search

Store perspektiver i arbejdsretsdom

Freelancerne på det danske arbejdsmarked har fået mulighederne for at få deres interesser varetaget af deres faglige organisationer væsentligt f

Freelancerne på det danske arbejdsmarked har fået mulighederne for at få deres interesser varetaget af deres faglige organisationer væsentligt forbedret, efter at Arbejdsretten fredag den 24. august 2007 afsagde dom i den meget principielle sag, der handlede om, hvorvidt Dansk Journalistforbunds blokadevarsel mod Aller Press vedrørende freelancearbejde var lovlig eller ej. Aller Press havde via Dansk Arbejdsgiverforening indklaget Dansk Journalistforbund, og vi blev helt og aldeles frikendt.

Vi fik oven i købet i en afgørelse truffet af hele tre højesteretsdommere understreget, at vi kan forhandle kollektivt på vegne af vores freelancere og i det hele taget anvende de almindelige arbejdsretlige redskaber for at opnå en overenskomst. Dommerne gjorde det nemlig klart, at freelancere, der arbejder på en måde, som er mere sammenlignelig med ansatte end de selvstændige erhvervsdrivende, skal de også kunne gøre brug af den kollektive arbejdsret på arbejdsmarkedet.

De er altså ikke nødvendigvis selvstændigt erhvervsdrivende, som arbejdsgiverne har påstået det, blot fordi de løser opgavebestemt arbejde. I arbejdsretsdommen siger dommerne det sådan: Udføres arbejdet under forhold, som er mere karakteristiske for ansættelsesforhold end for selvstændig virksomhed må arbejdet vurderes som lønmodtagerarbejde udført på løsarbejdsvilkår, og der er i så fald samme behov for at kunne regulere løn- og arbejdsvilkår gennem indgåelse af kollektive overenskomster/aftaler som for andre ansættelsesforhold. 

Hermed er kimen lagt til, at freelancere, der indtil i dag kun har haft små muligheder for at få beskyttelse på arbejdsmarkedet, nu har langt bedre mulighed for at blive omfattet af kollektive aftaler for at varetage fælles interesser. For nu er det slået fast, at også freelancere via deres fagforening lovligt kan anvende arbejdsmarkedets konfliktmuligheder, hvis de ikke kan forhandle sig tilrette – uden risiko for som gruppe at blive sammenlignet med et ulovligt kartel af konkurrencemyndighederne. Det er ikke blot i DJ, at perspektiverne vurderes som store. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen udtaler til journalistforbundet.dk: ”Man får nogle klare spilleregler, og det vil sige, at man kan gå ind og arbejde med det kollektive og det får da enorm betydning for hele området”.

Med de kollektive muligheder kan freelancerne bruge den faglige og juridiske ekspertise, der findes i deres respektive fagforbund til at forhandle for sig, hvad enten det drejer sig om egentlige overenskomster eller andre aftaleformer, hvor de sikrer deres rettigheder. Med Arbejdsrettens dom har vi fået blåstemplet den kollektive kamp for bedre forhold til freelancere, og det vil vi bruge som springbræt til nye landvindinger på freelanceområdet som også andre brancher og faglige organisationer kan benytte sig af. Dermed er grundstenen lagt for at lave kollektive aftaler også på det fleksible arbejdsmarked, og det i sig selv er en sejr for den danske model. 

Vi vil i Dansk Journalistforbund nøje studere dommen i sammenhæng med de store udfordringer, der er på freelancemarkedet. Jeg håber, at alle parter nu kan se perspektiverne i, at vi kan få lukket en række huller og aftaledækket en langt større del af mediearbejdsmarkedet. 

En overenskomstmæssig regulering af freelance-vilkårene må være i alles interesse. Det vil gøre det enklere for både arbejdsgivere og alle såvel ansatte som freelancere at møde udfordringerne og udvise fleksibiliteten, så den bliver til gavn både for medierne og den enkelte. Så kan vi også bruge flere kræfter på i samarbejde at udvikle mediemarkedet.

 Også internationalt er dommen i Danmark blevet studeret med interesse. Selv om lovgivningen varierer fra land til land, også i de nordiske lande, giver den anledning til fornyet fokus på aftaledækning af freelanceområdet i de øvrige nordiske lande. Og på europæisk plan har både European Federation of Journalists og International Federation of Journalists understreget betydningen af dommen. Det er et stort skridt fremad, som giver fornyet håb om at få påbegyndt en regulering af det freelancemarked, der nærmest er eksploderet mange steder i Europa.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen