Stop for ulovligt bijob

Både Danske Journaliststuderende og FreelanceGruppen vil have nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere de studerendes bijob. Men de er uenige om modellen, og emnet kan blive varmt på delegeretmødet.

Både Danske Journaliststuderende og FreelanceGruppen vil have nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere de studerendes bijob. Men de er uenige om modellen, og emnet kan blive varmt på delegeretmødet.

En undersøgelse foretaget af Danske Journaliststuderende i efteråret 2010 dokumenterede, at en stor gruppe studerende udfordrer bijobreglen og arbejder ved siden af studierne. Derfor ønsker både de studerende og FreelanceGruppen, at DJ på delegeretmødet til april beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge de studerendes bijob.

De to parter har fremlagt hvert sit forslag, der er blevet diskuteret livligt på hovedbestyrelsens møde onsdag. En hovedforskel er, at de studerendes forslag på forhånd vil frifinde noget bijob som lovligt.

De studerende foreslår, at arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i en tredeling af de studerendes bijob. De studerende skal vide, hvilket arbejde de må udføre gratis. De studerende skal også vide, hvornår de må lave mindre journalistiske opgaver for betaling. Og endelig skal de studerende vide, hvornår de må lave reelt journalistisk arbejde til den betaling, DJ anbefaler.

FreelanceGruppen og Danske Journaliststuderende har været meget tæt på at lave et fælles udspil, og FreelanceGruppen tilslutter sig grundtanken med en arbejdsgruppe:

»Det er uhørt, at de studerende skal føle sig presset til at bijobbe, fordi udgiverne gerne ser, at de studerende har nogle bylines, før de kommer i praktik,« sagde Jens Rossen, FreelanceGruppen og medlem af hovedbestyrelsen.

FreelanceGruppen har fremlagt sit eget forslag og peger på fire områder, der skal med i arbejdsgruppens kommissorium:

* Udgivernes krav om, at de studerende kan fremvise udgivet materiale ved praktikansættelser, skal modarbejdes.
* Kortlægning af, hvad de studerende tjener, når de arbejder på arbejdspladser med overenskomster.
* Kampagne, der skal vise de studerende, hvorfor bijobreglen er vigtig.
* Kampagne, der skal sikre, at tillidsfolk overvåger, at studerende ikke krænker overenskomsten.

Lars Lindskov, forretningsudvalget og formand for Pressefotograferne, støttede tankerne i FreelanceGruppens forslag:

»FreelanceGruppens forslag er handlingsorienteret uden at tage noget for givet. Det er et kæmpeproblem, hvis man skal bijobbe for at kunne få en god praktikplads,« sagde Lars Lindskov.

Dele af HB understregede, at de studerendes forslag ville legalisere for meget journalistisk arbejde som lovligt bijob.

»Jeg sidder som journalist og laver noget af det, de studerende nu vil have lov at lave,« lød det fra Karin Mette Petersen.

Andre dele af HB var mere varme på de studerendes udspil, blandt andre næstformand Fred Jacobsen:

»Der er alt for meget fokus på de studerende i FreelanceGruppens forslag. Vi skal undgå klapjagten på de studerende,« sagde Fred Jacobsen.

De studerendes forslag bliver taget op på delegeretmødet – medmindre de studerende trækker det inden. På delegeretmødet kan FreelanceGruppen fremsætte deres eget forslag som ændringsforslag. Og endelig forsøger DJ at få de to udspil til at mødes inden delegeretmødet.

»Jeg forsøger at samle nogle folk, så vi kan få lavet et fælles forslag til næste hovedbestyrelsesmøde,« sammenfattede Fred Jacobsen, næstformand i DJ.

Danske Journaliststuderendes spørgeskemaundersøgelse fra efteråret 2010 viste blandt andet:

* 80 procent af de studerende bijobber, fordi det er vigtigt for CVét.
* 66 procent bijobber på grund af pengene.
* 19 procent har udført bijob gratis.
* 52 procent af bijobberne fik mellem 101 og 150 kroner i timen.
* 31 procent af de studerende mener at have taget arbejde, som en uddannet journalist kunne have udført.

5 Kommentarer

Geert Mørk
9. MARTS 2011
Re: Stop for ulovligt bijob

Tak Øjvind! Problemet med "reglerne" er måske, at de er så upræcise og flydende, at det kan være svært for både freelancere og studerende at vurdere, hvornår noget er "ulovligt". Og min pointe var blot, at sådan har det været i mindst 25 år. 
De studerende har i mindst lige så lang tid brugt samme argument som Troels Gadegaard Frølich bruger i sit svar: "Vi laver kun opgaver, som freelancerne/færdiguddannede ikke vil røre ved". Men hvor ved de studerende fra, hvad en nystartet freelancer/færdiguddannet ikke vil røre ved? Hvad er det for nogle opgaver? Findes der en definition af "gode opgaver" og "dårlige opgaver"? Er det sådanne definitioner, som de studerende vil have HB og DJ til at fastsætte? Denne diskussion har også kørt i 25 år, og der kan selvfølgelig aldrig komme et fornuftigt svar på hvad typer opgaver, der er så ringe, at kun en studerende vil røre dem.
Så medmindre der ligefrem nedsættes et "job-politi" fortsætter diskussionen såmænd nok 25 år endnu. Og det er vel også OK.....

