search

Stor uenighed om kønskvotering

Forslaget om kønskvotering skaber uenighed blandt medlemmerne af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

Forslaget om kønskvotering skaber uenighed blandt medlemmerne af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

Ligestillingsudvalget har stillet et forslag om, at seks-syv medlemmer af hovedbestyrelsens i alt 15 medlemmer skal være af samme køn. Forslaget skal sikre, at hovedbestyrelsens sammensætning afspejler forbundets medlemmer, hvor omkring 42 procent er kvinder.

Formand for Organisationsudvalget Peter Thornvig synes, at det er en skidt ide med kønskvoter.

»Jeg har altid været modstander af positiv særbehandling. Skal vi så også kvotere på hudfarve og etnisk baggrund?« spørger Peter Thornvig, der også er formand for specialgruppen DJ Fotograferne. Sammen med resten af Organisationsudvalget skal han behandle forslaget i morgen, fredag.

Peter Thornvig peger på, at alle de kvinder, som har stillet op til hovedbestyrelsen, er blevet valgt ind, og han er derfor ikke enig i, at der er et problem.

Næstformand i Dansk Journalistforbund Fred Jacobsen sidder i Ligestillingsudvalget og har derfor været med til at strikke forslaget sammen. Han går grundlæggende ind for at vælge dem, der er bedst kvalificerede, men vil gerne foreslå kønskvotering for at få gang i debatten om, hvordan forbundet sikrer kvindelige hovedbestyrelsesmedlemmer.

»Hvis vi bliver tvunget til at tænke i kønsmæssige alternativer, tror jeg også, at det vil udvide vores horisonter,« siger Fred Jacobsen. Han bakkes op af hovedbestyrelsesmedlem Antoinette Kordic, der er tekster i TV 2:

»Jeg er varm tilhænger af kvoter, fordi vi får skabt et større rekrutteringsgrundlag. Vi forpligter os til at opsøge kvalificerede kvinder, som normalt ikke ville stille op på eget initiativ,« siger hun.

Forslaget om kønskvotering er stillet, fordi kvindelige medlemmer af DJ i gennemsnit får 2.000 kroner mindre i løn end mænd, og fordi kvinder er underrepræsenteret på lederposter.

Hovedbestyrelsesmedlem René Simmel har allerede erklæret, at forslaget er »noget skvadder«. Onsdag sagde han til Journalisten.dk:

»Det er typisk Dansk Journalistforbund at komme halsende årtier efter samfundsudviklingen. Alle de steder, man har forsøgt med den slags mekaniske løsninger på et problem, er man i dag ved at gøre op med det. Men nu er det så ved at nå ind bag de tykke mure på Gammel Strand, nu hvor det er forældet,« lød det fra René Simmel.

Peter Thornvig mener, at det er hovedbestyrelsens pligt at arbejde for ligestilling uanset medlemmernes køn. Men han vil hellere behandle andre typer af forslag.

»Vi har et team, der tager sig af ligelønstjek. Hvis de kommer og siger, at det her er et stort problem, og at de skal have flere ressourcer, så er det sikkert, at hovedbestyrelsen vil se velvilligt på det inden for de ressourcer, der er,« lyder det fra Peter Thornvig, som også gerne vil være med til at se på, om der skal gøres noget for at klæde nye medlemmer bedre på til at sidde i hovedbestyrelsen.

Læs også: Krav om kønskvotering i hovedbestyrelse.

Kommentarer
13
Finn Arne Hansen, K-gruppen
18.09.08 12:19
Nedlæg ligestillingsudvalget...

.. det spilder da helt åbenlyst alles tid. Det kunne ikke finde ud af at melde David Trads til politiet, selv om han åbenlyst pralede med (ulovligt) ikke at ansætte folk over 40 år på Nyhedsavisen. I stedet kommer man med dette. Mage til tåbeligt 1970'er-SF-sandkasse-forslag skal man da lede længe efter, især på grund af den situation, vi har i DJ:

- Alle unge kvinder, der stiller op til HB, bliver valgt med skyhøje stemmetal

- Nyuddannede DJ-kvinder får bedre startlønninger end deres mandlige kolleger

-  Den generelle lønforskel skrumper stille og roligt, i ihvert fald procentvis. Hvis kvinderne søgte job med større ansvar og længere abejdstider, ville forskellen forsvinde.

