»Står vinduet åbent?«

Støjen fra demonstrationerne udenfor kunne tydeligt høres, da Østre Landsret indledte ankesagen mod ROJ TV. Anklagemyndigheden stiller det krav, at den kurdiske tv-station skal fratages retten til at sende fra Danmark

Støjen fra demonstrationerne udenfor kunne tydeligt høres, da Østre Landsret indledte ankesagen mod ROJ TV. Anklagemyndigheden stiller det krav, at den kurdiske tv-station skal fratages retten til at sende fra Danmark

Uden for retslokalerne er der et massivt politiopbud, der rigeligt matcher de knapt 30 demonstranter, der har trodset kulden for at støtte den kurdiske tv-station ved ankesagen.

Demonstranterne på den anden side, har til gengæld så rigeligt et lydniveau, at de bliver bemærket inde i retslokalet.

»Står vinduet åbent?« spørger retsformand Hans Christian Thomsen lettere irriteret over den sagte buldren af de politiske taler udenfor.

Det massive politiopbud er mødt op fra morgenstunden af. Uden for retslokalet sidder fem personer, der er mødt op for at vise deres støtte til ROJ TV og følge retssagen, der forventes at komme til at vare 40 dage.

Ved indgangen til retslokalet står også fem betjente og en metaldetektor.

»Nej, det er ikke helt almindeligt. Det er på grund af sagens indhold«, siger en af betjentene.

»Der har været nogle demonstrationer ved den første retssag. Men bare fordi vi er mange betjente, betyder det ikke, at der sker noget«.

Ingen kommer ind i retslokalet uden, at de først er blevet grundigt visiteret.

De første timer af retssagen går med, at anklager Anders Risager gennemgår anklagemyndighedens hovedtemaer i ankesagen.

Anklagemyndigheden vil fremvise 35 timers oversatte udseendelser fra ROJ TV i løbet af retssagen. Der er afsat 9 hele retsdage til formålet.

Anders Risager siger, at selvom PKK står på blandt andet EU's terrorliste, så er der tale om en administrativ beslutning, der betyder, at PKK ikke uden videre kan betragtes som terrororganisation af retten. Det er derfor op til ham at sandsynliggøre det i løbet af retssagen.

Uden for retslokalet stopper den politiske tale. I stedet lyder der nu sang derude.

Frem til frokost er lyden af demonstrationen udenfor konstant bagtæppe til anklagerens fremstilling.

Imdat Yilmaz er direktør for ROJ TV. Han stiller op til et kort interview i frokostpausen. Her forholder han sig til, hvorfor Radio- og Tv-nævnet har inddraget ROJ TV's sendetilladelse i to måneder:

»Det er en beslutning, de er blevet presset til,« siger Imdat Yilmaz.

Han køber ikke forklaringen om, at ROJ TV arkiverede forkert:

»Vi har givet dem optagelser af alle de programmer vi har sendt, men ikke hele sendefladen 24 timer i døgnet. Vi har altså ikke sendt dem reklamerne og genudsendelserne, og det er derfor de har lukket os ned,« siger Imdat Yilmaz.

»Vi risikerer at seerne går et andet sted hen, men folk venter spændt på, at vi starter op igen.«

Imdat Yilmaz siger, at ROJ TV har brugt tiden, de har været lukket ned i, til at ændre proceduren for arkiveringer, så de lever op til Radio- og Tv-nævnets krav. Derudover har de planlagt og forproduceret udseendelser, der vil blive sendt, når ROJ TV igen får sendetilladelse.

Ude i Bredgade deler demonstranterne pressemeddelelser ud i frokostpausen. En stor del af de fremmødte har hvide trøjer på:

»Os med de hvide trøjer, vi sultestrejker fra i dag. Måske de lytter til os, hvis en af os dør,« siger en kvindelig demonstrant. Hun fortæller, at hun hedder Sükran, men at hun ikke vil give sit efternavn:

»Vi er nødt til at være forsigtige, for ellers risikerer vi at få problemer med den tyrkiske ambassade,« siger Sükran.

Demonstranterne står forskudt, så det ikke er muligt at se dem fra landsrettens gård. Da de kom i morges, stillede de sig direkte foran bygningen, men så flyttede politiet dem længere op ad gaden.

»Så meget for ytringsfriheden i Danmark,« lyder det fra en demonstrant bag Sükran.

0 Kommentarer