Spinkelt fremmøde til DJ’s dialogmøder

Dansk Journalistforbund har svært ved at trække folk til dialogmøder. På Berlingske kom der onsdag aften kun fem medlemmer til mødet. Formen er forkert, lyder det fra Frederik M. Juel, tillidsrepræsentant.

Dansk Journalistforbund har svært ved at trække folk til dialogmøder. På Berlingske kom der onsdag aften kun fem medlemmer til mødet. Formen er forkert, lyder det fra Frederik M. Juel, tillidsrepræsentant.
»Der var mig, Rasmus, Sara, en fra landbrugsavisen og …«

Tillidsrepræsentant Frederik M. Juel er næsten på fornavn med den håndfuld DJ-medlemmer, der onsdag aften var mødt op på avisen for at deltage i Dansk Journalistforbunds medlemsdebat om fremtidens forbund.

»Spørgsmålet er, om dialogmøder overhovedet er formen. Mediefolk har en presset hverdag. Der er grænser for, hvad folk går til i deres fritid. De skal virkelig føle, de får noget med hjem. Og DJ's fremtid er måske ikke det emne, der presser sig mest på,« siger Frederik M. Juel.

Dialogmøderne har kørt siden sidst i september. Et af de første var på Lolland-Falster Folketidende, hvor tillidsmand Bjarne Arildsen melder om fire debattører.

»Hvis DJ skal træffe mange lokale medlemmer, så skal det nok være på arrangementer i medarbejderforeningens regi. Det kan for eksempel være på et lokalt stresskursus eller lignende,« vurderer Bjarne Arildsen.

Også fra Holbæk Amts Venstreblad melder tillidsmand Palle Mogensen, at der ikke var tale om noget tilløbsstykke.

»Situationen på vores arbejdsplads med nedskæringer betyder, at det er begrænset, hvor meget overskud medlemmerne her i huset har til at beskæftige sig med de overordnede mål for DJ,« siger han.

Til andre af møderne har der været mellem 8 og 13 deltagere, og DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, havde gerne set, at flere medlemmer var mødt op for at diskutere med forbundets ledelse.

»Dialogmøderne er udtryk for, at DJ gerne vil lytte til medlemmerne, når vi vedtager forbundets visioner,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

»Og jeg vælger at fokusere på det positive i, at nogen møder op. Og dem lytter vi til. De er rent faktisk med til at præge vores holdningsdannelse frem mod delegeretmødet.«

Trods det spinkle fremmøde understreger Frederik M. Juel, at dele af debatten var meget væsentlig.

»Vi diskuterede blandt andet, om DJ kan markere sig mere på presseetikken. Det er en svær balancegang, for DJ skal jo heller ikke bebrejde medlemmerne deres arbejde.«

Netop emnet, hvordan DJ håndterer etikken i journalistikken, har været oppe på flere af møderne.

»Og når der er tale om klare overtrædelser af de presseetiske regler, så synes jeg også, at det vil være naturligt, at DJ melder endnu kraftigere ud i fremtiden. Men ofte befinder vi os i en gråzone, hvor nogle medlemmers arbejdsmetode udfordrer andre medlemmers moral, og der skal vi ikke gå ind og være smagsdommere,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Også Palle Mogensen har et bidrag til debatten.

»Jeg mener selv, at der skal fokuseres på den faglige identitet. DJ har i dag mange medlemmer, som ikke nødvendigvis laver det, man kan kalde klassisk journalistik. Og dem har jeg jo ikke meget tilfælles med,« siger han.

Næste møde er på DR Bornholm, mandag den 22. november.

Mere info på DJ's særlige site om DJ i Dialog

7 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
19. NOVEMBER 2010
Re: Spinkelt fremmøde til DJ's dialogmøder

Jeg deltog i Århus, hvor der vist nok var et sted ml 12-17 medlemmer. I store træk synes jeg mødet gik meget fint - og jeg kan sagtens forestille mig, at alle involverede fra forbundet får/fik en masse med hjem. Såvel gentagelser (der har værdi) og nyt fra sted til sted (der også har værdi).

Jeg tror meget på, at dialog med medlemmerne i øjenhøjde - fremmer forståelsen.

Og dermed hermed en opfordring til dialogmøder fremover - og kan der laves bedre næste gang, der det jo bare alletiders. 

Fred Jacobsen
19. NOVEMBER 2010
Dialog foregår ikke kun på møderne
Jeg har det lige som Mogens: Jeg glæder mig over hver enkelt, der deltager i debatten om DJs fremtid. Og selv om det rigtignok ikke har været således, at der skulle hyres vagter til at regulere tilstrømningen til dialogmøderne, så har jeg hver eneste gang kunnet tage noget brugbart med hjem fra dem. Personligt er jeg glad for de gode diskussioner, der har været om DJs rolle i forhold til etik og kvalitet i de fag vore medlemmer udøver.Jeg tror så også, at der er noget meget rigtigt i kritikken af at invitere til en række møder med et emne, der er så bredt formuleret, som det er. For hvem går ærligt talt derhjemme eller på arbejdet og tænker grundigt over, hvordan DJs visioner skal formuleres? Da trænger hverdagens problemer, oplevelser og udfordringer sig mere på.Og det er så pointen: Det er ud fra hverdagen, at ønsker og krav til de opgaver, DJ skal løse, former sig. Hos medlemmerne. Formålet med dialogmøderne har derfor været – og er fortsat – at lytte til disse ønsker og krav. Ud fra det er det så vores, hovedbestyrelsens og til foråret delegeretmødets, opgave at levere formuleringer, der kan skabes opbakning til.Jeg mener fortsat, at det er en rigtig beslutning at invitere alle, der ønsker at bidrage til dette, til at fortælle det direkte til den valgte forbundsledelse.

Jeg vil så henvise til, at debatten jo ikke kun behøver at foregå på møder rundt omkring i landet. I tilknytning til dialogmøderne har vi etableret et særligt debatforum – http://djidialog.dk/ -, som er åben hele døgnet. Det vil glæde mig meget, hvis flere deltager i selve møderne. Jeg vil dog blive mindst lige så glad, hvis flere bidrager til debatten i det dertil indrettede forum på nettet. Intet er for stort eller for småt, når det gælder DJs fremtid!

Mange hilsner

Fred Jacobsen

Øjvind Hesselager
18. NOVEMBER 2010
Re: Spinkelt fremmøde til DJ's dialogmøder
Det tror jeg du har ret i. Tak!
Theo Jensen
18. NOVEMBER 2010
Re: Spinkelt fremmøde til DJ's dialogmøder
gøre opmærksom...
Theo Jensen
18. NOVEMBER 2010
Re: Spinkelt fremmøde til DJ's dialogmøder
Holdbæk ville nok også gerne staves uden d, hvis byen selv kunne opmærksom på det...

Flere