvad vil du sige til de studerende, der får en praktikløn på niveau med SU?

»Det er for lidt. Andre får, hvad der svarer til en journalists praktikantløn. Det er første gang, de kommunikationsstuderende skal i praktik, og derfor synes jeg helt nøgternt, at de har været dygtige. Det giver en god basis for at arbejde videre,« fortæller Mogens Blicher Bjerregård.

Rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Jens Otto Kjær Hansen siger, at det var været sværere at få de kommunikationsstuderendes praktik til at falde på plads, end DMJX havde regnet med. Men han er tilfreds med den måde, det er endt på.

»Hvis en masse af de studerende ikke havde fået praktik, eller de fleste var havnet med en løn på SU-niveau, så var der jo ingen fremtid i den model, vi har valgt for uddannelsen. Men som det ser ud nu, så det ser ud til, at det er en gangbar model. Vi har god grund til at tro, at det stille og roligt udvikler sig, når det første hold har været ude og gjort det godt. Så vil lønningerne forhåbentlig bliver fordelt mere jævnt,« siger Jens Otto Kjær Hansen til kommunikationen.dk

Mathias Bay Lynggaard håber, at det ved næste praktiksøgning bliver nemmere for de kommunikationsstuderende at fremsætte deres lønkrav, fordi de tidligere i forløbet ved, hvor mange pladser der er. Han siger, at DJ i forbindelse med de kommunikationsstuderendes praktik har tilbudt et kursus i, hvordan de forhandler løn.

3 Kommentarer

Mathias Svane Kraft, fmd. i DJ RUC
4. FEBRUAR 2014
Trods de store udsving må det
Trods de store udsving må det siges at være ganske positivt, at praktikanterne overhovedet får løn. Det har DJ og KaJ en stor andel i, og det skal de have ros for.

Men lad os huske, at kommunikationspraktikanterne på DMJX kun er en dråbe i det umådelige hav af kommunikations- og mediestuderende, som må finde sig i helt og aldeles ulønnede praktikstillinger hos fx DR, kommunikationsbureauer, det offentlige og Information (!). Jeg håber, at dette kan være med til at sætte lidt skub i udviklingen, som lige nu går den helt forkerte vej. Vi skulle nødig ende med sydeuropæiske tilstande, hvor unge må igennem en tarvelig, lang og ulønnet ørkenvandring, før de har en chance for et job.
Morten Bach Hansen
4. FEBRUAR 2014
Send en venlig tanke til de
Send en venlig tanke til de mange universitetsstuderende, der kun får SU under deres praktik :-)
Karen Hedegaard
4. FEBRUAR 2014
Stor, stor respekt for, at de
Stor, stor respekt for, at de kommunikationsstuderende har været i stand til at forhandle praktiklønninger på plads på dette niveau. I er foregangsmænd og -kvinder, og jeg håber, at jeres resultater kan være med til fremover at sikre en ordentlig praktikløn på et område, hvor der ikke er lange traditioner for at aflønne praktikanter. Jeg synes, det er sejt!
Hilsen Karen Hedegaard, formand for Beskæftigelses- og Uddannelsespolitisk Udvalg i DJ
data_usage
chevron_left
chevron_right