Stor pris til Jes Stein Pedersen fra ‘Deadline 2. Sektion’

Kunstrådets Formidlingspris 2009 går i år til journalist Jes Stein Pedersen, der siden 2004 har været vært for Deadline 2. Sektion på DR2. I begrundelsen hedder det blandt andet: "Han er en utrættelig debattør, der går imod tidsånden ved at insistere på en så gammelhumanistisk disciplin som den udstrakte, fordybende samtale."

Kunstrådets Formidlingspris 2009 går i år til journalist Jes Stein Pedersen, der siden 2004 har været vært for Deadline 2. Sektion på DR2. I begrundelsen hedder det blandt andet: "Han er en utrættelig debattør, der går imod tidsånden ved at insistere på en så gammelhumanistisk disciplin som den udstrakte, fordybende samtale."

Det er blot anden gang, at Statens Kunstråds Formidlingspris på i alt 100.000 kr. deles ud. Sidste år gik den til Lars Bukdahl, litteraturkritikker på Weekendavisen, der brugte lejligheden til at lange kraftigt ud efter kulturjournalistikken i Danmark.

I år deles prisen mellem to modtagere, erfarer Journalisten.dk.

Ud over Jes Stein Pedersen fra Deadline 2. sektion går formidlingsprisen tillige til udstillingskurator Jacob Fabricius, der siden 1. januar 2008 har været museumsdirektør for Malmö Konsthall (og som ved sin tiltrædelse gav følgende interview til dagbladet Information: 'Jeg er ikke en person, der tager de sikre valg').

Med formidlingsprisen ønsker Statens Kunstråd at støtte og promovere dagsordensættende og nyskabende måder at bedrive kulturformidling på. Og der har man altså i år valgt at give den til to personer, der på meget forskellig vis bedriver kulturformidling.

Om Jes Stein Pedersen hedder det blandt andet, at han er "en utrættelig debattør og gransker af mennesket og dets forhold til kultur og kunst."

I begrundelsen formuleres det således:

"Med sit grundige arbejde og sit insisterende nærvær i Deadline 2. Sektion på DR2 har han formået at oprette en bundseriøs tv-republik midt i et medielandskab i stærk søgang. Her har han over et langt stræk udviklet et forum for diskussion på et højt niveau og derved bidraget til en kvalificeret offentlighed. Men også udsendelsesrækken "Ordet og Bomben" om forholdet mellem litteratur og terror tæller blandt hans bedrifter, lige som også Bibliopaten, som klumme i Politiken eller på nettet, hvor han tillige optræder som en enormt flittig blogger i samspil med en stor, velartikuleret og belæst fanskare."

Jes Stein Pedersen er uddannet cand.phil. i samfundsfag og var efterfølgende redaktør for fagbladet Teknikeren. Siden blev han i 1992 kulturredaktør på Det Fri Aktuelt, og i 1996 kom han til Politiken, hvor han blev kulturredaktør og litteraturskribent.

Ifølge Statens Kunstråd er Jes Stein Pedersen i øvrigt en mand, "der ikke viger tilbage for at sætte sin faglighed i spil i en let tilgængelig form, men uden at gå på kompromis med fordybelsen. Og han tør gå imod tidsånden ved at insistere på en så gammelhumanistisk disciplin som den udstrakte, fordybende samtale som et centralt element i en oplyst offentlighed," hedder det i begrundelsen fra juryen, der i år består af Karen-Maria Bille, teaterdramaturg (formand), Tine Fischer, festivaldirektør for dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX og medlem af Charlottenborgs bestyrelse, Frederik Stjernfelt, professor Aarhus Universitet og debattør. samt Ralf Christensen, musikanmelder på bl.a. Information og P2.

Formidlingsprisen 2009 overrækkes i eftermiddag på Caféteatret.

0 Kommentarer