Stem ja til overenskomsten

25. februar nåede DJ's forhandlere i mål efter næsten to måneders direkte forhandlinger med Danske Mediers Arbejdsgiverforening: Jeg kunne som forhandlingsleder underskrive protokollatet, der er en fornyelse af overenskomsterne på dagbladsområdet.

25. februar nåede DJ's forhandlere i mål efter næsten to måneders direkte forhandlinger med Danske Mediers Arbejdsgiverforening: Jeg kunne som forhandlingsleder underskrive protokollatet, der er en fornyelse af overenskomsterne på dagbladsområdet.

Få dage senere stemte et flertal i hovedbestyrelsen ja til overenskomsten. Men det er værd at notere sig, at der ikke var tale om enstemmig opbakning. Én stemte imod – nemlig Allan Boye Thulstrup, der arbejder på Herning Folkeblad og derfor er omfattet af overenskomsten. Tre undlod at stemme – Iben Danielsen og Jens Rossen, der i denne sammenhæng repræsenterede FreelanceGruppen, og Villy Dall, der er formand for Kreds 6 (Nordjylland) og arbejder på Nordjyske.

Siden har en gruppe tillidsfolk fra dagblade på den største af overenskomsterne (Fællesoverenskomsten) anbefalet et nej, og jeg er personligt ikke i tvivl om, at urafstemningen vil vise, at overenskomstresultatet ikke er nogen guldgrube for DJ-medlemmerne.

Alligevel skal jeg her anbefale et ja til overenskomsten.

Det er ikke på grund af den centralt aftalte lønstigning, som med 216 kroner om måneden fra 1. marts i år og 1. marts 2013 absolut trækker reallønnen i den forkerte retning. Det er en klar udfordring til de lokale tillidsrepræsentanter for at få gode resultater ud af de forestående lokale lønforhandlinger.
Men lønstigningen var det, vi kunne opnå i denne forhandling, hvor vores modpart allerede inden start signalerede kraftigt, at de ikke ville bevæge sig uden for den ramme, som deres hovedorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening accepterede i forbindelse med industriforliget.

Et centralt kritikpunkt i den ny overenskomst har været, at der er indført mulighed for, at ledelse og medarbejder kan aftale fast afkøb af genetid.
Flere tillidsfolk har kritiseret, at DJ ikke har sørget for at markere, at sådan en aftale kun kan indgås med tillidsrepræsentantens vidende. Desuden er der nervøsitet for, at bestemmelsen vil føre til en yderligere udhuling af lønnen, fordi arbejdsgiverne vil kunne presse medarbejdere til at acceptere en form for jobløn uden synliggørelse af, hvor meget genetidsarbejde kollegaen arbejder under.

Det var min vurdering, at det er vigtigere at have en opsigelighed i aftalen. Den kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel – og i alle vore overenskomster er der udførligt beskrevet i kapitlet om samarbejdsbestemmelser, at vore tillidsfolk har stor adgang til indsigt i kontrakters indgåelse og virksomhedens drift.

Desuden er det fastslået både i aftaler og i præcedens, at DJ's medlemmer til enhver tid kan bede om bisiddelse af deres tillidsrepræsentant, når de er til en snak med deres ledelse. Vore medlemmer er på den måde i forvejen beskyttet af tillidsrepræsentationen.

Men selvfølgelig vil en ny aftale byde på nye udfordringer, og i DJ er vi klar over, at vi skal styrke vejledningen af vore tillidsfolk yderligere, når denne overenskomst træder i kraft.

Det gør den, hvis vore medlemmer stemmer ja. Og det er derfor min opfordring.

0 Kommentarer