Stop for annoncør-journalistik

Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen rejser sag mod Aalborg Stiftstidende, fordi han mener avisen bringer skjulte reklamer, der vildleder læserne. »Avisen går langt ud over det tilladelige,« siger ombudsmanden.

Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen rejser sag mod Aalborg Stiftstidende, fordi han mener avisen bringer skjulte reklamer, der vildleder læserne. »Avisen går langt ud over det tilladelige,« siger ombudsmanden.

Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen skruer nu bissen på over for Aalborg Stiftstidende på grund af avisens annoncepolitik, hvor annoncører i særtillæg garanteres redaktionel omtale i samme omfang, de tegner annoncer.
Hagen Jørgensen tager sagen op på baggrund af omtalen i JOURNALISTEN nummer 12, hvor en af avisens yderst tilfredse annoncører omtalte modellen med disse rosende ord: »Folk tror, det er rigtig journalistik.«
»Jeg har længe været opmærksom på problemet med luder-journalistikken, men har manglet en klar sag,« siger Hagen Jørgensen, der opfatter Aalborg Stiftstidendes annoncepolitik – hvor en halv sides annonce i et tillæg udløser en halv sides omtale – som skjulte og vildledende reklameindslag.
»Det er helt grundliggende i strid med enhver form for god presseskik. Avisen går langt ud over det tilladelige. Det er utroligt, at almindelige pæne mennesker laver den slags,« siger Hagen Jørgensen.

Strid om skillelinje
Forbrugerombudsmanden mener, avisen udfordrer både markedsførings- og medieansvarsloven, når den for eksempel i samarbejde med Realkredit Danmark, laver en artikel, der handler om annoncekunden Realkredit Danmark. Ifølge medieansvarslovens regler om god presseskik bør der opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionel tekst, belærer Forbrugerombudsmanden avisen i et brev, hvor han også påpeger, at det er skærpende, at avisen lover annoncørerne, at de kan være med til at »udforme den redaktionelle linie« i artiklerne.
Denne model har været brugt på Aalborg Stiftstidende i flere år, den er yderst populær i visse annoncørkredse og har betydet en solid økonomisk gevinst for avisen. Men Aalborg Stiftstidendes chefredaktør Per Lyngby mener ikke, at avisen gør noget forkert:
»Vi markerer klart på forsiden, at der er tale om annoncetillæg, og vi bruger en anden typografi og format end på hovedavisen,« siger han.

Pressenævnet ind i sagen
I første omgang har Forbrugerombudsmanden indbragt sagen for Pressenævnet.
»Jeg finder, at sagen er af væsentlig principiel betydning for fortolkningen af lovens regler om god presseskik og i det hele taget for journalisterhvervets etiske grundlag,« skriver han. Over for JOURNALISTEN uddyber Hagen Jørgensen:
»Jeg vil finde det dybt pinligt, hvis det ender med, at jeg skal køre en retssag mod en avis på denne baggrund. Derfor opfordrer jeg Pressenævnet til at skride ind. Det her må kunne håndteres i pressens egne rækker,« siger Forbrugerombudsmanden.
Pressenævnet kan afvise en sag, hvor klageren ikke er krænket part – vedkommende skal have »retlig interesse«. Men selv om formand for Pressenævnet, højesteretsdommer Per Sørensen, over for JOURNALISTEN tilkendegiver, at Forbrugerombudsmandens retlige interesse er perifer, har han besluttet ikke at afvise sagen. Om det øvrige nævn støtter denne beslutning, vides i skrivende stund ikke.

Mulig retssag
Efter Pressenævnets behandling, vil Forbrugerombudsmanden afgøre, om han vil tage yderligere skridt. Det kan blive en straffesag efter medieansvarsloven, der gør redaktører medansvarlige for indholdet af annoncer. Over for Aalborg Stiftstidendes chefredaktør Per Lyngby, har Hagen Jørgensen fremhævet muligheden af, at der rejses sigtelse i sagen.
Chefredaktør Per Lyngby lyder dog som en mand, der tror han klarer frisag:
»Ét er, hvad der muligvis kan ske, noget andet er, hvad der kommer til at ske. Og vi har da tænkt os at argumentere godt for vores sag.«.

Økonomisk trussel
Forbrugerombudsmandens aktuelle klagegrund er annoncetillægget »Hus og Have« udgivet af Aalborg Stiftstidende den 6. september. Men som beskrevet i JOURNALISTEN nummer 14, er grænsesøgende annoncørpleje også kendt på JydskeVestkysten.
Forbrugerombudsmandens felttog mod annoncør-journalistikken kan derfor blive en tikkende bombe under dele af provinspressens økonomi. Flere annoncører, blandt andet Realkredit Danmark, har også fået brev fra Forbrugerombudsmanden, der påpeger, at Realkredit Danmark udfordrer markedsførings- og medieansvarsloven på grund af »artiklen« i »Hus og Have«:
»Idet teksterne (artiklerne. Red.) ikke er af objektiv karakter, idet der reelt set er tale om annoncering, kan forbrugerne blive vildledte,« hedder det.

0 Kommentarer