Stor uenighed om kønskvotering

Forslaget om kønskvotering skaber uenighed blandt medlemmerne af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

Forslaget om kønskvotering skaber uenighed blandt medlemmerne af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

Ligestillingsudvalget har stillet et forslag om, at seks-syv medlemmer af hovedbestyrelsens i alt 15 medlemmer skal være af samme køn. Forslaget skal sikre, at hovedbestyrelsens sammensætning afspejler forbundets medlemmer, hvor omkring 42 procent er kvinder.

Formand for Organisationsudvalget Peter Thornvig synes, at det er en skidt ide med kønskvoter.

»Jeg har altid været modstander af positiv særbehandling. Skal vi så også kvotere på hudfarve og etnisk baggrund?« spørger Peter Thornvig, der også er formand for specialgruppen DJ Fotograferne. Sammen med resten af Organisationsudvalget skal han behandle forslaget i morgen, fredag.

Peter Thornvig peger på, at alle de kvinder, som har stillet op til hovedbestyrelsen, er blevet valgt ind, og han er derfor ikke enig i, at der er et problem.

Næstformand i Dansk Journalistforbund Fred Jacobsen sidder i Ligestillingsudvalget og har derfor været med til at strikke forslaget sammen. Han går grundlæggende ind for at vælge dem, der er bedst kvalificerede, men vil gerne foreslå kønskvotering for at få gang i debatten om, hvordan forbundet sikrer kvindelige hovedbestyrelsesmedlemmer.

»Hvis vi bliver tvunget til at tænke i kønsmæssige alternativer, tror jeg også, at det vil udvide vores horisonter,« siger Fred Jacobsen. Han bakkes op af hovedbestyrelsesmedlem Antoinette Kordic, der er tekster i TV 2:

»Jeg er varm tilhænger af kvoter, fordi vi får skabt et større rekrutteringsgrundlag. Vi forpligter os til at opsøge kvalificerede kvinder, som normalt ikke ville stille op på eget initiativ,« siger hun.

Forslaget om kønskvotering er stillet, fordi kvindelige medlemmer af DJ i gennemsnit får 2.000 kroner mindre i løn end mænd, og fordi kvinder er underrepræsenteret på lederposter.

Hovedbestyrelsesmedlem René Simmel har allerede erklæret, at forslaget er »noget skvadder«. Onsdag sagde han til Journalisten.dk:

»Det er typisk Dansk Journalistforbund at komme halsende årtier efter samfundsudviklingen. Alle de steder, man har forsøgt med den slags mekaniske løsninger på et problem, er man i dag ved at gøre op med det. Men nu er det så ved at nå ind bag de tykke mure på Gammel Strand, nu hvor det er forældet,« lød det fra René Simmel.

Peter Thornvig mener, at det er hovedbestyrelsens pligt at arbejde for ligestilling uanset medlemmernes køn. Men han vil hellere behandle andre typer af forslag.

»Vi har et team, der tager sig af ligelønstjek. Hvis de kommer og siger, at det her er et stort problem, og at de skal have flere ressourcer, så er det sikkert, at hovedbestyrelsen vil se velvilligt på det inden for de ressourcer, der er,« lyder det fra Peter Thornvig, som også gerne vil være med til at se på, om der skal gøres noget for at klæde nye medlemmer bedre på til at sidde i hovedbestyrelsen.

Læs også: Krav om kønskvotering i hovedbestyrelse.

13 Kommentarer

Finn Arne Hansen
25. SEPTEMBER 2008
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Villy, du har forresten aldrig svaret på, hvorfor I ikke gik i kødet på David Trads? Beviserne lå lige for: Han pralede med det offentligt?

 For selv om du og ligestillingsudvalget måske ikke har opdaget det, så er der her i det 21. århundrede større problemer med aldersdiskrimination end kønsdiskrimination. Men I kan ikke komme op af den gamle rille.

 VH

Finn Arne Hansen

Finn Arne Hansen
25. SEPTEMBER 2008
Jeg ryster lige 100 års fagpolitisk støv af mine skuldre...

