Stop kynisk ledelse!

Kynisk ledelse er blevet en tendens, som vi både har set i Berlingske og DR. Journalisten afdækker nu, hvordan det også skete i Egmont, da man outsourcede til Vietnam. Lederne bør lytte til dem, der har fingrene i mulden

Evnen til at kræve mere arbejde af færre hænder synes at være danske medielederes og -ejeres eneste formular til at udvikle medierne.

Evnen til nysgerrigt og respektfuldt at spørge og lytte synes til gengæld at svinde dramatisk ind.

Da Berlingske Media midt i november iværksatte en stor og kvalitetsødelæggende sparerunde med nedlæggelsen af 64 stillinger, skete det uden dialog. 

Optakten var så brutal, at den fik Lisbeth Knudsen til at konkludere, at hun var helt og aldeles færdig i koncernen. Hun fik sparket, før forløbet gik i gang:

”Det viste sig ikke at være et oplæg til drøftelse,” siger hun om spareplanerne – og kom denne gang dermed helt på linje med følelserne hos sine tidligere medarbejdere:

”Hele forløbet har været præget af lukkethed og har skabt mistillid mellem medarbejdere og ledelsen.” 

Kynisk ledelse ligner en tendens.

Et andet aktuelt eksempel er DR, hvor medarbejderne sidst i oktober pludselig skulle arbejde to en halv time mere for lønnen – eller forlade deres job.

Igen ignoreres dem, der betaler prisen:

»Medarbejderne gør alt, hvad de kan for at være fleksible, de løber stærkt, men føler ikke, at ledelsen anerkender indsatsen,« lød det fra tillidsmanden med en sætning, der favner store dele af erfaringerne i disse år.

Og et tredje eksempel: Egmont, der i august uden reel dialog og efter et uskønt internt magtforløb skilte sig af med en række dygtige medarbejdere for at spare penge ved at få blade layoutet i Vietnam.

Det skete på trods af, at der selv i cheflaget var kritik mod modellen, kan Journalisten afdække.

Måske skyldes råheden i processerne, at ledelserne forsøger at skjule deres rådvildhed bag kynisk og demonstrativ handling.

Men intet i medieverdenen tyder på, at ledelserne har løsningen på digitaliseringen og bevarelsen af journalistikkens kvalitet. Tværtimod.

Det er hos frontmedarbejderne, den vigtigste viden ligger i dag. Ledelserne er reelt koblet af erfaringsopsamlingen, fordi det, de engang lærte, ikke kan bruges i nu- og fremtid. 

Derfor skal de lytte til dem, der har fingrene i mulden. God medieledelse foregår i dag nedefra. Spørgsmålet ”Hvad synes I?” er vigtigere end nogensinde. 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right