Sort tirsdag for DR-medarbejdere

Efter et bestyrelsesmøde i DR på tirsdag får medarbejderne besked på, hvilke programmer og afdelinger der bliver beskåret.Op til weekenden får bestyrelsesmedlemmerne direktionens plan for bes

Efter et bestyrelsesmøde i DR på tirsdag får medarbejderne besked på, hvilke programmer og afdelinger der bliver beskåret.

Op til weekenden får bestyrelsesmedlemmerne direktionens plan for besparelser på 300 millioner kroner, som bestyrelsen skal tage stilling til på mødet.

"Det bliver en sort tirsdag, fordi der er mange kolleger, der skal afskediges. Direktionen har erkendt, at man ikke kan spare yderligere, uden at det rammer kvaliteten og uden at lukke programmer. Når vi ved, hvilke programmer der skal holde for, så har vi også en idé om, hvem der bliver fyret," siger TV Avisens tillidsmand Jørgen Laurvig.

Direktionen i DR har meldt ud, at omtrent 300 medarbejdere vil blive afskediget. Hertil kommer, at stillinger ikke bliver genbesat. Fællestillidsmand Steen Larsen siger, at tillidsfolkene vil kæmpe for, at det endelige antal kommer betydeligt længere ned, men tilføjer, at det bliver svært.

"Der har været en stemning af, at der ikke er brug for dem over 50. Men vi er blevet lovet intelligente besparelser, og det vil hverken være befordrende for samarbejdet eller intelligent at fyre på grund af alder," siger Steen Larsen.

Tillidsfolkene har bedt om, at besparelsesrunden ikke bliver trukket i langdrag af hensyn til arbejdsmiljøet. De første fyringer falder i begyndelsen af maj – det er primært i støtte og supportfunktioner som jura, IT og personaleafdeling. Fyringer af redaktionelle medarbejdere vil ifølge planen falde i juni og september.

Det giver stor usikkerhed, at besparelserne bliver offentliggjort, samtidig med at cheferne i DR har skullet søge deres egne job. I nyhedsafdelingen vil chef Ulrik Haagerup i begyndelsen af næste uge annoncere navnene på de kommende chefer.

Ifølge Journalistens oplysninger er de mest udsatte afdelinger sport, underholdning og kultur. Erklærede indsatsområder som nyheder, børn og unge og drama vil i mindre grad skulle holde for. Der er stor uvished om, hvorvidt DRs ni orkestre og kor skal bidrage til spareplanen.

Dansk Journalistforbunds delegeretmøde i Nyborg vedtog en udtalelse med en opfordring til Folketinget om tage et medansvar for DRs økonomiske krise:

Udtalelse fra delegeretmødet:

Licensbetalerne skal have fuld valuta for pengene

Dansk Journalistforbunds delegeretmøde 2007 finder det dybt kritisabelt, at DRs dårlige budgetplanlægning og økonomiske styring betyder, at licensbetalerne ikke får fuld valuta for deres licens, fordi beskæringer i programproduktionen og fyringer af medarbejdere vil gå alvorligt ud over både programudbuddet og kvaliteten i DR.

De kommende måneders bebudede fyringer i DR er det sørgelige resultat af den tidligere bestyrelse og direktions manglende økonomiske styring og politikernes modvilje mod at lade DR få hele licensindtjeningen til at drive organisationen for. Der skal spares 300 millioner kroner årligt, blandt andet ved at fyre 300 medarbejdere. 150 millioner kroner skyldes byggeriet i DR Byen, 75 millioner kroner skyldes dårlig økonomistyring, mens de resterende 75 millioner kroner skyldes ekstra udgifter i forbindelse med DRs public service-kontrakt.

Politikerne har desuden fastholdt det såkaldte licensloft, så mere end 75 millioner kroner hvert år bliver i Kulturministeriet uden at komme DRs lyttere, seere og netbrugere til gode.

I DRs sparerunde, der fra januar 2008 skal få DRs omkostninger beskåret med 300 millioner kroner årligt, er det helt afgørende, at der ikke skæres i egenproduktionen og nyproduktion i det hele taget, så for eksempel tv-dokumentar, aktualitetsprogrammer, danskproduceret drama, børnefjernsyn med mere erstattes af genudsendelser og billigt indkøbte udenlandske produktioner. Det vil være en kortsigtet løsning, som vil underminere DR som et stærkt og konkurrencedygtigt public service-medie.

Partierne bag beslutningen om udflytningen til DR Byen, medieforliget og den nye public service-kontrakt må tage medansvar for genopretningen af DRs økonomi.

Vedtaget med overvældende flertal.

0 Kommentarer