Stegt valgflæsk til kredsmedlemmer

Provinskredsene lokker nu med stegt flæsk og musik på Bakken til de medlemmer, som tager med til København til ekstraordinær generalforsamling i Ferieforeningen. Målet er en feriebolig i København og at vælte formanden.

Provinskredsene lokker nu med stegt flæsk og musik på Bakken til de medlemmer, som tager med til København til ekstraordinær generalforsamling i Ferieforeningen. Målet er en feriebolig i København og at vælte formanden.

Gratis bustur til København, middag på Bakke-restauranten Laura og underholdning ved pladeaktuelle Peter Abrahamsen med orkester. Det er, hvad kredsene lokker med i forsøg på at få nok medlemmer til at møde op og stemme ved en ekstraordinær generalforsamling i Ferieforeningen. Mødet finder sted den 27. august i København.

»Så er det nu, du skal melde dig til en gratis busrejse til København til ekstraordinær generalforsamling i Ferieforeningen den 27. august kl. 17 med efterfølgende middag på Bakken.«
Sådan lyder det i en af invitationerne udsendt til medlemmer i kredsene.

Pressefotograf og tidligere næstformand i kreds 6 Henrik Louis Simonsen, der er en af initiativtagerne, ser intet problematisk i at lokke med en god oplevelse.

»Vi skal jo til en ekstraordinær generalforsamling, og så kan vi lige så godt få en tur ud af det. Generalforsamlingen tager jo nok ikke så lang tid. Vi er så heldige, at vi har et godt samarbejde i kredsene og har et godt fællesskab. Når vi anmoder om en ekstraordinær generalforsamling, er det, fordi vi ikke mener, at vi bliver taget seriøst nok,« siger han.

Henrik Louis Simonsen vil ikke kommentere på økonomien i turen og kan ikke forstå, hvorfor det skulle være interessant, at kredsene arrangerer bus- og Bakketur for dem, der vil tage med til generalforsamlingen, hvor målet er, at kredsene skal have mere indflydelse i Ferieforeningen.

»Jeg synes, at det er mere interessant, hvorfor vi er nødsaget til at komme ud i en generalforsamling, og at Feriefonden ikke kan se, at det er rimeligt, at kredsene er repræsenteret,« siger Henrik Louis Simonsen.

Han siger, at der er fuld opbakning i kredsene til udflugten fra Jylland til København, og anser udgiften for at være en bagatel sammenlignet med, hvad der ellers bliver brugt penge på. Bussen samler folk op i Randers, Århus, Horsens og Herning, og der er også sandwich, øl, vand og kaffe undervejs.

»Jeg tror ikke engang, at det bliver dyrere end at holde et hovedbestyrelsesmøde (i Dansk Journalistforbund, red.),« siger han.

Hele sagen begyndte, da bestyrelsen i DJs Ferieforening afviste, at der var økonomi til en ferielejlighed i København. Det ville journalisterne i provinsen ikke finde sig i. De begyndte derfor en underskriftindsamling, så de kunne kræve en ekstraordinær generalforsamling med det formål at få valgt repræsentanter fra kredsene ind, som vil arbejde for en feriebolig i København.
Fra blot at handle om en feriebolig i København har uenigheden udviklet sig til en magtkamp om, hvem der styrer Ferieforeningen. En af initiativtagerne til opgøret har tidligere sagt til Journalisten.dk, at målet nu er at vælte formanden for Ferieforeningen.

10 Kommentarer

preben nyborg madsen
28. AUGUST 2008
Re: Stegt valgflæsk til kredsmedlemmer

Fantastisk initiativ. Ville gerne have været med, men bussen samlede mig aldrig op i Horsens, selv om jeg ventede i silende regnvejr en halv time.

Nå, den kunne vel ikke finde mig? I hvertfald TILLYKKE med triumfen. Kredsene har talt. Nu kan de kjøwenhavnersnuder bare få benene lidt ned på jorden - og lære at stave d e m o k r a t i.

Lasse Meldgaard Bloch
21. AUGUST 2008
Re: Stegt valgflæsk til kredsmedlemmer

Velkommen til det vinkelløse samfund!

Journalister er fanden galemig utrolige. Her går vi dag ud og dag ind og vinkler historier på alt fra milliardær-hustruers pseudo-attributter til statsministerens potentielle internationale ambitioner, men lige så snart en journalist vikler en historie om journalister, så er helvede sgu løs!

Skal kredsmedlemmerne på tur til København for at deltage i en kontroversiel ekstraordinær generalforsamling og samtidig spise flæsk på Bakken?

Hvis dette er tilfældet, så vis mig en journalist der er uenig i rubrikken "Stegt valgflæsk til kredsmedlemmer".

Hvis vi samtidig godt kan blive enige om, at kredsene 1) Gerne vil bruge deres demokratiske tyngde til at påvirke bestyrelsen 2) Gerne vil have en lejlighed i København og 3) Gerne vil have flest mulige kredsmedlemmer til at bakke op, så kan jeg ved gud ikke se, hvad der er galt med den historie.

