Stop for ulovligt bijob

Både Danske Journaliststuderende og FreelanceGruppen vil have nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere de studerendes bijob. Men de er uenige om modellen, og emnet kan blive varmt på delegeretmødet.

Både Danske Journaliststuderende og FreelanceGruppen vil have nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere de studerendes bijob. Men de er uenige om modellen, og emnet kan blive varmt på delegeretmødet.

En undersøgelse foretaget af Danske Journaliststuderende i efteråret 2010 dokumenterede, at en stor gruppe studerende udfordrer bijobreglen og arbejder ved siden af studierne. Derfor ønsker både de studerende og FreelanceGruppen, at DJ på delegeretmødet til april beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge de studerendes bijob.

De to parter har fremlagt hvert sit forslag, der er blevet diskuteret livligt på hovedbestyrelsens møde onsdag. En hovedforskel er, at de studerendes forslag på forhånd vil frifinde noget bijob som lovligt.

De studerende foreslår, at arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i en tredeling af de studerendes bijob. De studerende skal vide, hvilket arbejde de må udføre gratis. De studerende skal også vide, hvornår de må lave mindre journalistiske opgaver for betaling. Og endelig skal de studerende vide, hvornår de må lave reelt journalistisk arbejde til den betaling, DJ anbefaler.

FreelanceGruppen og Danske Journaliststuderende har været meget tæt på at lave et fælles udspil, og FreelanceGruppen tilslutter sig grundtanken med en arbejdsgruppe:

»Det er uhørt, at de studerende skal føle sig presset til at bijobbe, fordi udgiverne gerne ser, at de studerende har nogle bylines, før de kommer i praktik,« sagde Jens Rossen, FreelanceGruppen og medlem af hovedbestyrelsen.

FreelanceGruppen har fremlagt sit eget forslag og peger på fire områder, der skal med i arbejdsgruppens kommissorium:

* Udgivernes krav om, at de studerende kan fremvise udgivet materiale ved praktikansættelser, skal modarbejdes.
* Kortlægning af, hvad de studerende tjener, når de arbejder på arbejdspladser med overenskomster.
* Kampagne, der skal vise de studerende, hvorfor bijobreglen er vigtig.
* Kampagne, der skal sikre, at tillidsfolk overvåger, at studerende ikke krænker overenskomsten.

Lars Lindskov, forretningsudvalget og formand for Pressefotograferne, støttede tankerne i FreelanceGruppens forslag:

»FreelanceGruppens forslag er handlingsorienteret uden at tage noget for givet. Det er et kæmpeproblem, hvis man skal bijobbe for at kunne få en god praktikplads,« sagde Lars Lindskov.

Dele af HB understregede, at de studerendes forslag ville legalisere for meget journalistisk arbejde som lovligt bijob.

»Jeg sidder som journalist og laver noget af det, de studerende nu vil have lov at lave,« lød det fra Karin Mette Petersen.

Andre dele af HB var mere varme på de studerendes udspil, blandt andre næstformand Fred Jacobsen:

»Der er alt for meget fokus på de studerende i FreelanceGruppens forslag. Vi skal undgå klapjagten på de studerende,« sagde Fred Jacobsen.

De studerendes forslag bliver taget op på delegeretmødet – medmindre de studerende trækker det inden. På delegeretmødet kan FreelanceGruppen fremsætte deres eget forslag som ændringsforslag. Og endelig forsøger DJ at få de to udspil til at mødes inden delegeretmødet.

»Jeg forsøger at samle nogle folk, så vi kan få lavet et fælles forslag til næste hovedbestyrelsesmøde,« sammenfattede Fred Jacobsen, næstformand i DJ.

Danske Journaliststuderendes spørgeskemaundersøgelse fra efteråret 2010 viste blandt andet:

* 80 procent af de studerende bijobber, fordi det er vigtigt for CVét.
* 66 procent bijobber på grund af pengene.
* 19 procent har udført bijob gratis.
* 52 procent af bijobberne fik mellem 101 og 150 kroner i timen.
* 31 procent af de studerende mener at have taget arbejde, som en uddannet journalist kunne have udført.