Staten må tage sit ansvar for TV 2

Så er vi der igen: Staten med de politisk ansvarlige har en pligt til at hjælpe en public service-station ud af en krise og tilbage på ret spor. Denne gang gælder det TV 2, som regeringen med kulturministeren i spidsen nu gennem fem år har forsøgt at gøre attraktiv på mediemarkedet, så stationen kan blive privatiseret og indbringe staten et større beløb.

Så er vi der igen: Staten med de politisk ansvarlige har en pligt til at hjælpe en public service-station ud af en krise og tilbage på ret spor. Denne gang gælder det TV 2, som regeringen med kulturministeren i spidsen nu gennem fem år har forsøgt at gøre attraktiv på mediemarkedet, så stationen kan blive privatiseret og indbringe staten et større beløb.
Men i stedet for at være kommet nærmere en privatisering er TV 2 stødt ind i et par retssager for EF-domstolen med tabte og i årevis udsatte sager. Samtidig har kulturministeren fået indsat en bestyrelse, der, hvor lidt den end bryder sig om det, har et kæmpeansvar for den overinvestering, der er foretaget.
Oven i hatten er TV 2 så også nærmest presset til at gå i en radiofælde – igen fordi kulturministeren og regeringen har troet på, at staten kunne tjene penge på koncessionsafgifter, for at en station var parat til at producere public service-radio i konkurrence med DR. Egentlig burde det være indlysende, at det ikke harmonerer, når al erfaring fortæller, hvor mange licensmidler det koster at drive public service-radio i DR.
Det var forståeligt nok, at TV 2 havde og sikkert stadig har et ønske om også at være med på radioplatformen. Men det er altså svært, når man i modsætning til hovedkonkurrenten skal betale penge for at få lov at være med.
Man kunne så vælge at sige, at så må markedsvilkårene gøre det af med TV 2, hvis det er sådan fat med økonomien. Men sådan er det ikke, både fordi der efter målestokken for de mange investeringer fortsat er gode reklameindtægter, og især fordi TV 2 er vigtig for mangfoldigheden i mediebilledet. Derfor skal regeringen stå bi med et statslån, ligesom staten må finde den nødvendige løsning med EU, så tv-stationen ikke løber ind i en tredje sag ved EF-domstolen.
Et statslån bør være helt legitimt – også for EU-systemet, i hvert fald set ud fra et mediepolitisk synspunkt. Gang på gang er det fra mediepolitisk side blevet understreget, at det tilbage fra Amsterdam-traktaten klart fremgår, at public service-radio og -tv har nogle særlige vilkår. Sådan bør det også være, for de enkelte lande i EU skal naturligvis have mulighed for at udbygge public service-radio og -tv, fordi det er den bedste mulighed for at sikre kvalitetsjournalistik, der er uafhængig af både politiske og økonomiske interesser.
TV 2 blev oprettet i 1988 for at sikre mangfoldighed på tv-siden, og nu skal regeringen tage sin del af ansvaret for, at seerne fortsat sikres mangfoldighed på public service-tv. Den aktuelle situation og de verserende retssager ved EF-domstolen har ikke ligefrem gavnet TV 2s værdi på markedet. Også på den baggrund er det væsentligt at få pustet nyt liv i TV 2, så virksomheden igen kan vise omverdenen sine kvaliteter.
Det har nemlig betydning, uanset om salget af TV 2 er lige forestående, om det trækker i yderligere langdrag, om fordelingen af aktierne i stationen bliver ændret markant, eller om det næste medieforlig ender med helt nye tanker.
De ansvarlige politikere skal simpelthen holde op med at lade udviklingen af TV 2 være afhængig af et forestående salg. De skal i stedet opmuntre bestyrelse og ledelse af stationen til at genudvikle TV 2 som en station med et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan udvikle og producere programmer af høj kvalitet, og hvor der igen er mulighed for at tiltrække nye medarbejdere, der tror på, at de i konkurrence med DR kan være med til at sikre danskerne et alsidigt, mangfoldigt tv-udbud af høj kvalitet.
Den økonomiske udredning i medierne, som blev sat i værk i forbindelse med det sidste medieforlig, bliver også et redskab for den kommende medieudvikling. Redskabet skal anvendes til at sikre mangfoldigheden i medierne, uafhængighed og økonomisk bæredygtighed. Pressefrihed er ikke blot noget, politikerne kan italesætte. Mangfoldighed koster også penge, men det betaler sig for demokratiet. Derfor skal politikerne indstille sig på, at staten også i fremtiden skal betale for mangfoldighed – ikke tjene penge på den. /

Mogens Blicher Bjerregård
Formand for Dansk Journalistforbund

0 Kommentarer