Stiften gik stort frem digitalt, men faldt på print: ”Jeg er optimist”

Århus Stiftstidende er vokset markant i trafik på nettet, men har færre læsere på print, viser ny undersøgelse. Chefredaktør Jan Schouby er ”begejstret”. Men: ”Vi skal stadig lære at tjene penge på nettet”

59 procent.

Så meget steg Århus Stiftstidendes digitale trafik fra 2016 til 2017 ifølge Slots- og Kulturstyrelsens rapport Medieudvikling 2018”, der udkom fredag den 22. juni.

Det er den mest markante stigning af alle lokale og regionale dagblade i Danmark i perioden. En periode, hvor de regionale og lokale medier samtidig også var dem, der steg mest i digital trafik fra at nå 20 procent af danskerne til at nå 24 procent af danskerne.

Det er en stigning, der vækker glæde hos chefredaktør Jan Schouby fra Århus Stiftstidende.

“Det er jeg begejstret for,” siger han.

Men:

”Inden jeg bare hælder en masse ros ud over siden, er der en lille forklaring. Da vi var ejet af Berlingske Media, trak de gardinet ned over os, så alt lå bag en betalingsmur. Det har vi trukket op igen. Det tror jeg, at i hvert fald 20 procent af trafikken kommer fra,” siger han.

Tre gange flere på nettet end på print

Jan Schouby vil dog ikke forklare hele stigningen med, at betalingsmuren på stiften.dk er forsvundet. Han mener også, at mediet har forbedret sig, når det kommer til at være relevante for brugerne i Aarhus og omegn.

“Når det er sagt, så synes jeg også, vi laver et rigtigt godt regionalt site. At vi er gode til at løfte væsentlige debatter og de emner, der optager folk her og nu,” siger Jan Schouby.

“På de gode dage kan vi godt have 150.000 inde på vores site. Det er altså tre gange så mange, som der læser avisen. Jeg tror, vi er blevet aarhusianernes foretrukne side for lokal nyhedsformidling på nettet,” siger han og peger på, at mediets trafik på to minutter blev ottedoblet, da der på et tidspunkt var strømnedbrud i store dele af Aarhus.

Det er ifølge ham et tegn på, at mediet er det, aarhusianerne først søger til, når der sker noget, som påvirker deres hverdag.

Han mener, Århus Stiftstidende er del af en tendens, hvor flere danskere finder de lokale og regionale medier relevante.

”Det ser ud, som om vi finder en model, borgerne gerne vil have,” siger Jan Schouby.

“Vi skal heller ikke drage forhastede konklusioner, for selvfølgelig har tallene også været op og ned. Men jeg tror, der er noget reelt at læse i tallene.”

Og hvad er det?

“Jeg tror, vi giver noget, de landsdækkende medier ikke kan. Og vi giver noget, som de ikke kan få andre steder,” siger han og tilføjer:

”Når verden bliver så globaliseret, tror jeg, vi får et større behov for at fokusere på vores nærområde.”

Han mener, de regionale og lokale medier styrker sammenhængskraften og demokratiet i lokalområderne.

”Vi er der, hvor de lokale politikere træffer beslutninger om det, der rent faktisk påvirker folks hverdag. Er fodboldbanerne gode nok til børnene, og bliver vores forældre behandlet ordentligt på plejehjemmene?”

Et lille skår i øjet

Fra 2016 til 2017 er Århus Stiftstidenes læsertal på print også faldet med fem procent ifølge undersøgelsen.

I gennemsnit steg de regionale og lokale dagblade i samme periode med en procent. Undersøgelsen viser dog, at det ikke er usædvanligt med et mindre fald i læsertal for alle typer dagblade.

Jan Schouby erkender, at det er et skår i øjet. Men han vil alligevel ikke lægge for meget i faldet i læsertal.

”Jeg tager læsertallene med et gran salt. Vi steg på et tidspunkt også med 33 procent i læsere af vores søndagsavis. Jeg synes, vores avis er god, men at vi skulle stige så voldsomt, virker på mig, som om der er en vis usikkerhed ved tallene,” siger han.

Ifølge Jan Schouby er oplagstallet på Århus Stiftstidende stabilt. Det ser han som et tegn på, at læserne er glade for det produkt, mediet leverer.

”Vi kan også se det på vores frafald. Fastholdelsesprocenten er blevet bedre. Det er ikke sådan, at vi skal ud og hente 30 procent nye læsere hvert år, fordi 30 procent forsvinder,” siger han og tilføjer:

”Jeg tror, print overlever mange år endnu. Dem, der dræber print inden for fem år, tror jeg ikke på. Selv om læsertallet falder, ligger vores oplag stabilt, og dem vi får ind, bliver hængende længere. De store fald har vi foretaget,” siger han.

I sommeren 2017 solgte Århus Stiftstidende også en masse af deres ugeaviser og droppede de faste sider fra blandt andet Djursland, Favrskov og Skanderborg. Det, frygtede Jan Schouby, ville føre til et fald i oplagstal, der var til at føle.

I de områder, hvor I er væk, er læserne vel kritiske?

”Jo. Der er nogen. Men vi kan ikke registrere et større frafald, end vi har set før. Jeg tror, der er to forklaringer på det. Dels at vi lavede skiftet, efter at mange havde forlænget deres årsabonnement. Så de har fået tid til at vænne sig til det. Dels at vi behandler de væsentlige historier mere grundigt,” siger han.

”Vi har også ændret vores måde at lave avis på markant. Da vi solgte alle vores ugeaviser til JP, gik vi fra at lave en omnibusavis til Østjylland til at lave en metropolavis. I stedet for at prioritere efter geografi, prioriterer vi efter væsentlighed. Det, vi alle taler om, skal stå på side to, tre og fire.”

Jeg tror aldrig, behovet for nyheder har været større”

På langt sigt har Århus Stiftstidende dog en klar udfordring, erkender han.

”Vi må erkende, at mange dagblade har en gammel læserskare. Det gode ved det er, at de har mange penge. Men de har desværre også en tendens til at dø. Og jeg tror, vi får svært ved at få de yngre til at læse avisen,” siger han.

Derfor er udfordringen for Åarhus Stiftstidende også klar: Hvordan tjener man penge på digitale løsninger til kunderne?

”Vi skal stadig lære at tjene penge på nettet og manøvrere i markedet. Jeg er optimist. Jeg tror aldrig, behovet for nyheder har været større. Jeg kan se, at kombiabonnementet, hvor man får avisen i weekenden og ellers har adgang til den digitalt resten af ugen, stiger mest lige nu. Det skal vi lære af. Vi skal lytte bedre til, hvad læserne vil have, og rette ind efter det,” siger han.

”Det er der, slaget kommer til at stå de kommende år.”

0 Kommentarer