:-) Geert

Majbrit Krogh
9. MARTS 2011
Re: Stop for ulovligt bijob
Hørt! Lad os håbe at dette argument også bliver hørt af de involverede parter denne gang.
Troels Gadegaard Frølich
9. MARTS 2011
Re: Stop for ulovligt bijob

Det er ret afgørende at have helt styr på præmisserne for den her diskussion, hvis den ikke skal ende med, at folk står i hver deres hjørne og beskylder hinanden for usolidarisk opførsel. Og det er netop freelancernes præmis om, at al bi-/studiejobberi nødvendigvis er usolidarisk, fordi det tager arbejdet fra færdiguddannede, som de studerende ikke er enige i. Og det er også grunden til, at vi gerne vil have en undersøgelse af, hvilke former for bijobberi der findes.

Som studerende på landets journalistuddannelser bliver man udsat for rigtig mange slags jobopslag: Nogle af dem er helt tydeligvis forsøg på at skaffe sig journalistiske produkter til underpris - fx har Journalisten tidligere skrevet om den professionelle fodbold- og håndboldklubb FC Midtjylland, der søgte en ansat til at dække klubbens kampe for 100 kr. i timen. Og der er formentlig ikke mange, som er uenige med Freelancegruppens formand, da han udtalte, at "Det skal de holde nallerne fra. Der er 1.800 freelancere, der kunne lave det i stedet. Ellers skal de tage sig ordentligt betalt" (https://journalisten.dk/er-du-kandidat-til-hovedbestyrelsen). I dette tilfælde er der tale om et bijob, der klart tager brødet ud af munden på fagets freelancere, og som studerende kan vi sagtens forholde os til, at vi om få år snart selv kan sidde i samme båd som de nuværende freelancere.

Der, hvor kæden springer af, er, når freelancerne automatisk antager, at hver eneste studerende med et studiejob tager arbejde fra dem. For mens journaliststuderende får jobtilbud, der som FC Midtjyllands tydeligvis også har interesse for færdiguddannede journalister, så får vi også rigtig mange tilbud om at lave opgaver, som efter alle studerendes overbevisning falder langt under, hvad nogen færdiguddannet vil beskæftige sig med.

Måske tager de studerende fejl, men det finder vi aldrig ud af, hvis ikke forbundet er interesseret i at undersøge, om der rent faktisk er noget om snakken. Resultatet vil så være, at de studerende fortsat kan føle sig udsat for en uberettiget og uunderbygget fjentlig indstilling fra vores eget forbund. At bijobberiet fortsætter fuldstændig ureguleret blandt forbundets studerende (med risiko for, at de studerende også tager de jobs, som rent faktisk burde gå til færdigtuddannede journalister). Eller at de studerende ligefrem føler sig uvelkomne i forbundet.

Det sidste er mere aktuelt, end man skulle tro: Der findes studerende, som afholder sig fra at melde sig ind i DJ, fordi de ikke vil i konflikt med bijobreglerne. Med tanke på DJ’s kamp for at sikre sig, at AC-medlemmer ikke overtager DJ-medlemmernes job på en ringere overenskomst, er det ikke ligefrem en udvikling, som er gavlig for forbundet.

Så for at opsummere: Vi ønsker ikke at tager brødet ud af munden på de færdiguddannede, og det mener vi heller ikke, at alle studiejobs gør. Men frem for ”kriminalisere” alt studiejobberi og overlade det til hver enkelt studerende at vurdere, om de er usolidariske, bør DJ komme på banen med realistiske retningslinjer og vejledning til de studerende. Det er i hele forbundets interesse.

Mvh

Troels Gadegaard Frølich, studerende

Øjvind Hesselager
9. MARTS 2011
Re: Stop for ulovligt bijob

Kære Geert

DJ har regler for bijob.

Men FreelanceGruppen mener de studerende, på trods af reglerne, laver ulovligt bijob. Og de studerende mener, at reglerne forhindrer dem i at tage studierelevant arbejde. Kort sagt.

Mvh

Geert Mørk
9. MARTS 2011
Re: Stop for ulovligt bijob

Ufatteligt at der endnu ikke er fastsat nogle regler for studerendes bijob. Dette problem har været diskuteret de sidste mange årtier. Det var nærmest ordret de samme argumenter, der var i spil fra både freelancere og studerende, da jeg blev medlem af DJ i 1986. 
Meget har heldigvis ændret sig de seneste 25 år, men her er der åbenbart ingen, der tør tage en beslutning :-)

 

Flere