.. selv om jeg nu kun har været med siden 1982.

 Kære Lars.

Nej, vi har ikke stillet det forslag om kvotering, som nu kommer og som tildeler kvinderne en offerrolle, de ikke er tjent med og ikke har gavn af.  Og det er jo nok fordi, det er en forkert metode. Dygtige, respekterede kolleger af kvindekøn kan sagtens blive valgt til HB, det viser al erfaring.

Men lad os gerne tage en diskussion om, hvorfor de tit løber skrigende væk i en fart. Topstyringen, den politiske korrekthed, der forhindrer ansvarlig økonomisk ledelse af DJ, manglende urafstemninger, problemet med at være presset af sin valggruppe osv osv.

 VH

Finn Arne Hansen

... som lavede ligelønstjek på Fyns Amts Avis før mange kvindelige TR'er, trænede kvindelige ansatte i lønforhandling og kæmpede imod afskaffelsen af skalalønnen på DR og andre steder, fordi det ville skade kvinderne.

Villy Dall
23. SEPTEMBER 2008
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Kære Knud!

Hvad er "´naturlige kønslove", som har indflydelse på interesse for fagligt arbejde?

Vi kan ikke nøjes med de kvinder, der er interesseret. Vi må aktivt gøre noget for at skaffe flere kvinder, fordi vi har brug for flere kvinder. Ligesom vi har brug for flere unge mænd. Og flere af anden etnisk oprindelse, som det vist politisk korrekt hedder for tiden. O.s.f.

Derfor kvotering. Som overhovedet ikke er "nedladende over for kvindekønnet". Men som er en nødvendighed, hvis vi ønsker en ændring. Den eneste, de nuværende love for DJ giver mulighed for.

Så, gamle ven, velkommen i det 21. århundrede.

Mvh - Villy

Knud Jacobsen
22. SEPTEMBER 2008
Re: Stor uenighed om kønskvotering

@Villy Dall:

Dette udsagn "PS: Det er stadig tankevækkende, at der ingen kvindelige deltagere er i debatten. På den anden forstår jeg godt, at de ikke gider." minder om, da Politiken for et halvt års tid siden begejstret fortalte om, hvordan den norske kønskvotering i bestyrelser nu var blevet så stor en succes, at norske virksomheder måtte på strandhugst i Danmark for at finde kvalificerede emner.

Det er en omgåelse af sandheden efter min bedste overbevisning: Mængden af kvinder, der er interesseret i fagforeningens hovedbestyrelsen er efter alle naturlige kønslove mindre end hos mænd.

Det samme gør sig i øvrigt gældende i erhvervslivets bestyrelsesarbejde. Der er en større pulje af interesserede mænd, og derfor er der en naturlig overvægt af mænd. 

Jeg nægter at tro på at en eneste kvalificeret kvinde fravælges på grund af sit køn. I et A/S er det eksempelvis i strid med selskabsloven, da man skal arbejde for at sikre sine aktionærer mest mulig gevinst - det gør man ikke ved at fravælge de bedste kandidater.

Men jeg tror på, at mængden af mænd, der er villige til bestyrelsesarbejde er større - og dit "jeg forstår godt, at de ikke gider" rammer i mine øjne mere præcist, end du selv lægger op til, også selv om det kun drejer sig om debatten her.

Ligestillingsdebatten har efterhånden udviklet sig til at være verdens mest røvsyge diskussion. Den handler benhårdt om en 50/50 eller 40/60-kønsfordeling, men overhovedet ikke om holdninger, visioner eller målsætninger. Det er trivielt, det er passé, og det er temmelig nedladende over for kvindekønnet, at man taler om at kvotere dem, som var de torsk i Østersøen.  

  

 

 

 

Villy Dall
22. SEPTEMBER 2008
Re: Stor uenighed om kønskvotering

Jeg mangler vist også at svare på, hvad kønsfordelingen blandt medielederne har at gøre med det faglige arbejde. Svaret er: Netop det, at det faglige arbejde er et af de store områder for rekruttering af ledere på medierne.

Mvh - Villy Dall

Flere