Specialmedie til kommunikationsfolk i DJ er lukket

Netmediet Kommunikationen.dk er lukket, men DJ vil fortsat producere indhold til kommunikationsfolk på forbundets hovedsite. "Det bliver en slags content marketing," fortæller kommunikationschef. Bevilling på 250.000 kr. fortsætter

I 2012 lancerede Dansk Journalistforbund et nyt medie. Kommunikationen.dk skulle være et ”state of the art”-medie målrettet kommunikationsbranchen. ”Den seriøse platform for nyheder, viden og debat om kommunikationsfaget og kommunikationsbranchen”, fastslog DJ ved lanceringen.

Med beslutningen fulgte en årlig bevilling fra hovedbestyrelsen på 250.000 kroner øremærket til mediet.

Kommunikationen.dk erstattede det trykte Magasin K og skulle sikre, at den voksende skare af kommunikationsfolk blandt medlemmerne fortsat havde deres eget dagsordensættende medie.

Men Dansk Journalistforbund har besluttet at lukke kommunikationen.dk som selvstændig platform. Der skal fortsat produceres indhold til kommunikationsfolk, men det skal i stedet udkomme på forbundets hovedside journalistforbundet.dk. Beslutningen blev truffet af forretningsudvalget – som tæller formandskabet, direktøren og tre hovedbestyrelsesmedlemmer – sidste år. Omlægningen er rullet ud i forbindelse med lanceringen af DJ’s nye hjemmeside, som gik i luften i slut 2016.

Kommunikationsforum og Journalisten mulige konkurrenter

Forretningsudvalget besluttede samtidig, at bevillingen på 250.000 kroner fortsætter.

Siden 2012 har kommunikationen.dk været udgivet af kommunikationsafdelingen med DJ’s formand som ansvarshavende redaktør.

”Vi havde et voldsomt stort behov for at lave særskilt indhold til vores kommunikationsmedlemmer for 4-5 år siden, bl.a. fordi nogle ikke kunne se sig selv i Journalistens dækning af kommunikationsområdet. Derfor har kommunikationen.dk som selvstændigt medie været rigtig vigtigt for DJ i en periode,” forklarer kommunikationschef Troels Johannesen.

Derfor blev Journalisten også defineret som en af konkurrenterne i det strategipapir, der lå til grund for kommunikationen.dk. Kommunikationsforum.dk blev udnævnt til den væsentligste konkurrent, men DJ lagde vægt på, at kommunikationen.dk skulle noget andet end konkurrenterne. Kommunikationen.dk skulle blandt andet lægge vægt på den faglige viden, som en fagforening kan tilbyde.  [quote:1]

Mindre, men bedre indhold

Kommunikationen.dk er i dag lagt sammen med journalistforbundet.dk. Hvis du forsøger at tilgå netmediet, sendes du direkte videre til DJ’s underside om kommunikation og PR.

Beslutningen kommer efter en periode, hvor kommunikationen.dk har kørt på lavt blus. I 2016 er bevillingen på 250.000 kroner da heller ikke blevet brugt. Kun 58.000 kroner er ifølge regnskabet brugt på kommunikationen.dk.

”Vi var nødt til at fokusere vores ressourcer anderledes, fordi vi har været lagt ned af et stort og krævende webprojekt. Derfor har vi i det forgangne år lavet mindre, end vi havde lyst til. Men jeg håber, at vi de kommende måneder igen kan skrue op for indholdet til kommunikationsfolk,” forklarer Troels Johannesen.

Han understreger dog, at man ikke vil lave lige så meget indhold som før.

”Hvor vi før havde et mål om x antal enheder hver måned, vil det nu være vigtigere med det rigtige indhold. Vi skal ikke bruge ressourcer på noget, man kan lave bedre eller lige så godt på Kommunikationsforum eller Journalisten. Vi skal lave historier om job, ansættelse, karriere og faglig udvikling, som vi er rigtig gode til at rådgive kommunikationsmedlemmerne om, og vi skal inspirere dem i deres dagligdag.”

Store ambitioner i 2012

Da kommunikationen.dk blev lanceret, var ambitionerne store. Netmediet skulle være dagsordensættende i kommunikationsbranchen, og det månedlige nyhedsbrev skulle levere ”masser af inspirerende, læseværdige, fagligt nyttige historier og jobopslag inden for medier og kommunikation”.

