STIFTEN SKRUMPER STADIG

Medarbejderne bliver bedt om at spare i hverdagen, men der er ikke trusler om fyringer, selv om Århus Stiftstidende har mistet en femtedel af læserne og annoncerne på et år.

Medarbejderne bliver bedt om at spare i hverdagen, men der er ikke trusler om fyringer, selv om Århus Stiftstidende har mistet en femtedel af læserne og annoncerne på et år.

Århus Stiftstidendes oplag er gået ned med knap 22.000 eksemplarer på hverdage til lidt over 70.000, hvis man sammenligner september sidste år med i år. Men ledelsen tager det helt roligt.
»Frem til 20. oktober sidste år havde vi 15.000 gratis gaveabonnementer, og siden da har vi skåret meget ned på den måde at forære avisen væk på,« siger administrerende direktør Ulrik Merrild, der mener, at man med lidt god vilje godt kan spore en fremgang i oplaget. Dels på grund af gaveabonnementerne, dels fordi en del dobbeltabonnenter også trak ned i oplagstallene, da stiften 1. oktober sidste år fusionerede med Randers Amtsavis og Dagbladet Djursland.
Hvordan situationen reelt ser ud for oplaget kan man først se, når tallene for november gøres op – så vil sidste års oplagstal være fuldt sammenlignelige med dette år.
Ligesom resten af de danske aviser er Stiften også ramt af det kraftige fald i annonceringen. De seneste fire måneder er annoncemængden faldet med mellem 16 og 22 procent ifølge de opgørelser, som Gallup Adfact laver.
»Vi klarer os hverken bedre eller dårligere end resten af dagbladene på annonceområdet,« siger Ulrik Merrild, der ikke vil kommentere, om avisen kan holde sig inden for den budgetramme, der kalkulerer med et underskud på 40 millioner kroner i år.
Han erkender dog, at underskuddet blev udregnet, før avisen anede, at annoncemarkedet ville dykke.
Avisen har hidtil kalkuleret med at få belance i regnskabet i år 2000, men den forudsigelse er foreløbig udskudt til år 2001.
Ulrik Merrild afviser imidlertid, at underskuddet når op på 100 millioner kroner, som Børsen har skrevet.
»Den slags rygter dukker altid op i vores konkurrenters spalter på denne tid af året,« siger Ulrik Merrild.
Foreløbig mener den administrerende direktør, at krisen kan klares ved at »gøre tingene hurtigere og billigere«.
»Medarbejderne bakker fuldstændig op om deres arbejdsplads, og de tænker mange kreative tanker til gavn for avisen. For eksempel er det ansatte i annonceafdelingen, der står bag tankerne om at droppe gratisabonnementer,« siger Ulrik Merrild.
I medarbejdernes eget blad har ledelsen luftet tanker om at indføre ansættelsesstop, men indtil videre har det ikke været muligt at gennemføre planerne.
»Lige siden, vi omlagde avisen til morgenavis, har vi forsøgt at gennemføre et ansættelsesstop, men i praksis kan det ikke lade sig gøre. Tværtimod har vi for eksempel været nødsaget til at ansætte flere IT-medarbejdere,« siger Ulrik Merrild.

0 Kommentarer