Spilleregler til norske pr-folk

Den norske forening for informationsrådgivere har udarbejdet et sæt af etiske retningslinjer, blandt andet, at rådgiveren altid skal formidle sand og relevant information. Overtrædelse kan medføre eksklusion.

Den norske forening for informationsrådgivere har udarbejdet et sæt af etiske retningslinjer, blandt andet, at rådgiveren altid skal formidle sand og relevant information. Overtrædelse kan medføre eksklusion.

Foreningen NIR (Norske Informasjonsrådgivere) har før formuleret etiske regler for foreningens medlemmer, men der var behov for en opfriskning af reglerne, der samtidig kan hjælpe til at løfte branchens anseelse, forklarer foreningens formand Morten Woldsdal.

»Vi har altid haft retningslinjer, men dem, vi havde, var for omfattende og kom ikke omkring udviklingen inden for de sociale medier,« siger Woldsdal til Journalisten.no.

Og reglerne er ikke kun til pynt. Overtrædes de, kan det medføre eksklusion af foreningen.

»Vi har tidligere ekskluderet bureauer fra NIR for brud på de tidligere retningslinjer, og det vil kunne ske igen hvis de nye retningslinjer brydes.

Et af de tilbagevendende punkter i reglerne er åbenhed. Det gælder i særdeleshed, når man udspreder informationer om konkurrenter eller modstandere. Det mener Morten Woldsdal i sig selv ikke er uetisk, så længe man altså blot melder klart ud, hvem man arbejder for.

»Min konklusion er, at det i en markedskrig må være fuldt tilladt at viderebringe information, som kan være negativt for en konkurrent, så længe man er åben om, hvem man arbejder for, og når informationen, som viderebringes, er sandfærdig og 100 procent relevant for sagen. Vi kan ikke kontakte en journalist som mellemmand for en kunde uden at oplyse kundeforholdet,« siger han.

Her er de etiske retningslinjer for norske informationsrådgivere:

1. En rådgiver kan arbejde for alle lovlige virksomheder og privatpersoner som ønsker at bedre sin kommunikation med andre.
2. En rådgiver skal følge gældende lovgivning, indgåede aftaler og personlig overbevisning. En rådgiver skal altid være loyal mod sin opdragsgiver og sin arbejdsgiver.
3. En rådgiver skal give sin opdragsgiver et realistisk billede af, hvilken effekt kommunikationen kan give.
4. En rådgiver skal informere sin opdragsgiver om interessekonflikter og/eller interessesammenfald som kan påvirke rådgiverens arbejde og/eller leverance til opdragsgiver.
5. En rådgiver står frit til at aftale med sin opdragsgiver hvordan opdrag skal honoreres.
6. En rådgiver skal behandle konfidentiel information med stor varsomhed, også efter et kundeforhold er afsluttet. En rådgiver skal udvise særlig agtpågivenhed ved håndtering af information knyttet til finansielle instrumenter.
7. En rådgiver bør opfordre opdragsgiver til åbenhed om kundeforholdet, men må respektere behovet for konfidentialitet.
8. En rådgiver som kontakter andre på vegne av sin opdragsgiver, skal altid være åben om hvem opdragsgiveren er.
9. En rådgiver skal altid formidle sand og relevant information, og skal efterspørge dokumentation hvis det er tvivl om opdragsgivers påstande.
10. Ved deltagelse i diskussionsfora og sociale medier, skal rådgiveren altid være åben om sin rolle.
11. En rådgiver har ret til at reservere sig mod at deltage i enkeltopgaver eller arbejde for enkeltkunder som strider mod egne værdier eller personlig overbevisning.
12. En rådgiver skal optræde på en måde som fremmer respekt for, og tillid, til kommunikationsfaget, rådgiverrollen og NIR.

0 Kommentarer