Spillet om spil – og om den redaktionelle uafhængighed

Ulovligt. Mange års diskussioner om det danske spillemarked er ved at finde sin foreløbige afslutning med en reform, der blandt andet medfører, at markedet for spil på sportska

Ulovligt. Mange års diskussioner om det danske spillemarked er ved at finde sin foreløbige afslutning med en reform, der blandt andet medfører, at markedet for spil på sportskampe liberaliseres. Det er store økonomiske kræfter, der er på spil. Det anslås, at omsætningen på spillemarkedet udgør 25 milliarder kroner om året.

Det er systematiske brud fra både spilleselskaberne og danske aviser på spillelovgivningen, der har fremprovokeret reformen. Aviserne har bevidst brudt bestemmelserne om, at der ikke må annonceres for udenlandske udbydere, så reelt har spilleselskaberne aldrig haft bedre vilkår på det danske marked end nu.

Det er en uskik, at medier bryder loven. Og det er da især en uskik, at de gør det, fordi det giver flere annoncekroner. Jeg synes faktisk, at det er en skærpende omstændighed, at medierne bryder loven for egen vindings skyld, når de samtidig har så stor indflydelse på debatten, som redaktionerne har haft.

Som formand for en af de almennyttige organisationer, hvis hovedindtægtskilde er bidraget fra Danske Spil, har jeg selvfølgelig en klar interesse i at beskytte Danske Spils lovfæstede monopol. Ved flere lejligheder – mindst seks gange – har jeg derfor også forsøgt at bringe lidt balance i dækningen ved at indsende et debatindlæg – men kun i to tilfælde er debatindlægget blevet bragt.

Her er det så, at den dårlige smag melder sig. En ensidig vinkling, en ensidig brug af kilder i den redaktionelle behandling og en massiv opbakning til de udenlandske spiludbydere på lederplads kombineret med store annonceindtægter er en cocktail med en bitter smag. Ifølge en opgørelse, foretaget af Gallup, har medierne samlet tjent 150 millioner kroner om året. Det vil sige, at der over de seneste tre år ulovligt er annonceret for cirka 450 millioner kroner i danske medier.

Spillemyndigheden har anmeldt omkring 50 sager om ulovlig annoncering. Vi afventer med spænding, om anklagemyndigheden vil indbringe sagerne for domstolene. Hvis anklagemyndigheden gør det – hvad vi håber og forventer – vil de selvsamme medier måske slå til lyd for straffrihed med tilbagevirkende kraft?

Søren Møller, formand for DGI

0 Kommentarer