Stifter nyt hjem

  SAMLIV. Farvel til Journalisternes Hus på Gammel Strand 46 - den gamle Bournonville-danseskole. Farvel til lokalerne i Læderstrædet lige bagved. Og farvel til A-kassen og Journalistens redaktion lidt længere henne ad den gamle strand.Det er tid at bestille flyttekasser og belave sig på en ny epoke:

SAMLIV. Farvel til Journalisternes Hus på Gammel Strand 46 – den gamle Bournonville-danseskole. Farvel til lokalerne i Læderstrædet lige bagved. Og farvel til A-kassen og Journalistens redaktion lidt længere henne ad den gamle strand.

Det er tid at bestille flyttekasser og belave sig på en ny epoke:

Dansk Journalistforbund (DJ) og Forbundet Kommunikation og Sprog har for snart længe siden besluttet, at de gerne vil flytte sammen. Nu viser Bibliotekarforbundet også interesse for at flytte ind.

For DJ betyder det, at medarbejderne bliver samlet på én adresse – dog vil Århus-kontoret fortsat eksistere i sin nuværende form.

Længe har der været forhandlinger om en ny fælles ejendom. Nu foreligger der en foreløbig underskrift – betinget af at de respektive hovedbestyrelser godkender lejen af det nye hus.

Det drejer sig om BG Banks gamle ejendom på hjørnet af Gammel Strand og Højbro Plads, 100 meter fra Journalistforbundets gamle hus.

BG Banks store røde murstensbygning er ejet af ATP og har stået tom i tre år.

»Vi bliver lejere, ikke ejere, siger DJs direktør, Linda Garlov.

Planen er, at Gammel Strand 46, som Journalistforbundet har ejet siden 1962, skal sælges.

Linda Garlov håber, at det nye hus bliver mere åbent for medlemmerne. For eksempel er der store mødelokaler, så det vil være muligt at arrangere flere møder i forbundshuset frem for som nu at leje lokaler ude i byen.

»De tre fagforeninger vil stifte et fælles driftsselskab, der kan sørge for fælles kantine, trykkeri, reception og lignende. Kommunikation og Sprog og DJ har allerede fælles it-afdeling og planer om fælles økonomi-afdeling,« siger hun.

Blandt andre har International Media Support, Foreningen for Undersøgende Journalistik, FAF været nævnt som nogen, der måske kunne have lyst til at flytte med ind i det store hus.

Selve flytningen kommer sandsynligvis til at foregå næste forår.

0 Kommentarer