search

Støtte til innovation haster

Regeringens lovkatalog mangler et væsentligt tema, nemlig mediestøtten, og især den del, der omhandler innovation.

Regeringens lovkatalog mangler et væsentligt tema, nemlig mediestøtten, og især den del, der omhandler innovation. Mediestøtteudvalgets rapport er sendt til høring, og herefter har regeringen tilsyneladende tænkt sig at bruge god tid til at få forfattet en holdbar og fremtidssikret omlægning af mediestøtten.
Jeg er enig i, at det er vigtigt med et grundigt arbejde, men der ligger altså også et grundigt forarbejde, så regeringen burde kunne sætte lovgivningsarbejdet i gang også. Når det gælder forslaget til en ny innovationspulje, er der slet ingen grund til at vente. Det haster nemlig.
Nytænkning er afgørende for, at vi også i fremtiden har vedkommende medier. De skal være med helt foran, når det gælder udvikling, så mediebranchen ikke sidder fast i gamle forretningsmodeller og utidssvarende måder at præsentere journalistikken på.
Store mediehuse og små medier med vækstpotentiale bør derfor have mulighed for at supplere egne udviklingsmidler med offentlige støttekroner, sådan som mediestøtterapporten i realiteten lægger op til. Ikke bare produkterne, men også journalistikken skal hele tiden udvikles til de forskellige målgrupper og platforme.
Derfor burde regeringen allerede nu have haft innovationspuljen med i lovprogrammet, også fordi den ville være enkel at bygge op. I første omgang ved ganske enkelt at omforme Dagbladsnævnet til et medienævn med tilhørende innovationspulje. Dagbladsnævnet har oprindelig haft udsigt til 14 mio. kroner årligt til støtte til etablering, udvikling og sanering, dog i øjeblikket nedskrevet til 6 millioner kroner. I mediestøtteudvalget er der fundet yderligere seks millioner kroner fra omlægningen af distributionsstøtten, som er foreslået, så der kan komme til at ligge 20 mio. kroner i innovationspuljen.

Ved at være lidt mere ambitiøs kunne en fuldstændig platformneutral innovationspulje øge midlerne med ved at inddrage den såkaldte public service pulje, der har 37 millioner kroner årligt til produktion af public service TV og til andre projekter, der skaber udvikling i mediebranchen.

Derudover ligger der 41 millioner kroner som ikke er disponeret fra bevillingen til Radio 24syv. En del af dette engangsbeløb kunne med fordel inddrages i den fremtidige innovationspulje, så nye medier og eksisterende medier kan udvikle kvalitetsindhold til gavn for danskerne.

Jeg håber, at politikerne ser mulighederne for at hjælpe innovative medieprojekter yderligere, så der skabes et godt grundlag for publicistiske medier på alle medieplatforme. Og så både håber og tror jeg på, at branchens aktører vil støtte op om yderligere innovation. En fuld finansieret model kunne således skaffe en innovationspulje på mere end 60 millioner kroner om året. Vi venter kun på regeringen.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen