Stor opbakning til metrobyggeriet

Tak til Jeppe Veddinge for et fint indspark (Journalisten nummer 13).Informationsbehovet er stort på et gigantisk anlægsprojekt som Cityringen, der gennem en årrække sætter et massivt aftryk på byen, dens indbyggere og gæster.

Tak til Jeppe Veddinge for et fint indspark (Journalisten nummer 13).
Informationsbehovet er stort på et gigantisk anlægsprojekt som Cityringen, der gennem en årrække sætter et massivt aftryk på byen, dens indbyggere og gæster.

Vi arbejder løbende på at orientere om metrobyggeriet, og særligt vores nærmeste naboer informerer vi indgående via nabomøder, døgnbetjent telefon, nyhedsbreve, hjemmeside med mere.
Men det er træls at have en støjende byggeplads som nabo, og vi kan godt forstå, at information om byggeriet ikke altid er tilstrækkeligt. For nogle handler det helt konkret om ønsket om genhusning.

Her kommer Metroselskabet ofte til kort. Metroselskabet kan kun med en beslutning fra ekspropriationskommissionen (instans, der afgør naboretlige sager) eller selskabets ejerkreds tilbyde genhusning. Sådan er lovgrundlaget.
For denne gruppe af naboer vil det ikke blive opfattet som ydmygt at berette om, hvor fedt det bliver for byen, når Cityringen står færdig i 2018 – som Jeppe Veddinge foreslår.

Tværtimod vil det blive opfattet som en provokation og en negligering af de mest trængte naboers problemer. Det er disse naboers situation, der kan give et billede af, at vi er arrogante og afvisende, fordi vi ikke har mulighed for at imødekomme de ønsker, de har.
20.000 husstande ligger ved en af de byggepladser, hvorfra Cityringen anlægges. Og et overvældende flertal (82 procent) bakker op om byggeriet, selv om de dagligt må leve med generne fra byggeriet. Vi måler løbende på naboernes tilfredshed med vores indsats, og 80 procent af naboerne er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med den information, de modtager fra Metroselskabet.

Ud over vores nærmeste naboer arbejder vi løbende på at informere bredt til resten af byens borgere og gæster via blandt andet omtale i pressen, annoncer, husstandsomdelte pjecer og et nyt besøgscenter. Men vi kan aldrig informere nok om vores aktiviteter, og vi gør os ingen illusioner om, at alle vil klappe byggeriet frem til mål i 2018. Opbakningen til byggeriet er dog stor – selv blandt de nærmeste naboer til byggepladserne.

– Kåre Møller Madsen, pressekoordinator, Metroselskabet

0 Kommentarer