Spinkelt fremmøde til DJ’s dialogmøder

Dansk Journalistforbund har svært ved at trække folk til dialogmøder. På Berlingske kom der onsdag aften kun fem medlemmer til mødet. Formen er forkert, lyder det fra Frederik M. Juel, tillidsrepræsentant.

Dansk Journalistforbund har svært ved at trække folk til dialogmøder. På Berlingske kom der onsdag aften kun fem medlemmer til mødet. Formen er forkert, lyder det fra Frederik M. Juel, tillidsrepræsentant.
»Der var mig, Rasmus, Sara, en fra landbrugsavisen og …«

Tillidsrepræsentant Frederik M. Juel er næsten på fornavn med den håndfuld DJ-medlemmer, der onsdag aften var mødt op på avisen for at deltage i Dansk Journalistforbunds medlemsdebat om fremtidens forbund.

»Spørgsmålet er, om dialogmøder overhovedet er formen. Mediefolk har en presset hverdag. Der er grænser for, hvad folk går til i deres fritid. De skal virkelig føle, de får noget med hjem. Og DJ's fremtid er måske ikke det emne, der presser sig mest på,« siger Frederik M. Juel.

Dialogmøderne har kørt siden sidst i september. Et af de første var på Lolland-Falster Folketidende, hvor tillidsmand Bjarne Arildsen melder om fire debattører.

»Hvis DJ skal træffe mange lokale medlemmer, så skal det nok være på arrangementer i medarbejderforeningens regi. Det kan for eksempel være på et lokalt stresskursus eller lignende,« vurderer Bjarne Arildsen.

Også fra Holbæk Amts Venstreblad melder tillidsmand Palle Mogensen, at der ikke var tale om noget tilløbsstykke.

»Situationen på vores arbejdsplads med nedskæringer betyder, at det er begrænset, hvor meget overskud medlemmerne her i huset har til at beskæftige sig med de overordnede mål for DJ,« siger han.

Til andre af møderne har der været mellem 8 og 13 deltagere, og DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, havde gerne set, at flere medlemmer var mødt op for at diskutere med forbundets ledelse.

»Dialogmøderne er udtryk for, at DJ gerne vil lytte til medlemmerne, når vi vedtager forbundets visioner,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

»Og jeg vælger at fokusere på det positive i, at nogen møder op. Og dem lytter vi til. De er rent faktisk med til at præge vores holdningsdannelse frem mod delegeretmødet.«

Trods det spinkle fremmøde understreger Frederik M. Juel, at dele af debatten var meget væsentlig.

»Vi diskuterede blandt andet, om DJ kan markere sig mere på presseetikken. Det er en svær balancegang, for DJ skal jo heller ikke bebrejde medlemmerne deres arbejde.«

Netop emnet, hvordan DJ håndterer etikken i journalistikken, har været oppe på flere af møderne.

»Og når der er tale om klare overtrædelser af de presseetiske regler, så synes jeg også, at det vil være naturligt, at DJ melder endnu kraftigere ud i fremtiden. Men ofte befinder vi os i en gråzone, hvor nogle medlemmers arbejdsmetode udfordrer andre medlemmers moral, og der skal vi ikke gå ind og være smagsdommere,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Også Palle Mogensen har et bidrag til debatten.

»Jeg mener selv, at der skal fokuseres på den faglige identitet. DJ har i dag mange medlemmer, som ikke nødvendigvis laver det, man kan kalde klassisk journalistik. Og dem har jeg jo ikke meget tilfælles med,« siger han.

Næste møde er på DR Bornholm, mandag den 22. november.

Mere info på DJ's særlige site om DJ i Dialog