Man satte sig nogle mål, for eksempel at lave værktøjsfilm til medlemmerne, at man hvert år ville publicere en ”Året der gik i kommunikationsbranchen”, og at kommunikationen.dk skulle ”skabe aha-oplevelser for læseren og sætte dagsorden i branchen”.

Har kommunikationen.dk nået sine målsætninger?

”Vi har ikke nået alle de ting, vi gerne ville. På nogle områder har vi fx været dagsordensættende, men på nogle områder ville vi gerne have været det mere. Vi havde nok overvurderet, hvad vi kunne nå med de ressourcer, vi havde: Der var afsat under én person til opgaven. Det er også en af årsagerne til, at vi laver det om. Når man laver et selvstændigt medie, så skaber det nogle forventninger hos brugerne. Der tror vi, at indholdet står stærkere, hvis vi inddrager det i et samlet univers,” siger Troels Johannesen.

Du nævner, at I havde under én person. Var 250.000 kroner for lidt til at opfylde de ambitioner, der var?

”Jeg tror, vi var for ambitiøse, når der også var andre stærke spillere på området. Vi skal for eksempel ikke lave branchenyheder, som man kan få alle mulige andre steder,” siger kommunikationschefen.

Troels Johannesen mener, beslutningen om at droppe det selvstændige netmedie og indbygge indholdet i DJ’s fælles hjemmeside er del af en naturlig udvikling, fordi DJ nu er bedre til at nå ud til kommunikationsmedlemmerne.

”Jeg tror, kommunikationen.dk var rigtigt tænkt dengang. Det var jo arvtageren fra et trykt magasin, som folk fik 4 gange årligt. Men jeg tror, vi er nået så langt i arbejdet for kommunikationsfolk i DJ, at de ikke længere behøver deres eget reservat,” siger han. [quote:0]

"En slags content marketing"

Det nye indhold sammenligner Troels Johannesen med content marketing.

”Det bliver en slags content marketing, fordi vi fokuserer på indhold, der passer med de ydelser, holdninger og services, DJ har.”

Da bevillingen blev givet af hovedbestyrelsen, var den primære målgruppe de kommunikationsbeskæftigede medlemmer, som skulle ”opleve at have deres eget lille medie, ligesom de havde Magasin K”. Lever I stadig op til tanken bag bevillingen?

”Det handler ikke om hvilken platform, vi vælger, men hvilket indhold, vi laver. Vi har for eksempel lige udgivet en historie om hvilke digitale kompetencer, kommunikationsfolk skal have for at få et job. Det laver vi også et kursus om i DJ, og det er et godt eksempel på det indhold, vi skal lave. Det skal skabe værdi for medlemmerne. Distributionen kan ske på alle platforme, om det så er Twitter, Facebook eller vores hjemmeside. At have et særligt univers er mere underordnet nu end for 4-5 år siden,” siger Troels Johannesen.

Senest har DJ også på undersiden produceret indhold fra konferencen KOM17.

3 Kommentarer

Finn Arne Hansen
29. MAJ 2017
Vores gode venner i
Vores gode venner i Kommunikation og Sprog udgiver er rigtigt godt magasin. Vi burde bruge de 250.000 kroner på at betale for at få sendt det til vore 2100 k-medlemmer i stedet for dette. Og så ellers få den fusiondebat tilbage på sporet. Det er totalt tåbeligt, vi konkurrerer med KS om de samme potentielle medlemmer. De stokkonservative journalister må se at komme til fornuft.
Troels Johannesen
29. MAJ 2017
Kære John,

Kære John,
Der må jeg nok lige rette en lille misforståelse. Journalisten og Journalisten.dk skal være medier for alle DJ's medlemmer uanset fag, og altså dermed også for de mange kommunikationsfolk, der er medlemmer af forbundet.

Det indhold vi laver på organisationssitet Journalistforbundet.dk, herunder det målrettet kommunikatører skal naturligvis gerne være koblet op på det vi laver i forbundet.

Vi kan iøvrigt se, at det indhold vi laver målrettet kommunikatører på Journalistforbundet.dk er populært i målgruppen - om vi så kalder det det ene eller det andet.

Bedste hilsner
TroelsJohn Jørgensen, journalist
29. MAJ 2017
Journalister får ægte
Journalister får ægte journalistik i Journalisten, mens journalistiske kommunikationsfolk skal fodres med en "slags content marketing." Spøjst at journalisternes kommunikationschef har så lidt tiltro til sit eget fag.