- Arbejdspladserne står i kø for at få kvindelige praktikanter og kvindelige medarbejdere i det hele taget.

Nedlæg ligestillingsudvalget. DJ's kompetencecenter og hårdere albuer hos kvinderne er redskabet til at skabe ligestilling. Ikke diskriminering af mandlige HB-kandidater.

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
18.09.08 18:39
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Det er en stor fornøjelse at lytte til min gode kollega René Simmel, mine langt hen ad vejen ofte fornuftige fagpolitiske meningsfæller i HB samt Finn Arne, der ved Gud også af og til rammer rigtigt, når de (alle mænd) i fællesskab rakker ned på et forslag fra Ligestillingsudvalget om kønskvotering.
Det er underholdende, men på den lidt vrangvillige facon, hvor man tænker, om klovnen i manegen godt er klar over, at publikum ikke griner af morsomheden, men af den tragiske figur?

Jeg har sæde i bemeldte udvalg, og på det seneste møde diskuterede vi endnu en gang, om vi skulle forsøge at fremme ligestillingen med forslaget om minimum 6 eller 7 af det ene køn i HB. Det affødte en længere ordveksling, og jeg skal medgive, at det kan være vanskeligt at følge med i de finere detaljer, når man har parkeret sin solidaritet et sted mellem de ræverøde 70'er-dialoger og hensynet til en enkelt specialgruppe.
For det er forunderligt at tænke på, at alle de mænd, der har meldt sig under diskussionen af emnet indtil videre, peger på, at tiden er løbet fra forslaget om kvotering. Det er, får vi sågar at vide af  Finn Arne, diskrimination af mændene. Mit mandehjerte kan næsten ikke holde op med at banke sødt ved denne omtanke for mit køn, men jeg må indrømme, at jeg tænker, at vi som mænd også godt kunne have - og ikke mindst: HAVE HAFT - samme omtanke for kvinderne.
For det er i høj grad mænd som Simmel, Tornvig og Hansen, der bærer ansvaret for, at kvoteringen ikke for længst er indført i DJ: I har jo siddet der i 100 år, for fanden!

Der er slet ingen tvivl om, at den strukturelle ulighed mellem kønnene er et større problem end fordelingen af mænd og kvinder i HB og de enkelte udvalg. For eksempel har journalistgruppen i JP-Politikens Hus en skævvridning, der tilgodeser de mandlige journalister med en 11 procent højere løn, og det problem løses næppe, fordi vi på næste delegeretmøde igen (altså i 2011, hvis forslaget her vedtages i 2009) vælger 6, 7, 8 eller 9 kvinder til HB.
Men det er da pokkers, at signalet om ligestilling mellem kønnene kan afføde så stærke reaktioner - typisk garneret med argumentet, at det A) er et forslag, tiden er løbet fra, og/eller B) er diskriminerende over for mændene.
Peter Thornvig har ret i, at de kvinder, der stiller op til HB, bliver valgt. HB har til gengæld et problem med at sikre, at såvel modne kvinder som unge mænd stiller op - de to favoriserede grupper i HB er de modne mænd og de unge kvinder, og det er en helt anden strukturel diskussion, som vi i Ligestillingsudvalget også gerne tager.
Og så skal jeg da ikke skjule, at automatreaktionerne fra d'herrer ikke mindsker min lyst til at tage diskussionen på det næste delegeretmøde.

Stor hilsen
Lars W., TR på Ekstra Bladet/Medlem af Ligestillingsudvalget

Fremhævet af Journalisten
Rene Simmel
19.09.08 06:50
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Kære Lars og andre

Dette ikke alene for at dokumentere, at sædernes forfald nu er nået så langt at vi også på Ekstra Bladet i fuld offentlighed kan erklære sig uenig med sin tillidsmand.

