Sportsforbund truer dansk mediekonference

  Det internationale volleyball-forbund vil give danske arrangører af konference for kritisk sportsjournalistik mundkurv på. VOLLEYGATE. Det internationale volleyball-forbund (FIVB), som for et par år siden blev verdenskendt for at tvinge sine kvindelige spillere til at klæde sig halvt af, viser nu også muskler i Danmark.

Det internationale volleyball-forbund vil give danske arrangører af konference for kritisk sportsjournalistik mundkurv på.

VOLLEYGATE. Det internationale volleyball-forbund (FIVB), som for et par år siden blev verdenskendt for at tvinge sine kvindelige spillere til at klæde sig halvt af, viser nu også muskler i Danmark.

Forbundet vil give Play the Game, de danske arrangører af internationale konferencer om sport, kommunikation og medier, mundkurv på.

FIVBs generaldirektør, Jean-Pierre Seppey, fastslår i et brev til Play the Game, at han er tvunget til at 'tage alle juridiske midler i brug'.

Generaldirektøren vil have en dansk domstol til at forhindre, at en tre år gammel skandalesag i forbundet, der går under navnet 'Volleygate', omtales på Play the Games' konference i København i begyndelsen af november.

Volleyball-forbundets brevtrussel er rettet mod hvert enkelt medlem af såvel Play the Games bestyrelse som programudvalg.

»Men vi har ikke censur i Danmark. Jeg tvivler på, at nogen dansk dommer vil løfte en finger for at bremse vores ytringsfrihed på konferencen,« siger Play the Games' sekretariatsleder, Jens Sejer Andersen, til Journalisten.

'Volleygate' begyndte at rulle, da formanden for Argentinas volleyball-forbund, Mario Goijman, anklagede FIVBs formand gennem 20 år, Ruben Acosta, for at have stukket nogle af forbundets millioner i egen lomme.

Forbundet har svaret igen ved at anklage Mario Goijman for at have begået underslæb mod forbundet.

Både Mario Goijman og hele det argentinske forbund er blevet ekskluderet af det internationale forbund. Og et nyt sæt regler giver Ruben Acosta beføjelser til at smide enhver, der udtaler sig kritisk om sporten, ud af forbundet.

I et forsøg på at få belyst, hvad der er op og ned i 'Volleygate', har arrangørerne af Play the Game inviteret begge sagens parter til at deltage i konferencen.

Mario Goijman har sagt ja. Men hverken formand Ruben Acosta eller andre i det internationale volleyball-forbunds ledelse ønsker at medvirke.

Forbundets generaldirektør, Jean-Pierre Seppey, begrunder afbuddet med, at ingen af parterne ifølge schweizisk lov må udtale sig om sagen, så længe der verserer en retssag i Lausanne.

Ifølge Play the Game gælder den regel dog kun lokalt i Lausanne i retssagens første fase, som for længst er overstået.

»Det er svært at tage volley-forbundets trusler alvorligt i Danmark. Her har vi garanti for en vis retssikkerhed. Men i lande, hvor sporten, politikerne og domstolene opfattes som mere sammenspiste, har forbundet måske bedre held til at skræmme sine kritikere« siger Jens Sejer Andersen.

Ifølge den danske konference-arrangør er det ikke første gang, at magtfulde sportsbosser forsøger at spænde ben for en åben debat om fair play i sportsindustrien.

For fem år siden fik den italienske dopingjæger Sandro Donati forbud af sin egen arbejdsgiver, Italiens olympiske komité, mod at deltage i en Play the Game-konference.

Først da Det Internationale Journalistforbund (IFJ) gik aktivt ind i sagen, fik Sandro Donati lov til at rejse til København og kritisere sportsmyndighedernes – herunder de italienske – manglende interesse i at bekæmpe sportens brug af doping.

»Men de forsøg på at knægte ytringsfriheden, vi har oplevet i Play the Game, er intet imod, hvad mange kritiske sportsjournalister overalt i verden har været ude for,« siger Jens Sejer Andersen og tilføjer:

»Når man som sportsjournalist begynder at grave i sportsindustriens økonomiske forhold eller følger de forbudte dopingmidlers vej fra bagmand til eliteidrætsudøver, er det ofte den kriminelle underverden, man kommer i kontakt med. Det er farlige folk at lægge sig ud med.«

0 Kommentarer