Sort på Hvidt: Vinkel

At forståelsen af en tekst bliver besværliggjort uden en præcis vinkling, gælder også for ganske korte meddelelser.

At forståelsen af en tekst bliver besværliggjort uden en præcis vinkling, gælder også for ganske korte meddelelser.

Man behøver næppe at være den store menneskekender for at forestille sig, at den seneste tid har været smertelig for den konservative politiker Henriette Kjær. Allerede i januar var der så meget opmærksomhed om hendes og hendes samlever Erik Skov Pedersens dubiøse privatøkonomi, at hun valgte at trække sig fra fremtrædende poster i partiet. Samtidig meddelte Kjær, at hun ikke stiller op til Folketinget ved næste valg.

Senere kom så nyheden, der forværrede det hele drastisk. Erik Skov Pedersen tilstod bedrageri for 2,4 millioner kroner og blev varetægtsfængslet. Hvad nu, Henriette Kjær? Det var indlysende og helt på sin plads, at et væld af medier atter rettede søgelyset mod politikeren og ønskede en kommentar.

Men Kjær havde tilsyneladende fået nok og udsendte derfor via Ritzau en pressemeddelelse: "Jeg skal hermed oplyse, at jeg ikke har nogen kommentarer til varetægtsfængslingen af min samlever, Erik Skov Pedersen, da jeg for det første ikke har noget med sagen at gøre og for det andet betragter det som en privat sag. Jeg har i det hele taget ingen kommentarer til mit privatliv. Jeg besvarer derfor ikke henvendelser fra pressen om disse spørgsmål."

Desværre for Henriette Kjær er det en udtalelse, som både bider sig selv i halen og rejser flere spørgsmål end svar. De 61 ord er ikke vinklet skarpt nok, og for læseren er det efterfølgende umuligt at redegøre for begrundelsen for tavsheden.

Kjær indleder med at slå fast, at hun intet har med sagen at gøre. Fint. Men straks efter dementerer hun på det kraftigste sig selv ved at understrege, at der er tale om en "privat sag". Jamen, så er hun jo i dén grad involveret.

Problemet synes at være, at denne sag både har et privat og et politisk aspekt. For at komme ud af kattepinen og formulere sig med klarhed skulle Henriette Kjær have vinklet på et af aspekterne. Enten: "Det er en privatsag, og jeg har ikke lyst til at kommentere mit privatliv." Eller: "Jeg vil ikke kommentere en sag, som jeg allerede har taget de politiske konsekvenser af."

Anders Rou Jensen er journalist, forfatter og medindehaver af kursus- og foredragsvirksomheden Befri Din Skrivning.

0 Kommentarer