Kan nogen fra forslagsstillerne ikke lige forklare mig, at når kønskvotering er den rigtige (mekaniske) løsning på et fagligt/politisk problem, hvorfor så indskrænke det til Hovedbestyrelsen?

Skulle dette forum på 15 mennesker af blandet køn  virkelig være det vigtigste i DJ? Hvorfor ikke kvotering til delegeretmødet, den øverste myndighed? Hvorfor ikke kvotering på arbejdspladser med mere end en tllidsrepræsentant, her foregår det vigtigste faglige arbejde?

Uanset at jeg generelt og principielt er modstander af kvotering, fordi det skjuler et problem mere end det løser noget, så forstår jeg simpelthen ikke tankegangen hos forslagsstillerne (naturligvis fraregnet de HB-medlemmer, som gerne ser at netop det organ skulle være så forfærdelig vigtig).

Det er da vanvittigt, at når man mener at have opfundet det livgivende medicin, så bruger man det kun et enkelt sted på det syge legeme.

med venlig hilsen

 HB-medlem og lidt mand

Rene Simmel

Fremhævet af Journalisten
Kurt Johansen
19.09.08 08:14
Re: Stor uenighed om kønskvotering

"Forslaget om kønskvotering er stillet, fordi kvindelige medlemmer af DJ i gennemsnit får 2.000 kroner mindre i løn end mænd, og fordi kvinder er underrepræsenteret på lederposter."

Måske kunne man i DJ politisk gå i retning af konkrete initiativer for at få hævet den kvindelige løn for de relevante kvinder - og det er vel primært de, som har været i faget i længere tid, da kvinderne blandt de forholdsmæssigt nyuddannede tilsyneladende er bedre betalt end de ditto mandlige.

Men jeg forstår egentlig ikke det er et fagforbunds opgave eller problem, hvordan det generelt ser ud på lederposter?

Fremhævet af Journalisten
Peter Thornvig
20.09.08 22:55
Re: ... kønskvotering

Lars W skriver ”HB har til gengæld et problem med at sikre, at såvel modne kvinder som unge mænd stiller op HB har til gengæld et problem med at sikre, at såvel modne kvinder som unge mænd stiller op”.  Det er ikke helt korrekt, Det er  DJ der på flere områder har et problem. med at finde kvinder og mænd, der vil deltage i fagligt arbejde. Køn og alder udefineret.

Midt i DJs medlems succes, har  Hovedbestyrelsen erkendt at det mange steder i organisationen ikke er kø af frivillige  med tid til det faglige engagement, der bærer det nære medlemsarbejde  i grupper, kredse, medarbejderforeninger. Heller ikke til HB er der tumult om at få pladser.

Tomme sæder til generalforsamlinger og på delegeretmøder, taler deres eget sprog. Derfor påbegyndte HB allerede sidste år processer, der skal være med til at sikre et bredt og alsidigt kandidat grundlag til DJs demokratiske valg.

Fænomenet er tilsyneladende ikke kønsorienteret, for ser man bestyrelseslister for kredse, grupper og foreninger, tegner der sig ikke et billede af store ”skævheder”. Dette kan vel bedst illustreres ved at kampvalg ikke er et udbredt fænomen. For dem der vil give en hånd med i det faglige arbejde er mere end velkomne – uanset køn.
 

Det har været diskuteret i HB om der i højere grad kunne skabes et mere konkret sammenhæng mellem ligestillingsarbejdet og de emner, der behandles i forbundets øvrige udvalg, ved at gøre ligestillingsudvalgets opgaver til en formuleret del af alle udvalgs kommissorium.

Det blev ved tanken, men det er gennemført at HB ved alle beslutningers behandler de ligestillingsmæssige konsekvenser.

Ikke en revolution, men jeg mener udviklingen af den proces og de andre tiltag der er sat i gang, er vejen til at flere medlemmer får lyst til at bruge tid og engagement på fagligt arbejde.

Peter Thornvig, HB medlem, Organisationsudvalgs formand
Fotograf i specialgruppen DJ:Fotograferne

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
21.09.08 22:43
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Tænk sig, at vore forslag skulle blive mødt med et forslag om at lukke (munden på) ligestillingsudvalget, Finn Arne og Peter! Det havde jeg nu ikke ventet.

