Status: Sådan ser det ud efter panikdag

Praktikkoordinator Pia Færing gør status over Panikdagen, hvor 33 studerende mangler praktikplads. »Det bliver muligt at finde pladser til 25 ud af 33, men der vil altid være nogle, som hellere vil orlov.« Tre fotojournaliststuderende mangler en plads (Rettet d. 24./4. kl. 14.15)

Det er dagen derpå for de medie- og journaliststuderende, som søgte praktik på Panikdagen onsdag.

På nuværende tidpunkt står sammenlagt 33 studerende fra journalistuddannelserne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), RUC og SDU samt studerende på Tv- og medietilrettelæggeruddannelsen (TVM) uden en praktikplads. Men praktikkoordinator Pia Færing fra DMJX er optimistisk:

»Jeg har stadig fem ledige pladser, og der kommer altid flere pladser til efterfølgende. Der kommer to nye opslag på mandag, og der er allerede nye steder, som har henvendt sig, fordi de kan se, at vi mangler pladser. Så overordnet set er det gået godt i denne omgang, og de her tal har vi stået med før,« konkluderer hun.

Der er mange grunde

En hurtig gennemgang af listen over godkendte praktiksteder viser dog, at flere praktiksteder ikke har søgt praktikanter i de senere år. Alligevel figurerer praktikstederne stadig på listen.

Pia Færing er bekendt med praktikstederne, men har svært ved at give én overordnet grund til, at praktikstederne ikke har søgt praktikanter de senere år – nogle af dem er også først lige kommet til. Hun giver dem tilbuddet hver runde.

»Nogle af stederne bliver godkendt på baggrund af én enkelt person på arbejdspladsen, som mener, det er en god idé med en praktikant. Men hvis den person forlader arbejdspladsen, sker der ikke mere. Nogle har udliciteret deres magasin – der er lige så mange grunde, som der er steder,« forklarer hun.

Holder dem inde i varmen

Pia Færing rykker løbende praktikstederne for at slå pladser op, og hun tøver med at slette dem helt fra listen. Hun håber nemlig, at de på et senere tidspunkt får lyst til at søge praktikanter igen.

»Hvis de først slettes fra listen, skal de igennem hele godkendelsessystemet igen, før de kan søge. Og det hænder faktisk, at nogle slår stillinger op igen. For eksempel har Dansk Handelsblad slået op i denne omgang, og det er første gang i flere år,« siger Pia Færing.

Nogle gange er det dog bedre, at de studerende selv henvender sig til praktikstederne, hvis de er interesserede i en plads – det kan måske lykkes, men der er ingen garanti.

»Nogle gange handler det om, at praktikstedet ikke har fået lavet en generel uddannelsesplan. Tit er praktiksøgningen med til at få praktikstederne i gang, fordi de studerende henvender sig til dem og efterspørger uddannelsesplanen,« siger Pia Færing.

Finder pladser til 25 af 33

Igen i år er det de studerende, som er gået efter »de bløde tv-pladser«, som er endt uden en plads. Der er for mange om buddet til produktionsselskaberne, DR Ung og de store medier, vurderer Pia Færing. Men overordnet er hun tilfreds med de studerendes evne til at mærke efter og finde det rigtige match.

»De har været virkelig gode til at finde det helt rigtige match og er i høj grad gået efter noget, de er egnede til. Det er fantastisk fedt at se,« siger Pia Færing.

Der kommer også altid nogle pladser ved sygemeldinger, graviditeter og folk, som dumper fra deres plads, tilføjer hun.

»Jeg vil gætte på, at det bliver muligt at finde pladser til 25 ud af 33, men der vil altid være nogle, som hellere vil orlov.«

Tre fotojournaliststuderende uden plads

På de fotojournaliststuderendes Store Matchdag i sidste uge var der otte praktiksøgende, men kun praktikpladser til fem. Scanpix tog to praktikanter, Jyllands-Posten tog også to og Politiken en enkelt praktikant.

Ifølge leder af fotojournalistuddannelsen Søren Pagter er forklaringen på de manglende pladser, at for eksempel Berlingske, BT og Scanpix med den fælles fotoafdeling tager færre praktikanter end tidligere. Tidligere har de tre arbejdspladser tilsammen fire pladser. Nu er de nede på to i alt. Desuden er en række arbejdspladser holdt op med at slå praktikstillinger op, fordi de alligevel ikke fik en praktikant.

De praktikansøgere bliver nu opfordret til at søge regionale dagblade, tv-produktionsselskaber, organisationer og NGO’er.

»Vi har lavet en liste med steder, som tidligere har spurgt, om de kunne få en praktikant, men hvor vi ikke manglede pladser,« siger Søren Pagter.

Måske praktik hos freelancere

På længere sigt kunne Søren Pagter godt tænke sig, at de studerende også var i praktik hos freelancere. Som arbejdsmarkedet er i dag, vil de fleste komme til at arbejde freelance, når de er uddannede.

»Det ville være dejligt, hvis nogle af freelancerne kunne tage praktikanter – eventuelt i en kombinationsstilling med et dagblad,« siger Søren Pagter.

Det vil dog kræve, at freelanceren har opgaver nok til at beskæftige en praktikant.

 

Panikdagen fordelt på uddannelsessted:

SDU (5,6 ansøgninger i gennemsnit pr. studerende):

70 deltog i Panikdagen

47 fik en plads, de havde søgt

9 fiskede en plads, de ikke havde søgt

14 står uden en plads

 

RUC (6,4 ansøgninger i gennemsnit pr. studerende):

29 deltog i Panikdagen

22 fik en plads ved deres førsteprioritet

4 har fisket en plads, de ikke havde søgt 

3 står uden praktikplads

 

DMJX (4,7 ansøgninger i gennemsnit pr. studerende):

154 deltog i Panikdagen

123 fik en plads, de havde søgt

18 fiskede en plads, de ikke havde søgt

13 står uden praktikplads

 

TVM:

13 deltog i Panikdagen

10 fik en plads ved deres førsteprioritet

ingen fiskede en plads, de ikke havde søgt

3 står uden praktikplads

Rettet 24/4 klokken 14.15: Journalisten havde lavet en opgørelse over praktiksteder, som ikke havde slået pladser op siden 2012. Artiklen gav ikke et retvisende billede af alle praktikstederne, og gav det forkerte indtryk, at pladserne kunne søges. Derfor udgår listen af artiklen, og brødteksten er rettet til, så praktikstedernes navne ikke længere fremgår. Journalisten beklager.

1 Kommentar

Mathias Bay Lynggaard
23. APRIL 2015
Danske Mediestuderende laver
Danske Mediestuderende laver en oversigt over de praktikanter, der ikke har fået en plads endnu, så arbejdsgiverne lettere kan danne sig et overblik de ledige praktikanter og deres journalistiske profil og ønsker.
Man kan skrive sig på listen her: http://djstud.dk/danskemediestuderende/Praktiksogning---forar-2015/Skriv-dig-pa-listen/