EU-forslag

Store danske mediehuse tager afstand fra Media Freedom Act

TV 2, Jysk Fynske Medier, JP/Politiken og DR frygter, at EU-forslag, der skal hjælpe Polen og Ungarn, kan føre til overregulering af det danske mediemarked

De danske mediehuse TV 2, Jysk Fynske Medier, JP/Politiken og DR er heller ikke udtalt begejstrede for ordlyden i EU-Kommissionens forslag om en Media Freedom Act.

Det fremgår af en række høringssvar, der er fremsendt til Folketingets Kulturudvalg.

Dermed lægger mediehusene sig op ad den kritiske linje, som blandt andre brancheforeningen Danske Medier har anlagt over for EU’s forslag, der har til hensigt at skabe bedre vilkår for medier i de EU-lande, hvor medier presses af politisk indblanding og censur.

Også et flertal af partierne i Folketinget proklamerede 13. december, at ordlyden i forslaget om et Media Freedom Act strider mod de danske principper på medieområdet.

Frygter negativ effekt herhjemme

I høringssvaret anerkender DR behovet for at styrke retsstillingen for de svagest stillede medier i Europa, men er bange for ”utilsigtede negative konsekvenser” for Danmark, hvor mediers retsstilling og redaktionelle uafhængighed allerede er sikret.

TV 2, JP/Politiken og Jysk Fynske Medier mener også, at de nye EU-regler i sidste ende kan resultere i overregulering, der kan skade mediemarkedet i Danmark, selv om intentionen om at hjælpe hårdt pressede EU-lande i udgangspunktet er fornuftig.

Overordnet set lægger EU-Kommissionen op til, at man vil sikre større åbenhed om ejerskabet af de private medier, mens public service-medier skal have ro om budgettet, så det ikke kan bruges i det politiske spil i de enkelte medlemsstater.

Derudover vil man også sikre, at forskellige politiske holdninger ikke kommer til udtryk i public service-medierne.

Men det mener de danske medier altså vil svare til at skyde efter gråspurve med kanoner, da der allerede er velfungerende systemer til at sikre den adskillelse i for eksempel Danmark.

Nej tak til nyt råd

Det møder også modstand fra JP/Politiken at oprette Det Europæiske Råd for Medietjenester, som har til hensigt at udarbejde en række retningslinjer, og som skal udtale sig om beslutninger, der påvirker medierne.

Ifølge JP/Politiken er der ikke brug for en tilsynsmyndighed af den slags på EU-niveau, da de danske medier i vidt omfang er selvregulerende.

Fra EU’s side har målet med forslaget været, at for eksempel EU-landene Polen og Ungarn sættes skakmat i forhold til at udøve kontrol med medierne.

”Igennem de senere år har vi set forskellige former for pression mod medier. Det er på høje tid, at vi handler,” sagde EU-kommissær for værdier og gennemsigtighed Vera Jourova ved præsentationen af forslaget.

Men også øvrige lande som for eksempel Tyskland har været kritisk indstillet over for forslaget, da man frygter indblanding fra EU-Kommissionen i medielandskabet.

0 Kommentarer