Hvor svært kan det være med ligeløn? Jo, svært er det at bevise, at man overtræder loven. Men flere kvinder i HB vil nu nok alligevel sætte mere på fokus på, at uanset hvordan vi prøver på at forklare os ud af det, så tjener de kvindelige DJ-medlemmer ifølge lønstatistikken altså ca. 2000 kr. mindre pr. måned end os mænd. Gennemsnit, javel, men vel at mærke i alle gennemsnit.

Hvorfor er der færre kvinder? Alle de kvinder, der stiller op, bliver jo valgt. Ja, men hvorfor er der ikke flere, der stiller op? Hvorfor er der ikke lige så mange modne kvindelige kandidater som modne mandlige? Hvorfor er der slet ingen unge mænd, der stiller op til HB? Hvorfor er der ingen medlemmer af anden etnisk observans, der stiller op o.s.f.?

For 20-30 år siden kunne de, der sad på posten, beholde dem ved at sige til ungdommen: Hvis I vil tage pladserne fra os, så må I kæmpe for dem. Underforstået: Så må I se at komme til at ligne os, så I kan blive valgt. Men det er jo ikke problemstillingen i dag.

Der er derimod: Hvordan sørger vi for, at HB er repræsentativ for medlemskaren i forbundet? Det er HBs opgave at gøre HB-arbejdet og det øvrige faglige arbejde "lækker" nok til, at alle grupper i forbundet har lyst til at søge indflydelse. Ellers bliver der meget svært at bevare DJ som et forbund, der er baseret på medlemsdemokrati og solidaritet, og risikoen er et stadig større pres for, at forbundet skal "kommercialiseres", så det tænker i kunder i stedet for medlemmer, så det lægger sit fokus på, hvad medlemmerne får ud af det, cost benefit, og så ryger ligesom lidt af ideen, ikke?

Mange hilsener

VILLY DALL, formand for ligestillingsudvalget

Fremhævet af Journalisten
Rene Simmel
22.09.08 07:24
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Hej Villy

I dit indlæg glemte du lige at forholde dig til mine spørgsmål: Hvorfor ikke kønskvotering på delegeretmødet (som er forbundets øverste organ) og hvorfor kønskvotering ved valg af tillidsrepræsentanter, de steder hvor der er mere end en enkelt (på arbejdspladserne foregår det vigtigste faglige arbejde)?

mvh

Rene Simmel

HB-medlem

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
22.09.08 14:02
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Kære René!

Ligestillingsudvalgets fokus har ikke været at skabe formel kønskvotering overalt i det faglige arbejde. Men derimod at sikre, at der altid er ligestillingsalternativer (kompetente mænd og kvinder nok), når der skal besættes poster. HB er det vigtigste organ til at sikre fokus på ligeløn og ligestilling i det hele taget i DJ. Imidlertid er valgsystemet eller rettere opstillingssystemet indrettet sådan, at det er baseret på helt frie enkeltpersonvalg. Så formelt er den eneste mulighed med de nuværende love for DJ (også selv om der skulle blive vedtaget et forslag om, at man skal stemme på mindst 6 eller 7 i stedet for nu 1 kandidat) at sikre den formelle kønskvotering i HB. Det vil nemlig kræve, at der er kandidater nok at vælge imellem.

I øvrigt tak for din understregning af, at DJ har et problem.

Mange hilsener

VILLY

PS: Det er stadig tankevækkende, at der ingen kvindelige deltagere er i debatten. På den anden forstår jeg godt, at de ikke gider.

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
22.09.08 15:44
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Jeg mangler vist også at svare på, hvad kønsfordelingen blandt medielederne har at gøre med det faglige arbejde. Svaret er: Netop det, at det faglige arbejde er et af de store områder for rekruttering af ledere på medierne.

