Stiftens journalister udeblev fra udviklingsdag

I sommer mistede medarbejderne på Midtjyske Medier en stribe rettigheder - heriblandt to ugers ferie. Siden har det knebet med den gode stemning. Forleden kulminerede det, da journalisterne på Århus Stiftstidende nægtede at bruge en frilørdag på en "udviklingsdag".

I sommer mistede medarbejderne på Midtjyske Medier en stribe rettigheder – heriblandt to ugers ferie. Siden har det knebet med den gode stemning. Forleden kulminerede det, da journalisterne på Århus Stiftstidende nægtede at bruge en frilørdag på en "udviklingsdag".

Medieudviklingsdag – lørdag den 26. september.

Sådan lød indkaldelsen for nylig fra ledelsen på Århus Stiftstidende til samtlige journalister. Signalet var klart: Sammen skulle man forsøge at finde løsninger for fremtiden.

Men dagen kunne umiddelbart også have være en kærkommen lejlighed til atter at genskabe noget af den brudte tillid parterne imellem. For efter en ultimativ opsigelse i sommer af husaftalen for 100 medarbejdere på Århus Stiftstidende, der mistede to af de otte ugers ferie samt en række andre goder, har stemningen ikke just været den bedste. Tværtimod.

Flere kilder på avisen fortæller således til Journalisten.dk, at modløshed og frustration præger arbejdspladsen.

Men lørdagens medieudviklingsdag blev aldrig til noget.

»Vi vil altid gerne være med til at udvikle vores mediehuse, men på grund af ledelsens dårlige timing var der ikke nogen af mine kollegaer, der følte sig i stand til at deltage i noget udvikling på det tidspunkt,« siger tillidsrepræsentant på Århus Stiftstidende Henrik Havbæk Madsen til Journalisten.dk. 

Udviklingsdagen i lørdags blev nemlig præsenteret, stort set samtidig med at medarbejderne skulle give tilsagn om, at de ville acceptere de nye ansættelsesvilkår.

Alle de berørte journalister, der havde fået opsagt deres husaftale, var således blevet bedt om skriftligt at bekræfte deres fortsatte ansættelse på avisen.

»Det faldt folk for brystet, den måde, det var formuleret på – altså at man efter mange års tjeneste skulle bekræfte sin fortsatte ansættelse. Det var også upassende i forhold til udviklingsmødet,« fortæller en af de ansatte.

Medarbejderne på Århus Stiftstidende meddelte samtidig ledelsen – inden lørdagens planlagte udviklingsmøde – at man kun ville deltage i lørdagens møde, hvis det blev betragtet som arbejde med efterfølgende afspadsering. En tilkendegivelse, som ifølge avisens tillidsmand, ikke er udtryk for modvilje mod at forbedre avisen – men snarere en reaktion på, at man var blevet frataget en del rettigheder og goder.

»Man skal ikke tolke det som mangel på interesse i mediehusets udvikling. Det er en frustration over, at man fra ledelsen side foretager sig noget, der gør tingene mindre fleksbile, end de har været før,« siger tillidsmand Henrik Havbæk Madsen med henvisning til, at man har mistet en ferieuge.

Ifølge Henrik Havbæk Madsen tilbød ledelsen nu i stedet et "Mød din ledelse"-arrangement, som var programsat til at vare en time midt i arbejdstiden den 16. september, hvilket var dagen efter medarbejderne skulle bekræfte deres fortsatte ansættelse.

»Det virkede som den ultimative provokation. Det var der derfor ingen, der gad at deltage i,« siger en af de indkaldte.

Hertil oplyser Henrik Havbæk Madsen, at han forsøgte at få ledelsen til enten at skyde fristen for bekræftelse af ansættelsesforholdet eller flytte mødet. Men uden held. Og om kollegaernes beslutning om at udeblive fra det nye møde siger han:

»Ledelsens beslutning om at inddrage den sidste ferieuge, tolker man, som at ledelsen ikke ønsker fleksibilitet. Og derfor er det her en reaktion på, at de har opsagt vores husaftale.«

Journalisten.dk har forsøgt at få en kommentar fra ansvarshavende chefredaktør, Dorthe Carlsen, men forgæves

Ifølge Henrik Havbæk Madsen holder ledelsen nu et udviklingsseminar den 13. oktober, hvor alene nogle udvalgte ledere af egnsredaktionerne sandsynligvis vil blive inviteret, og hvor han som tillidsmand også deltager.

2 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
30. SEPTEMBER 2009
Re: Stiftens journalister udeblev fra udviklingsdag

@ Jens Tovborg,

..og egentligt er det vel lidt utidigt at kommentere, før vi har hørt fra redaktøren -:)

Jens Tovborg
30. SEPTEMBER 2009
Re: Stiftens journalister udeblev fra udviklingsdag

Da Merete Eldrup stadig arbejdede på Rådhuspladsen, forklarede hun på en konference i DI's glaspyramide, at det ikke var nødvendigt med en kommunikationsafdeling i Politikens hus. For, som hun sagde - her frit efter hukommelsen - journalister kommunikerer jo alligevel hele tiden om alt muligt.

En bemærkning, der gav anledning til nogen knirken i kæberne hos tilhørerne af professionelle kommunikationsrådgivere.

For det er en ofte overset sandhed, at manglende tilrettelæggelse af den interne kommunikation af ubehagelige forandringer og ditto mangel på situationsfornemmelse for, hvornår det er tid at komme med pep talks, kan ødelægge stemningen på arbejdspladsen hurtigere, end picolinen kan sige hva'ba'.

Derfor er det særlig pinligt, at høre om historien fra Stiften i Århus, hvis den vel at mærke står til troende. At vi endnu har til gode at høre fra chefredaktøren understreger den manglende fornemmelse for situationen.

Set med kommunikationsrådgiverens briller er det ekstra-pinligt af følgende grunde:

Der findes helt enkle tommelfingerregler for, hvordan man planlægger kommunikation af ubehagelige forandringer, så medarbejderne både får tid og rum til at gennemgå de følelser, der naturligt følger af ubehagelige forandringer.

Lige som der findes enkle måder til at vende skuden på gennem den interne kommunikation, så det igen bliver muligt at se fremad i samlet flok.

Den nødvendige viden er altså derude, venner.

Så uanset hvordan man vender og drejer det, er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at kommunikere professionelt og anstændigt til sine medarbejdere. Heller ikke selv om de er journalister.

Mvh Jens Tovborg