Statsministeriet er i den tunge ende

Overholder ikke fristerne for aktindsigter. En fjerdedel af aktindsigtssagerne tager mere end to måneder. En enkelt sag er snart to år undervejs - langt over maksimalfristen på 10 dage ifølge loven. (Opdateret: Ingen kommentarer fra Helle Thorning Schmidt)

"Snarest muligt og inden 10 dage." Så enkle er reglerne i dag for besvarelse af aktindsigt. Kan fristen ikke overholdes, skal ansøgeren orienteres om, hvorfor fristen ikke overholdes – og hvornår der kan ventes svar.

En undersøgelse, som Dagbladet Information har foretaget, viser, at Statsministeriet svarer for sent på tre fjerdedele af samtlige aktindsigter.

Information har gennemgået i alt 234 aktindsigtsanmodninger, som Statsministeriet har modtaget i 2011 og 2012.

76 procent af anmodningerne kommer fra pressen.

I regeringens forslag til ny offentlighedslov er der en svarfrist på syv arbejdsdage.

Kun 25 procent af aktindsigtsanmodningerne til Statsministeriet er besvaret inden for offentlighedslovens frist.

I den anden ende af skalaen er ministeriet mere end to måneder om at behandle en anden fjerdedel af anmodningerne. Det er 60 sager, der har fået lov at ligge længere end to måneder, viser Informations gennemgang.

En enkelt sag har været næsten to år undervejs. Det drejer sig om en aktindsigt fra februar 2011 "i den officielle danske undskyldning for tvangsforflyttelse af Thulebeboerne".

En anmodning om aktindsigt i "lov om årspenge for Prinsesse Alexandra" har foreløbig ligget og gæret i 11 måneder.

Professor i forvaltningsret på Københavns Universitet Carsten Henrichsen siger, at "hvis behandlingen af en sag bevidst trækkes i langdrag for at undgå offentlig opmærksomhed, vil der være tale om en form for processuel magtfordrejning, der som sådan er ulovlig. Men det er naturligvis bevismæssige spørgsmål, som i praksis kan være nok så vanskelige at adressere, selv om meget lange sagsbehandlingstider måske for udenforstående kan give indtryk af, at der ligger usaglige motiver bag".

Journalisten har bedt om statsminister Helle Thorning-Schmidts kommentar til, at ministeriet ikke overholder svarfristerne på aktindsigtsanmodninger. Journalisten har derudover løbende forespurgt Statsministeriet om kommentarer fra statsminister – og pressens minister – Helle Thorning-Schmidt til den nye offentlighedslov. Foreløbig forgæves. 

Bl.a. spurgte Journalisten 8. april Thornings særlige rådgiver Noa Redington:

Vil Helle T snakke ny offentlighedslov med mig i dag?

12 april:

Kære Noa. Du har ikke tænkt dig at svare, vel?

Noa Redington svarede kort efter, samme dag:

"Hej Skipper. Har fået ny telefon så alle sms røget så gerne genfremsend. Alt godt. N."

Skrev forleden og spurgte, om HTS vil tale offentlighedslov. Vil gerne spørge til det "fortrolige rum", ny lov lægger op til.

Disse og alle øvrige henvendelser til Statsministeriet om offentlighedsloven er blevet ignoreret.

 

 

0 Kommentarer