Mvh - Villy Dall

Fremhævet af Journalisten
Knud Jacobsen
22.09.08 22:03
Re: Stor uenighed om kønskvotering

@Villy Dall:

Dette udsagn "PS: Det er stadig tankevækkende, at der ingen kvindelige deltagere er i debatten. På den anden forstår jeg godt, at de ikke gider." minder om, da Politiken for et halvt års tid siden begejstret fortalte om, hvordan den norske kønskvotering i bestyrelser nu var blevet så stor en succes, at norske virksomheder måtte på strandhugst i Danmark for at finde kvalificerede emner.

Det er en omgåelse af sandheden efter min bedste overbevisning: Mængden af kvinder, der er interesseret i fagforeningens hovedbestyrelsen er efter alle naturlige kønslove mindre end hos mænd.

Det samme gør sig i øvrigt gældende i erhvervslivets bestyrelsesarbejde. Der er en større pulje af interesserede mænd, og derfor er der en naturlig overvægt af mænd. 

Jeg nægter at tro på at en eneste kvalificeret kvinde fravælges på grund af sit køn. I et A/S er det eksempelvis i strid med selskabsloven, da man skal arbejde for at sikre sine aktionærer mest mulig gevinst - det gør man ikke ved at fravælge de bedste kandidater.

Men jeg tror på, at mængden af mænd, der er villige til bestyrelsesarbejde er større - og dit "jeg forstår godt, at de ikke gider" rammer i mine øjne mere præcist, end du selv lægger op til, også selv om det kun drejer sig om debatten her.

Ligestillingsdebatten har efterhånden udviklet sig til at være verdens mest røvsyge diskussion. Den handler benhårdt om en 50/50 eller 40/60-kønsfordeling, men overhovedet ikke om holdninger, visioner eller målsætninger. Det er trivielt, det er passé, og det er temmelig nedladende over for kvindekønnet, at man taler om at kvotere dem, som var de torsk i Østersøen.  

  

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
23.09.08 08:48
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Kære Knud!

Hvad er "´naturlige kønslove", som har indflydelse på interesse for fagligt arbejde?

Vi kan ikke nøjes med de kvinder, der er interesseret. Vi må aktivt gøre noget for at skaffe flere kvinder, fordi vi har brug for flere kvinder. Ligesom vi har brug for flere unge mænd. Og flere af anden etnisk oprindelse, som det vist politisk korrekt hedder for tiden. O.s.f.

Derfor kvotering. Som overhovedet ikke er "nedladende over for kvindekønnet". Men som er en nødvendighed, hvis vi ønsker en ændring. Den eneste, de nuværende love for DJ giver mulighed for.

Så, gamle ven, velkommen i det 21. århundrede.

Mvh - Villy

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
25.09.08 20:03
Jeg ryster lige 100 års fagpolitisk støv af mine skuldre...

.. selv om jeg nu kun har været med siden 1982.

 Kære Lars.

Nej, vi har ikke stillet det forslag om kvotering, som nu kommer og som tildeler kvinderne en offerrolle, de ikke er tjent med og ikke har gavn af.  Og det er jo nok fordi, det er en forkert metode. Dygtige, respekterede kolleger af kvindekøn kan sagtens blive valgt til HB, det viser al erfaring.

Men lad os gerne tage en diskussion om, hvorfor de tit løber skrigende væk i en fart. Topstyringen, den politiske korrekthed, der forhindrer ansvarlig økonomisk ledelse af DJ, manglende urafstemninger, problemet med at være presset af sin valggruppe osv osv.

 VH

Finn Arne Hansen

... som lavede ligelønstjek på Fyns Amts Avis før mange kvindelige TR'er, trænede kvindelige ansatte i lønforhandling og kæmpede imod afskaffelsen af skalalønnen på DR og andre steder, fordi det ville skade kvinderne.

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
25.09.08 20:12
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Villy, du har forresten aldrig svaret på, hvorfor I ikke gik i kødet på David Trads? Beviserne lå lige for: Han pralede med det offentligt?

 For selv om du og ligestillingsudvalget måske ikke har opdaget det, så er der her i det 21. århundrede større problemer med aldersdiskrimination end kønsdiskrimination. Men I kan ikke komme op af den gamle rille.

 VH

Finn Arne Hansen

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen