SPÆNDINGEN UDEBLEV

Færre end ventet sagde nej til overenskomsten mellem DR og DJ, som kom sikkert i land med en meget lav stemmeprocent.

Færre end ventet sagde nej til overenskomsten mellem DR og DJ, som kom sikkert i land med en meget lav stemmeprocent.

Der var lagt op til svedige hænder blandt stemmetællerne, da urafstemningen om overenskomsten mellem DR og DJ skulle afgøres. Men spændingen forsvandt endnu hurtigere end småkagerne, da ja-bunkerne på bordet voksede hurtigst.
På forhånd havde forbundsledelsen, der var med til optællingen, regnet med et tæt opløb, da der i ugerne op til afstemningens afgørelse viste sig en del utilfredshed med forhandlingsresultatet. Men utilfredsheden var altså ikke nok til et samlet nej.
64 procent af de afgivne stemmer havde et kryds ved ja, mens 35 procent sagde nej.
»Jeg er glad. Men jeg er fuldt opmærksom på den store gruppe, der har stemt nej. Derfor vil vi blandt andet følge udviklingen i det nye lønsystem meget nøje,« siger formand for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård.
En del var skuffede over, at kun godt 55 procent, eller 650 medlemmer ud af 1190, udnyttede deres stemmeret. Det er små ti procent færre end ved de to sidste afstemninger.
»Det forstår jeg ikke helt, men folk fik jo stemmesedlerne inden sommerferien, så der kan jo være sket meget siden,« siger nej-stemmen Flemming Platz, journalist på TV-Avisen, der dog på ikke er fortørnet.
»Vi har gået herude på gangene og gasset hinanden lidt i dag. Det virker ikke som om, der har været nogen vrede miner.«
Selvom der var færre nej-stemmer end ventet, så var resultatet dog betydeligt tættere end ved de sidste to afstemninger om DR-overenskomsten. Her sagde henholdsvis 88 procent og 84 procent ja.

DR i arbejdsretten
Freelancerne stemte også om deres overenskomst i en afstemning, der dog kun var vejledende. Her var stemmetallet meget lavt, men til gengæld klart.
34 stemte ja, 9 nej, 3 var blanke. Det er uklart hvor mange, der kunne stemme, fordi kravet for at være stemmeberettiget er, at man som freelancer har tjent 33.000 kroner eller derover i DR sidste år.
Beslutningen om at acceptere det samlede forlig betyder, at Dansk Metal vil køre en arbejdsrets-sag mod DR. For den nye overenskomst betyder blandt andet, at 200 teknikere, der tidligere var medlem af Dansk Metal, nu er omfattet af overenskomsten med Dansk Journalistforbund. Og det er Metal mildest talt utilfreds med.

0 Kommentarer