 Det er jo en journalistisk bearbejdning - Det er det vi lever af.

jørgen bache
20. AUGUST 2008
Re: Stegt valgflæsk til kredsmedlemmer

Det er lidt synd for Lars Rugaard, når han som en anden Don Quichot, angriber Signe Højgaard for ikke at forstå Lars Rugaards specielle demokratiopfattelse. Prøv at læs følgende:

"To mennesker mødte op og forsøgte gennem dialog at motivere den siddende bestyrelse til at tage hensyn til alle medlemmernes interesser og til at lade alle medlemmer være repræsenteret i ferieforeningens ledelse. Det blev arrogant afvist, og det meldte de tilbage til de kredsbestyrelser, der stod bag forsøget på at gå dialogens vej"  (taget fra Lars Rugaards indlæg ovenfor).

Ja, men hvad var det, der skete. To mennesker møder op til en lovlig indkaldt generalforsamling, hvor de bebrejder den siddende bestyrelse, at den ikke vil købe en lejlighed i Kbh. Så stiller den ene op som kandiat til bestyrelsen og kommer ikke ind. Et tilbud om at blive suppleant bliver afslået.  Hvor er det gået galt med demokratiet?, jeg spørger bare. Da de ikke får en lejlighed og ikke kommer i bestyrelsen, så er det pludselig arrogance. Hvorfra ved Rugaard, at den siddende bestyrelse ikke tager hensyn til medlemmernes interesse? Ja, undskyld jeg spørger. For mig ser det ud som om, et par kredsformænd er gået i selvsving og laver en skæv-vridning af demokratiet, og nu gælder så alle kneb for at få en lejlighed i Kbh. Men se iøvrigt mit læserbrev  Demokratiet er på plads Journalisten nr. 12

venlig hilsen

Jørgen Bache - formand for Journalisternes Feriefond og Journalisternes Ferieforening

 

 

 

Skriv for- og efternavnLars Rugaard
20. AUGUST 2008
Re: Stegt valgflæsk til kredsmedlemmer

Et af pressens virkelig store problemer er klippe-klistre af egne produkter.

Signe Højgaard henviser til, hvad hun tidligere har skrevet, uanset at vi var flere, der prøvede at fortælle, hvad vor formål med aktionen omkring Ferieforeningen er.

Så for at rette op på hendes vildledninger følger her, hvad jeg selv skrev den 25. april kl. 18.05 - også den gang for at rette op på Signes reportager:

Hvis et par hundrede medlemmer var mødt op på Ferieforeningens generalforsamling og havde væltet bestyrelse m.m. kunne det måske kaldes et kup, uanset det havde været i fuld overensstemmelse med gældende vedtægter, der ikke rummer noget forbud mod at anvende regelsatte demokratiske rettigheder. Men det var ikke det, der skete. To mennesker mødte op og forsøgte gennem dialog at motivere den siddende bestyrelse til at tage hensyn til alle medlemmernes interesser og til at lade alle medlemmer være repræsenteret i ferieforeningens ledelse.

Det blev arrogang afvist, og det meldte de tilbage til de kredsbestyrelser, der stod bag forsøget på at gå ad dialogens vej.

På denne baggrund samles der underskrifter til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i henhold til de gældende regler. Den slags tager tid, og der er også et indkaldelsesvarsel, der skal overholdes. Så glem det med kuppet (der udelukkende er Journalistens betegnelse), for det der sker er, at et stort antal betalende medlemmer af ferieforeningen kræver indflydselse på, hvad "ferielogen"bruger deres penge og DJs ressourcer til.

Lars Rugaard

Kreds 2

 

Allan Grejsen Gregersen
20. AUGUST 2008
Re: Stegt valgflæsk til kredsmedlemmer

Valgflæsk og slagsmål....? Man kan ligesom se billedet af flæskespisende bønder, der efter indtagelsen af denne simple, men dog velsmagende bonderet, tyller bajere i sig og er klar til verbale slagsmål i Ferieforeningen. Tja, det er sjældent kredsene - læs dem fra de ydre provinser - er genstand for en så massiv omtale i JOURNALISTEN som det er tilfældet. Som mine gode kolleger har fortalt JOURNALISTEN, er der udelukkende tale om, at vi benytter os af vores demokratiske ret til at få ændret tingene. Tilslutningen til at deltage den 27. august er stor. Jeg er så naiv at tro, det er sagen, der gør det interessant. Hvem vælger at bruge en ferie- eller fridag på at rejse til København for at få en portion flæsk en øl til. Nej, det er sagen, der er det centrale. På Kreds 6´s vegne glæder vi os til at blive kontaktet af JOURNALISTEN, når vi igen laver noget interessant. Det gør vi den 12.-14. september på Vrå Højskole, hvor der Faglige Højskoledage. Du er hermed inviteret i lighed med de foregående år, hvor der aldrig har været så meget som en linje om arangementet før og efter.

Allan Grejsen Gregersen

formand, Kreds 6   

 

Flere