Splid i DJ-toppen om støtte til Jørgen Dragsdahl

Dragsdahl skal både have skulderklap og penge til sin injuriesag, mener Villy Dall fra DJ-toppen inden møde i morgen. »Hans menneskerettigheder trædes under fode af den danske stat,« siger han. Ledelsen afviser at støtte Dragsdahl.  

Dragsdahl skal både have skulderklap og penge til sin injuriesag, mener Villy Dall fra DJ-toppen inden møde i morgen. »Hans menneskerettigheder trædes under fode af den danske stat,« siger han. Ledelsen afviser at støtte Dragsdahl.

I morgen skal Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse diskutere, om journalist Jørgen Dragsdahl skal have støtte af sit forbund til sin injuriesag.

Som Journalisten.dk kunne fortælle for nylig, er en gruppe sympatisører begyndt at indsamle penge til journalist Jørgen Dragsdahls injuriesag imod professor Bent Jensen. Sagen handler kort fortalt om, at Bent Jensen flere gange i pressen har antydet, at Dragsdahl har en fortid som KGB-agent.

Dragsdahl vandt sagen i byretten, men Bent Jensen har anket dommen. Det kan ende med at blive en dyr affære for begge parter, der modtager indsamlede penge fra hver sin forening.

Men Dansk Journalistforbund (DJ) støtter ikke Jørgen Dragsdahl, selvom han er medlem. Det er kutyme i DJ ikke at støtte injuriesager anlagt af enkelte medlemmer.

Kutymen er lagt fast i et papir fra 1999. Her opfordrer forbundet til, at injuriesager føres af arbejdsgiveren til en journalist, snarere end af journalisten personligt.

»Journalistens troværdighed er af en sådan art, at hvis vi begynder at føre injuriesager for vores medlemmer, vil vi skulle føre mange injuriesager, da det ellers vil blive vendt imod os, når vi ikke fører sagerne,« står der i papiret.

Men DJ's politik bør enten bøjes eller laves om i tilfældet Jørgen Dragsdahl, mener Villy Dall. Han er medlem af hovedbestyrelsen og er uenig i den beslutning, Forretningsudvalget har truffet om ikke at støtte Dragsdahl.

»Jeg synes godt, reglerne kan strammes op, men uanset om de skal laves om eller ej, så mener jeg, at de skal fraviges i dette tilfælde. Der er tale om et medlem, hvis menneskerettigheder bliver trådt under fode af den danske stat,« siger han.

Ifølge Villy Dall handler sagen først og fremmest om journalistik, og derfor er den principiel for DJ.

»Det er der slet ingen tvivl om. Hvis du printer dommen ud og gennemgår den, så henviser den til Jørgen Dragsdahls artikler på stort set hver eneste side. Og læser du opsummeringen af Bent Jensens synspunkter, så handler det om de artikler, Dragsdahl skrev til Information,« siger Villy Dall.

Hvordan skal DJ støtte Jørgen Dragsdahl?

»Mogens (Blicher-Bjerregård, forbundsformanden, red.) bør skrive under på vegne af forbundet på en erklæring om at støtte Dragsdahl, og så synes jeg, at forbundet skal lægge 25.000 kroner til Dragsdahl,« siger Villy Dall.

Hvorfor lige 25.000 kroner?

»Vi har i DJ en regel om, at vi ikke overtager injuriesager, som medlemmer har anlagt med egne advokater, men der er fortilfælde om, at man alligevel har valgt at støtte med 25.000 kroner. Det gjorde man for eksempel for ganske nylig med Winther og Guldbrandsen, som begge kører sagen med egne advokater. Der støttede forbundet begge sider.«

DJ's Mediepolitiske Udvalg afviste allerede i 2007, at Jørgen Dragsdahl burde modtage støtte fra forbundet. Men i forbindelse med indsamlingen til Dragsdahl efter sejren i byretten har forbundet modtaget en ny anmodning.

1 Kommentar

Villy Dall
25. AUGUST 2010
Re: Splid i DJ-toppen om støtte til Jørgen Dragsdahl

Jeg mener, at Jørgen Dragsdahls menneskerettigheder er trådt under fode:

http://menneskeret.dk/internationalt/fn/fn+om+politiske+rettigheder

fordi Bent Jensen har kunnet skrive på grundlag af privilegeret adgang til PET's dokumenter om Jørgen Dragsdahl, som denne ikke selv har måttet se.

Nu har han så kunnet høre noget af det. I Svendborg Ret. Men for lukkede døre, så han ikke kan referere til det i en eventuel videre debat. Ligesom disse punkter er blanke i dommen, som kan findes her:

http://www.jorgendragsdahlforeningen.dk/109585/

Dommen er i sig selv så tydelig som overhovedet muligt, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt injuriesagen - og de skriverier, der har forårsaget denne - handler om Jørgen Dragsdahls virke som journalist eller blot er et politisk slagsmål.